A A A A A
Bible Book List

Hebreos 12 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jesúsbingˈ i̱ ˈnéˉ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ

12  Jo̱ co̱ˈ fɨ́ɨmˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ nɨcalɨséngˋ ie˜ malɨˈˋ do tíiˊ nir˜ fɨˊ quiniˇnaaˈ lana jial dseángˈˉ jáˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e carˋ ngocángˋ dsíirˊ, jo̱baˈ jneaa˜aaˈ lanaguɨ ˈnéˉ e nisée˜naaˈ cabˈˊ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e jmóoˋ jí̱i̱ˊ quíˉiiˈ jo̱guɨ jaléˈˋ dseeˉ e jnɨ́ɨngˊ quíˉiiˈ e jaˋ cuøˊ fɨˊ e nijmóˆnaaˈ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e nijmɨˈúungˋnaaˈ e teáˋguɨ nisíngˈˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nité̱e̱ˉnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e nijméˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ caˈéeˋ Jesús, lajo̱b ˈnéˉ quié̱ˆnaaˈ cuente e niˈeeˉnaaˈ cajo̱, co̱ˈ laˈeáangˊ dseaˋ dobingˈ canaangˋ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ laˈeáangˊ íbˋ cajo̱ i̱ jmiˈiéˈˋ e laco̱ˈ sɨˈíˆ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ do. Jo̱ Jesús jaˋ caquɨ́ɨiñˈˉ tu̱caiñˈˊ mɨ˜ caˈíñˈˋ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ lajeeˇ e catáiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ nañiˊ faˈ e eáamˊ gaˋ fɨˈɨˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ júungˉ fɨˊ jo̱. Co̱ˈ nɨñiˊbre e mɨ˜ ningɨ́ˋ e niˈíñˈˋ e iihuɨ́ɨˊ jo̱, eáamˊ guiʉ́ˉ niˈuíingˉ quiáˈrˉ; jo̱ e jábˈˉ, lajo̱b calɨ́ˉ, co̱ˈ lana dob nɨguiiñ˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiing˜ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ.

Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ íiˋ óoˊnaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Jesús lajeeˇ e gaˋ cajmeángˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ írˋ, jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ faˈ e nijmɨfɨ́ngˈˆ yaang˜naˈ o̱ˈguɨ faˈ e nijmɨtúngˆ áaˊnaˈ e teáangˉnaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈr˜. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ mɨˊ calɨ́ɨngˋnaˈ faˈ e nɨcajúngˉnaˈ uíiˈ˜ e cuøˈˊnaˈ bíˋ yaang˜naˈ e jaˋ nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ. Jo̱guɨ ˈnéˉ e tó̱o̱bˋ áaˊnaˈ cajo̱ jaléˈˋ e cajíngˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ e sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ jó̱o̱rˊ, co̱ˈ lalab féˈrˋ fɨˊ ni˜ e jiˋ jo̱:

Jó̱o̱ˋo̱, jaˋ jmooˈˋ laanˈˋ mɨ˜ ɨ́ɨˋɨ ˈgooˋ quíiˈˉ,
o̱ˈguɨ jmɨtúngˆ oˈˊ cajo̱ mɨ˜ jíinˆn ˈnʉˋ.
Co̱ˈ ɨ́ɨbˋ jnea˜ ˈgooˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ ˈneáanˋn,
jo̱guɨ røøbˋ quidsiiˉ íˈˋ cajo̱ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˋo̱.

