Habackuks bön och lovsång

En bön av profeten Habackuk, till shigjonót[a].

Herre, jag har hört
        budskapet om dig och jag bävar.
    Herre, ge liv åt ditt verk
            i våra dagar,
        låt det bli känt i vår tid.
    Tänk i din vrede
        på att förbarma dig.

(A) Gud kommer från Teman,
        den Helige från berget Paran[b]. Sela
    Hans härlighet täcker himlen,
        hans lov fyller jorden.
(B) Hans glans är som ljuset,
    strålar går ut från hans hand,
        där är hans styrka dold.
(C) Framför honom går pest,
    och brinnande feber[c]
        följer i hans spår.
(D) Han träder fram och jorden skakar,
        folken bävar för hans blick.
    Urgamla berg splittras,
        eviga höjder sjunker ner.
    Hans vägar är eviga.
Jag ser Kushans hyddor i nöd,
    tältdukarna i Midjans land darrar.

(E) Vredgas Herren på floderna?
    Brinner din vrede mot strömmarna
        eller din harm mot havet,
    när du far fram med dina hästar,
        med dina segervagnar?
(F) Blottad och bar är din båge,
    som edsvurna pilar är ditt ord.
        Sela
    Du låter floder klyva jorden.
10 (G) Bergen ser dig och bävar,
        störtregn forsar ner,
    djupet höjer sin röst,
        det lyfter sina händer mot höjden.
11 (H) Sol och måne står still i sin boning
    vid skenet av dina pilar
        som flyger,
    vid glansen
        av ditt blixtrande spjut.
12 I raseri går du fram över jorden,
    i vrede trampar du ner
        hednafolken.

13 Du drar ut för att frälsa ditt folk,
        för att frälsa din smorde.
    Du krossar taket
        på den gudlöses hus,
    du bryter ner det
        från tinnarna till grunden. Sela
14 Med hans egna spjut
    genomborrar du huvudet
        på hans krigare,
    när de stormar fram
        för att fördriva mig.
    Deras glädje är att sluka
        den svage i hemlighet.
15 (I) Du far fram med dina hästar
    genom havet,
        genom väldiga vattens svall.
16 Jag hör det och darrar i mitt innersta,
        vid dånet skälver mina läppar.
    Röta tränger in i benen i min kropp.
        Jag darrar där jag står,
    för jag måste stilla vänta
        på olyckans dag,
    att den drabbar det folk
        som angriper oss.

17 Fikonträdet blomstrar inte mer,
        och vinstocken ger ingen skörd.
    Olivträdets frukt slår fel,
        och fälten ger ingen föda.
    Fåren rycks bort ur fållorna,
        och ingen boskap finns i stallen.
18 (J) Men jag vill jubla i Herren
    och glädja mig i min frälsnings Gud.

19 (K) Herren Gud är min styrka.
    Han gör mina fötter som hjortens
        och låter mig gå fram
            över mina höjder.

För sångmästaren, med mitt strängaspel.

Footnotes

  1. 3:1 shigjonót   Okänd musikterm. Möjligen ”klagopsalm” (jfr Ps 7:1).
  2. 3:3 Teman … Paran   Områden i ökentrakterna söder om Döda havet (jfr 5 Mos 33:2).
  3. 3:5 pest … brinnande feber   Annan översättning: ”Ordet … flammor”.