Add parallel Print Page Options

Jesus är Guds Son

För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen[a]. Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.[b]

Guds Son är mäktigare än änglarna

Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras. Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

”Du är min Son.
    Idag har jag blivit din Far[c].”

Och återigen:

”Jag ska vara hans Far,
    och han ska vara min Son.”[d]

Och när Gud låter sin förstfödde[e] komma till världen, säger han:

”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”[f]

När han talar om änglarna, säger han:

”Han gör vindarna till sina budbärare
    och eldslågorna till sina tjänare.”[g]

Men till Sonen säger han:

”Gud, din tron består i tid och evighet.
    Din kungaspira är rättens spira.
Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta.
    Därför, Gud, har din Gud smort dig[h] med glädjens olja,
    mer än dina medbröder.”[i]

10 Och:

”Herre, i början lade du jordens grund,
    och himlarna är dina händers verk.
11 De ska försvinna, men du består.
    De ska alla bli som utslitna kläder.
12 Du ska rulla ihop dem som kläder
    och byta ut dem som en mantel.
Men du är densamme,
    och dina år ska aldrig ta slut.”[j]

13 Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

”Sätt dig på min högra sida
    tills jag har lagt dina fiender
        som en pall under dina fötter.”[k]

14 Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?

Footnotes

 1. 1:2 Bokstavligen tidsåldrarna, men med betydelsen universum.
 2. 1:3 Jfr Ps 110:1.
 3. 1:5 Ordagrant: jag har fött dig
 4. 1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son. Se Ps 2:7 och 2 Sam 7:14.
 5. 1:6 Även i jordiska sammanhang ärvde den son som föddes först mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.
 6. 1:6 Se 5 Mos 32:42-43, citerat från Septuaginta (en vanlig praxis hos Hebreerbrevets författare); i texter från Qumran: Tillbe honom, alla gudar. Jfr även Ps 97:7 (Ps 96:7 i Septuaginta).
 7. 1:7 Ps 104:4 (enligt Septuaginta).
 8. 1:9 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig.
 9. 1:9 Se Ps 45:7-8.
 10. 1:12 Se Ps 102:26-28.
 11. 1:13 Se Ps 110:1.