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e niˈíimˈ˜baˈ lají̱i̱ˈ˜ e ˈgooˋ e ɨ́ɨˋ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ dseaˋ do nito̱ˈˋ fɨ́ɨmˋbre ˈnʉ́ˈˋ e lɨ́ɨngˊnaˈ jó̱o̱rˊ; co̱ˈ jaˋ jiéˈˋ lɨ˜ seengˋ jaangˋ jó̱o̱ˊ dseaˋ i̱ jaˋ ɨ́ɨˋ tiquiáˈˆ ˈgooˋ. Co̱ˈ song Fidiéeˇ jaˋ ɨ́ɨrˋ ˈgooˋ quíiˉnaˈ mɨ˜ ˈnéˉ lajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ, jo̱baˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ jóng e jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseángˈˉ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ jóng. Co̱ˈ ie˜ lamɨ˜ jiuung˜naaˈ do, ɨ́ɨbˋ tiquíˆiiˈ ˈgooˋ quíˉiiˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱baˈ jmɨˈgooˉbaaˈre. Jo̱ eáangˊguɨb ˈnéˉ e nijmɨˈgooˉnaaˈ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ mɨ˜ ɨ́ɨrˋ ˈgooˋ quíˉiiˈ, jo̱ lajo̱baˈ nilíˈˋnaaˈ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜. 10 Jo̱ lajeeˇ e seengˉteáaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, ɨ́ɨbˋ tiquíˆiiˈ ˈgooˋ cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíirˊ e guiʉ́ˉguɨ quíˉiiˈ. Dsʉˈ Fidiéeˇguɨ ɨ́ɨˋbre ˈgooˋ quíˉiiˈ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨˈíingˆ ta˜ quíˉiiˈ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜, jo̱ lajo̱baˈ niˈuíingˉnaaˈ dseángˈˉ dseaˋ guiúngˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨiñˊ ˈñiaˈrˊ. 11 Dsʉˈ e jáˈˉ, jaˋ cuøˊ e iáangˋ dsiˋnaaˈ dseángˈˉ ladsifɨˊ mɨ˜ ɨ́ɨˋ Fidiéeˇ ˈgooˋ quíˉiiˈ, co̱ˈ huɨ́ɨmˊjiʉ lɨ́ɨˊ lajeeˇ jo̱; jo̱ dsʉˈ song niˈíingˈ˜naaˈ e jo̱ e jaˋ séeˈ˜naaˈ dseeˉ, jo̱baˈ guiʉ́bˉ niˈuíingˉ quíˉiiˈ jóng, co̱ˈ lajo̱baˈ e niñíingˋnaaˈ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ e jmooˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do.

Dseáamˈ˜ mɨ˜ jaˋ iing˜ dseaˋ núrˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

12 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, cuǿøˈ˜guɨ bíˋ yaang˜naˈ e laco̱ˈ jaˋ nilɨtúngˉ áaˊnaˈ mɨ˜ ɨˊ óoˊnaˈ e eáamˊ huɨ́ɨngˊ lají̱i̱ˈ˜ e fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ, 13 jo̱guɨ jmɨˈúungˋnaˈ e teáˋguɨ nisíngˈˉnaˈ e fɨˊ jo̱, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ rúngˈˋnaˈ i̱ jaˋ ˈgooˋ teáangˉ teáˋ e fɨˊ guiʉ́ˉ jo̱ e laco̱ˈ teáˋguɨ nisíñˈˉ fɨˊ jo̱.

