A A A A A
Bible Book List

Hebreos 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

ˈGøngˈˊguɨ Jesús laco̱ˈ Moi˜

Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨcatǿˈˉ Fidiéeˇ e laco̱ˈ niˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ jmiguiémˈˊ áaˊnaˈ carˋ ngocángˋ óoˊnaˈ e Jesús i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la cuaiñ˜ quiáˈrˉ, caˈuíiñˉ jaangˋ jmidseaˋ i̱ laniingˉguɨ jee˜ jaléngˈˋ jmidseaˋ e laco̱ˈ niféˈrˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ uii˜ quíˉiiˈ, dseaˋ jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ røøˋ éeˋ Jesús jaléˈˋ ta˜ e cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ, jo̱guɨ røøˋ caˈéeˋ Moi˜ cajo̱ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e cajméerˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Dsʉˈ eáangˊguɨ catɨ́ɨngˉ e nijmɨˈgóˋ dseaˋ Jesús laco̱ˈguɨ Moi˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ co̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ eáangˊguɨ catɨ́ɨngˉ e nijmɨˈgóˋ dseaˋ i̱ dseaˋ íˋ laco̱ˈguɨ e ˈnʉ́ʉˊ do ˈñiaˈˊ. Jo̱ dseaˋ jmɨgüíˋbingˈ jmoˈˊ jaléˈˋ ˈnʉ́ʉˊ, jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ cajméeˋ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ. Jo̱ dseángˈˉ røøbˋ dseángˈˉ caˈéeˋ Moi˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e caˈíñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do; jo̱ jaléˈˋ ta˜ e cajméerˋ do quiáˈˉ e féˈrˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jaléˈˋ e nijméˉ Fidiéeˇ cøøngˋguɨ. Jo̱ dsʉˈ Dseaˋ Jmáangˉ dseángˈˉ røøbˋ éerˋ ta˜ quiáˈrˉ e lɨ́ɨiñˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ e néeˊ nir˜ dseaˋ quiáˈˉ Tiquiáˈrˆ. Jo̱ jneaˈˆbɨ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ i̱ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do song jáˈˉbɨ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ carˋ ngocángˋ dsiˋnaaˈ, jo̱guɨ song sɨjeengˇnaaˈ e nɨta˜ dsiˋnaaˈ e niñíingˋnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉnaaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Jial niñíingˋ dseaˋ e jmiˈíñˈˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ laco̱ˈ ngóoˊ jmɨɨ˜

Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ lala:
    Jo̱ song lana ninúuˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ,
    jo̱baˈ jaˋ jmooˋnaˈ saangˋ áaˊnaˈ
    laco̱ˈguɨ cajméeˋ dseaˋ áangˊ quíiˉnaˈ, dseaˋ Israel, mɨ˜ cajméerˋ saangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ ie˜ lamɨ˜ cangɨrˊ fɨˊ jee˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ,
    mɨ˜ calɨˈiiñ˜ calɨñirˊ jial tíiˊ féngˈˊ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ do.

Jo̱ féˈˋbɨ Fidiéeˇ:
    Jo̱ ie˜ jo̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíiˉnaˈ contøømˉ cajméerˋ e calɨˈiiñ˜ e calɨñirˊ e su dseángˈˉ jáˈˉbaˈ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ e nijmɨcó̱o̱ˈˇo̱re,
    doñiˊ faˈ lajeeˇ e cangɨˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do fɨˊ jee˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ cangáˉbre jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ e cajméˉe có̱o̱ˈr˜ lajeeˇ tu̱lóˉ ji̱i̱ˋ.
10     Jo̱baˈ ie˜ jo̱ eáamˊ calɨguíinˉn có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jo̱ cafɨ́ɨˉɨre lala:
    “Contøømˉ i̱ dseaˋ quiéˉe la jaˋ mɨˊ caˈíñˈˋ e jnea˜ quie̱e̱ˉ nifɨˊ quiáˈrˉ
    o̱ˈguɨ iiñ˜ e nijmitir˜ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe.”
11     Jo̱ co̱ˈ eáamˊ sɨguíinˆn quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiéˉe do,
    jo̱baˈ cacuǿˋø júuˆ quiéˉe quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lala:
    “Dseángˈˉ jaˋ niñíiñˋ e nijmiˈíñˈˊ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ laco̱ˈ ngóoˊ jmɨɨ˜”.

12 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jmiñiingˇ óoˊnaˈ e laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ nijméeˆnaˈ saangˋ áaˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nijmɨtúngˉ áaˊnaˈ fɨˊ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈr˜, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ íbˋ i̱ jáˈˉ i̱ cuøˊ e se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 13 Co̱ˈ lajeeˇ lana, lajeeˇ e fémˈˊbɨ dsíiˊ Fidiéeˇ, lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e cuǿˈˆguɨ bíˋ rúmˈˋbaˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ nijmɨgǿøngˋ yaang˜naˈ e niténgˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ, co̱ˈ fɨng song cajmeeˇnaˈ lajo̱, jo̱baˈ niˈuíingˉnaˈ e saamˋtu̱ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ jóng. 14 Jo̱ lata˜ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ song teáˋbɨ té̱e̱ˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨté̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈr˜ lata˜ se̱e̱ˉnaaˈ fɨ˜ jmɨgüíˋ la lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcajméeˉnaaˈ latɨˊ mɨ˜ uiing˜.

15 Jo̱ lalab féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala:
    Jo̱ song lana ninúuˆnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ,
    jo̱baˈ jaˋ jmooˋnaˈ saangˋ áaˊnaˈ laco̱ˈguɨ cajméeˋ dseaˋ áangˊ quíiˉnaˈ dseaˋ Israel malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajméerˋ saangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lajeeˇ cangɨrˊ fɨˊ jee˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ.

16 Jo̱ ¿i̱˜ i̱ dseaˋ i̱ cajméeˋ saangˋ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ mɨ˜ cangɨ́ˋ e canúurˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do? Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ caˈuǿøngˋ Moi˜ fɨˊ Egipto, dseaˋ íˋbingˈ i̱ cajméeˋ saangˋ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. 17 Jo̱guɨ ¿i̱˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ cajméeˋ Fidiéeˇ guíiñˉ lajeeˇ tu̱lóˉ ji̱i̱ˋ? Có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íbˋ, co̱ˈ íˋbingˈ i̱ cabeángˈˋ dseeˉ yaang˜ ie˜ jo̱, jo̱baˈ cajúiñˉ táˈˉ jáiñˋ fɨˊ jee˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ cartɨˊ cadsémˉbre. 18 Jo̱guɨ ¿i̱˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cacuøˈˊ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈrˉ e jaˋ nijmiˈíñˈˊ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do? Có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ íbˋ cajo̱, co̱ˈ jaˋ cajméerˋ nʉ́ʉˈr˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. 19 Jo̱ lajo̱b calɨlíˈˆnaaˈ e jaˋ calɨ́ˈˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do faˈ e nijmiˈíñˈˊ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ jaˋ jáˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes