Den profetia som profeten Habackuk såg i en syn.

Klagan över folkets ondska

Herre, hur länge
    ska jag ropa på hjälp
        utan att du hör,
    ropa högt till dig över våld
        utan att du räddar?
Varför låter du mig se ondska,
    och hur kan du själv
        se på sådant elände?
    Fördärv och våld är inför mig,
        det uppstår tvister och gräl.
(A) Därför blir lagen utan kraft,
        och rätten kommer aldrig fram.
    Den ogudaktige omringar
        den rättfärdige
    och rätten förvrängs.

Herrens svar

(B) Se er omkring bland hednafolken,
        se och häpna, ja, häpna,
    för jag gör en gärning i era dagar
        som ni inte kommer att tro
            när den berättas.[a]
Se, jag ska uppväcka kaldeerna[b],
    det vilda och snabba folket
        som drar ut över jordens vidder
    för att ta i besittning
        boplatser som inte är deras.

De är skrämmande och fruktade,
    de avgör själva
        vad som är lag och rätt.
(C) Deras hästar är snabbare än leoparder
        och vildare än stäppvargar[c].
    Deras ryttare spränger fram,
        de kommer fjärran ifrån,
    de flyger likt örnen
        som störtar sig över sitt byte.
Alla kommer de med våld i sinnet,
    stridslystna rycker de fram
        och samlar fångar som sand.
10 De gör kungar till åtlöje
        och hånar furstar.
    De skrattar åt alla befästningar,
        de kastar upp jordvallar
            och intar dem.
11 Så drar de vidare som vinden,
    de fortsätter framåt
        och samlar på sig skuld.
    Deras egen styrka är deras gud.

Frågor om Guds rättfärdighet

12 (D) Visst har du alltid varit till,
    Herre min Gud, min Helige?
        Vi ska inte dö!
    Herre, till en dom har du satt dem,
        till en tillrättavisning
            har du berett dem,
        du vår klippa.
13 (E) Dina ögon är för rena
        för att se på det onda.
    Du som inte står ut med
        att se någon orätt,
    hur kan du se på de trolösa och tiga
        när den ogudaktige slukar
    den som är mer rättfärdig än han?
14 (F) Du gör människorna
        lika fiskarna i havet,
    lika kräldjur
        som inte har någon herre.

15 De drar upp dem alla med sin krok,
    de fångar dem i sitt nät
        och samlar dem i sitt garn.
    Därför gläder de sig och jublar,
16 därför offrar de åt sitt nät
        och tänder rökelse åt sitt garn,
    för dessa gör deras andel fet
        och deras mat så läcker.
17 Men ska de få vittja sitt nät
    och ständigt dräpa folken
        utan förskoning?

Footnotes

  1. 1:5 Citeras av Paulus i Apg 13:41 som varning till dem som förhärdade sig mot tron.
  2. 1:6 kaldeerna   Arameiskt folk kring Babel i nuvarande Irak som frigjorde sig från Assyrien ca 620 f Kr och krossade huvudstaden Nineve 612 f Kr (se Nahums bok). Kung Nebukadnessar tog över hela regionen efter slaget vid Karkemish 605 f Kr (2 Krön 35:20, Dan 1:1 med not).
  3. 1:8 stäppvargar   Annan översättning: ”kvällens vargar”.