14 Jo̱ jmɨˈúungˋnaˈ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ jmɨˈúungˋnaˈ cajo̱ e laco̱ˈ jaˋ nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ lɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ song jaˋ niˈnángˋ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 15 Jo̱ jmɨˈúungˋnaˈ lajaléngˈˋnaˈ e laco̱ˈ jaˋ nitʉ́ˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ e ngɨ́ɨngˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ jaˋ cuøˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ cajo̱ faˈ e nijméeˆnaˈ guíingˉnaˈ uii˜ quiáˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, co̱ˈ e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ co̱o̱ˋ onuuˋ e guíiˉ; co̱ˈ fɨng lɨ́ɨngˊnaˈ lajo̱, jo̱baˈ dseáamˈ˜ e niˈlee˜naˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ jo̱guɨ e nidsicuángˋguɨ dseeˉ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ caguiaangˉguɨ. 16 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jie˜ mɨˊ ˈlee˜naˈ e nigüɨ́ngˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ jie˜ mɨˊ jmooˋnaˈ e jaˋ nijmɨˈgooˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajméeˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ calɨsíˋ Esaú ie˜ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ jaˋ cajmɨˈgórˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ; co̱ˈ i̱ dseañʉˈˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ sɨñʉʉˆ laˈuii˜ quiáˈˉ tiquiáˈrˆ, jo̱ dsʉˈ catʉ́ˋbre e lɨ́ɨiñˊ lajo̱ ie˜ lamɨ˜ casiúiñˉ co̱o̱ˋ huɨ̱́ɨ̱ˊ e a˜ jmiñiˇ. 17 Jo̱ ñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, mɨ˜ calɨˈiing˜ tiquiáˈrˆ e nicuǿˈˉreiñˈ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˈˉ do dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ jó̱o̱rˊ laˈuii˜, dsʉˈ jaˋ caquɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e caˈíngˈˋguɨr e jo̱, co̱ˈ catʉ́ˋbre e lɨ́ɨiñˊ lajo̱ lají̱i̱ˈ˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ; jo̱ nañiˊ faˈ eáamˊ camɨrˊ jmɨˈeeˇ cartɨˊ caquiˈrˊ ie˜ jo̱, dsʉˈ joˋ e mɨ́ɨˊ calɨseáˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e cajméerˋ do.

18 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e jaˋ caguiquiéengˊnaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ cajméeˋ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ dseaˋ Israel ie˜ lamɨ˜ cangoquiéeiñˊ e fɨˊ tɨɨˉ móˈˋ Sinaí ie˜ lamɨ˜ cangɨ́ɨiñˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ; co̱ˈ ie˜ jo̱ e fɨˊ jee˜ móˈˋ do uøøˋ niingˉ jɨˋ jo̱guɨ sɨbéˈˋ jníiˊ e nʉʉˋ sǿˈˋ jo̱guɨ e eáangˊ ɨ́ɨˋ guíˋ jo̱guɨ e quieˈˋ güɨˈñiሠcajo̱; 19 jo̱guɨ canúurˉ cajo̱ jial tíiˊ teáˋ caˈi̱i̱ˉ lúuˊ trompéˈˆ jo̱guɨ canúurˉ jial tíiˊ teáˋ canʉ́ˈˋ luu˜ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ canúuˉ luu˜ Fidiéeˇ ie˜ jo̱ camɨrˊ jmɨˈeeˇ e niquiúmˈˉ dseaˋ do lají̱i̱ˈ˜ e féˈrˋ do, 20 co̱ˈ ie˜ jo̱ dseángˈˉ eáamˊ cafǿngˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do mɨ˜ canúurˉ e caquiʉˈˊ Fidiéeˇ ta˜ lala: “Doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nisíˈˋ tɨɨˉ e fɨˊ móˈˋ la ˈnéˉ nijúumˉbre có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cu̱u̱˜ o̱si có̱o̱ˈ˜ ñisʉ̱ˈˋ é, jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ doñiˊ faˈ jaangˋ jóˈˋ, lajo̱b ˈnéˉ líingˉneˈ cajo̱.” 21 Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ cafǿngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ mɨ˜ cangárˉ jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ jɨˋguɨ cartɨˊ Moi˜ cajíñˈˉ ie˜ jo̱ e ˈgóˈrˋ cartɨˊ jléeiñˋ.

