A A A A A
Bible Book List

HECHOS 28 Uspanteco (USP)

Pablo titaw Malta

28  Cuando jorok ojcolmajiˈbˈi li jaˈ, ajrucˈreˈ xkata jtaquil chi man luwar li ri wiˈ li mar ri jbˈij Malta. Y mak cristian re man luwar li, jor tzi kacˈulic xantak oj juntir y jwiˈl tijiniˈ jabˈ y subˈlaj sic tew, xcojtak jun nimlaj kˈakˈ y xijtak chike chi tibˈe kamikˈeˈ kibˈ riqˈuilak.

Y Pablo xmol jun kˈaluˈn siˈ, tijin tijyeˈ li kˈakˈ cuando xelch jun cumatz li kˈakˈ ri ticamsanc. Man cumatz xelmajch jwiˈl jcˈatol kˈakˈ y xnacˈaj ribˈ laˈ jkˈabˈ Pablo chi jtiˈic. Y mak cristian re man luwar li, cuando xriltak chi nacˈalchak man cumatz laˈ jkˈabˈ Pablo, xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak: Man winak ri, ajcamsanliˈn. Xcolmajch laj jkˈabