Add parallel Print Page Options

Jesus är mäktigare än Mose

Heliga syskon, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, som vi ju bekänner som vår apostel och överstepräst.

Han var trogen mot den som hade utsett honom, på samma sätt som Mose var trogen mot Gud i hela Guds hus[a]. Men Jesus har visat sig mer värd att äras än Mose, på samma sätt som en byggmästare måste äras mer än det hus han har byggt. För varje hus har en byggmästare, och Gud är byggmästaren som ligger bakom allt.

Visst var Mose trogen som tjänare i hela Guds hus, för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus[b] är trogen som Son och råder över Guds hus. Och hans hus är vi, om vi bara håller fast vid vår frimodighet och vid hoppet som är vår stolthet.

Varning för otro

Därför säger den heliga Anden:

”Om ni idag hör hans röst,
så förhärda inte era hjärtan
    som ni gjorde under upproret,
    på prövningens dag i öknen
där era fäder satte mig på prov. De prövade mig
fastän de hade sett mina gärningar 10     i fyrtio år.
Därför blev jag förbittrad på detta släkte,
    och jag sa: ’De far alltid vilse i sina hjärtan.
    De känner inte mina vägar.’
11 Därför svor jag i min vrede:
    ’De ska aldrig komma in i min vila.’ ”[c]

12 Se därför upp, syskon, så att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta och vänder sig bort från den levande Guden. 13 Uppmuntra varandra varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas av syndens lockelser. 14 Vi får del av Kristus, om vi ända till slutet håller fast vid den övertygelse vi hade i början. 15 Glöm alltså inte varningen:

”Om ni idag hör hans röst,
    så förhärda inte era hjärtan
som under upproret.”

16 Men vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror? Jo, det var ju alla de som fick lämna Egypten med Mose som ledare. 17 Och vilka var det som Gud sedan var förbittrad på under fyrtio år? Jo, det var samma människor som syndade och blev liggande döda i öknen. 18 Och vilka gällde eden han svor: ”De ska inte få komma in i min vila?” Jo, det var dessa som vägrade att lyda. 19 Vi ser alltså att det var på grund av sin otro som dessa människor inte fick komma in.

Footnotes

  1. 3:2 Guds hus är Guds folk. Jfr 4 Mos 12:7. Ordet hus återkommer i grekiskan i v. 3-6.
  2. 3:6 Se not till Matt 1:1.
  3. 3:11 Se Ps 95:7-11.