22 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ calɨ́ngˉnaˈ lajo̱, co̱ˈ nɨseabˋ fɨˊ quíiˉnaˈ e nigüɨquiéengˊnaˈ dseángˈˉ condséeˊ e fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ Sión fɨˊ dseángˈˉ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜, jo̱ e fɨˊ jo̱b lɨ˜ siiˋ Jerusalén ˈmɨ́ɨˉ e seaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ i̱ ˈleáangˉ ángeles i̱ jmiféngˈˊ Fidiéeˇ. 23 Jo̱guɨ lana nɨseabˋ fɨˊ quíiˉnaˈ e niseángˈˊnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ calɨséngˋ ie˜ malɨɨ˜guɨ do jo̱ i̱ nɨtaang˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Jo̱guɨ cajo̱ nɨseabˋ fɨˊ quíiˉnaˈ e nigüɨquiéengˊnaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ i̱ quidsiˊ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱guɨ nɨseabˋ fɨˊ quíiˉnaˈ e niseángˈˊnaˈ co̱lɨɨng˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ jmɨguíˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaláangˉ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˆ, jo̱ lana nɨlɨ́ɨiñˊ dseángˈˉ laco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ e lɨ́ɨiñˊ. 24 Jo̱ nɨseabˋ fɨˊ quíiˉnaˈ cajo̱ e cuǿøngˋ e niguilíingˋnaˈ dseángˈˉ condséeˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ nɨguiing˜ Jesús lana, i̱ dseaˋ i̱ caneáaˊ e fɨˊ jo̱. Jo̱guɨ íbˋ dseaˋ cajo̱ i̱ cacuøˊ jmɨˈøøngˉ e laco̱ˈ seaˋ fɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ lana e nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ e cacuøˊ Fidiéeˇ; co̱ˈ e jmɨˈøøngˉ Jesús do eáangˊguɨ laniingˉ laco̱ˈguɨ e jmɨˈøøngˉ Abel i̱ calɨséngˋ ie˜ malɨɨ˜guɨ do.

25 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e contøømˉ ˈnéˉ ñiing˜ óoˊnaˈ e nijméeˆnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e sɨ́ˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, dsʉco̱ˈ ne˜baaˈ e ie˜ malɨɨ˜guɨ do jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ calɨnʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ jaˋ caláaiñˉ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ. Jo̱guɨ jneaa˜aaˈ eáangˊguɨb jaˋ quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ faˈ e nileángˋnaaˈ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨˉnaaˈ song nijmóˆnaaˈ laangˋnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e sɨ́ˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e cangɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ Jó̱o̱rˊ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la e jáaˊ tɨˊ ñifɨ́ˉ. 26 Jo̱ ie˜ malɨɨ˜ do e luu˜ Fidiéeˇ do cajméeˋ e cajléˉ guóoˈ˜ uǿˉ fɨˊ móˈˋ Sinaí, dsʉˈ lanaguɨ jíngˈˉ Fidiéeˇ e o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ guóoˈ˜ uǿˉ nijmérˉ e nijléˉtu̱, co̱ˈ la quie̱ˊ tɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíbˋ nijmérˉ e nijléˉ. 27 Jo̱ mɨ˜ féˈˋ Fidiéeˇ e nijmérˉ e jo̱ caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱baˈ nɨñiˊ dseaˋ e niˈíimˉ dseaˋ do jaléˈˋ e cajméerˋ mɨ˜ caguiaˊ uiiñ˜ jmɨgüíˋ, jo̱ niséˉguɨr fɨˊ jmɨgüíˋ la lají̱i̱ˈ˜ e jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e niˈíingˉ. 28 Jo̱ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíingˉ e Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ lana ˈnéˉ nicuǿøˈ˜baaˈ guiˈmáangˈˇ dseaˋ do jo̱guɨ e nijmiféngˈˊnaaˈr e ngocángˋ dsiˋnaaˈ jo̱guɨ e nijmɨˈgooˉnaaˈr e nijmóˆooˈ jmangˈˉ jaléˈˋ e tɨˊ dsíirˊ. 29 Jo̱baˈ majméˆnaaˈ lajo̱, co̱ˈ Fidiéeˇ quíˉiiˈ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ co̱o̱ˋ jɨˋ e íingˉ conguiaˊ lajaléˈˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes