Add parallel Print Page Options

Jesus är överstepräst i ett nytt förbund

Huvudpunkten i det vi vill säga är alltså att vi har en överstepräst som sitter på högra sidan av Majestätets tron i himlen[a] och tjänar i helgedomen, i det sanna förbundstältet, som inte är rest av människor utan av Herren själv.

En översteprästs uppgift är att bära fram gåvor och offer, och därför måste också denne bära fram något. Om han fortfarande var här på jorden skulle han inte vara präst, för här finns det redan präster som bär fram de offer lagen kräver. Men dessa tjänar i en helgedom som bara är en ofullständig skuggbild av den som finns i himlen. När Mose skulle resa upp tältet, sa ju Gud till honom: ”Var noga med att göra allt efter den förebild som visats dig på berget.”[b] Kristus däremot har ett överlägset prästämbete, för han är medlare i ett bättre förbund, som vilar på bättre löften.

Om det första förbundet hade varit utan brist, hade det inte behövt ersättas med ett annat. Men Gud anklagade folket för dess brister och sa:

”Det ska komma en tid, säger Herren,
    då jag ingår ett nytt förbund med Israels och Juda folk,[c]
inte ett sådant förbund som jag ingick med deras förfäder,
    när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten.
De höll ju inte fast vid mitt förbund,
    och därför brydde jag mig inte om dem längre, säger Herren.
10 Men detta är det förbund jag efter denna tid
    ska ingå med Israels folk, säger Herren:
Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen
    och skriva dem i deras hjärtan.
Jag ska vara deras Gud,
    och de ska vara mitt folk.
11 Då ska ingen längre behöva undervisa någon annan och säga:
    ’Lär känna Herren’,
för då ska alla känna mig,
    från den minste till den störste.
12 För jag ska förlåta dem deras ondska,
    och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder.”[d]

13 Han talar alltså om ett nytt förbund, och det betyder att det första är föråldrat, och det gamla och föråldrade ska snart försvinna.

Footnotes

  1. 8:1 Jfr Ps 110:1.
  2. 8:5 Se 2 Mos 25:40.
  3. 8:8 Israels folk blev efter kung Salomo oeniga. De valde två olika kungar och bodde uppdelade i två länder.
  4. 8:12 Se Jer 31:31-34.