Add parallel Print Page Options

19 Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele(A) lui Isus avem o intrare slobodă(B) în Locul Preasfânt 20 pe calea(C) cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin(D) perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, 21 şi fiindcă avem un Mare preot(E) pus peste casa(F) lui Dumnezeu, 22 (G) ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină(H), cu inimile stropite şi curăţite de(I) un cuget rău şi cu trupul spălat(J) cu o apă curată.

Read full chapter