Add parallel Print Page Options

Guds folk får hvile sammen med Gud

Guds løfte om at vi skal få hvile sammen med ham, gjelder fortsatt. La oss derfor ta nøye vare på hverandre, slik at vi oppdager dersom noen sakker akterut på veien. Vi har fått høre det samme glade budskapet som dem som gikk sammen med Moses, om at vi skal få hvile ut ved reisens slutt hos Gud. De som hørte budskapet den gangen, hadde ingen nytte av det, etter som de ikke trodde på det Gud sa. Vi som derimot tror på løftet, skal få oppleve den hvilen Gud gjorde kjent da han sa:

”I mitt sinne sverget jeg derfor en ed og sa:
    ’De skal ikke få komme inn i landet der de kan hvile sammen med meg.’ ”[a]

Denne hvilen har ligget og ventet på menneskene helt siden Gud skapte verden. At det er på den måten forstår vi når vi leser i Skriften[b] om den sjuende dagen i uken. Det står: ”Og når det sjuende døgnet kom, hvilte Gud, etter som han var ferdig med alt sitt arbeid.”[c] På det stedet vi allerede snakket om, sier Gud: ”De skal ikke få komme inn til stedet der de kan hvile sammen med meg.” Guds løfte om at mennesket skal få hvile sammen med ham, står altså igjen. De som først fikk høre dette glade budskapet, kunne ikke få hvile sammen med Gud, etter som de ikke var lydige mot ham. Gud bestemte derfor en ny tid da mennesket skulle få sjansen til å hvile sammen med ham. I dag lever vi i denne tiden. At det var en ny tid, forstår vi etter som Gud først mange år seinere lot kong David si:

”Dersom dere hører hans stemme i dag,
    da må dere lytte til ham.
Vær ikke harde og kalde.”[d]

Josva førte Israels folk inn i Kanaans land. Det var ikke der de fikk hvile sammen med Gud. Hvorfor ellers skulle Gud snakke om en ny dag som mennesket kunne få oppleve hvilen hos ham? Den som begynner å tro på Jesus Kristus, får tilhøre Guds folk og oppleve en evig hviledag[e] sammen med Gud. 10 De som når fram til hvilen, har utført det arbeidet de fikk av Gud. Disse kan hvile, akkurat som Gud hvilte da han var ferdig med å skape.

11 La oss derfor gjøre alt for å holde fast ved troen, slik at vi får hvile sammen med Gud. Da blir vi ikke som Israels folk, de som var ulydige mot Gud og ga ham opp mens de var underveis.

12 Ja, pass på at dere ikke er ulydige, for Guds budskap er fullt av liv og kraft. Det er skarpere enn et dobbeltegget sverd, og trenger dypt inn til vårt innerste. Det avslører alle tankene og motivene våre, og avdekker om vi handler rett eller galt. 13 Ingen kan skjule noe for Gud. Han vet alt om alle. For ham skal vi alle en gang stå til rette for det vi har gjort.

14 La oss derfor holde fast ved troen på Jesus, Guds sønn. Han er vår store øversteprest som har steget opp til Gud i himmelen. 15 Vi har en øversteprest som forstår våre svakheter, etter som han selv har blitt fristet på alle måter akkurat som oss, men uten å synde. 16 Derfor kan vi uten den minste frykt komme til Gud når vi er i vanskeligheter. Vi kan stole på at han i sin godhet tilgir oss og bistår oss med den hjelpen vi trenger.

Footnotes

  1. 4:3 Se Salmenes bok 95:11.
  2. 4:4 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  3. 4:4 Se Første Mosebok 2:2.
  4. 4:7 Se Salmenes bok 95:7-8.
  5. 4:9 I grunnteksten: Sabbaten.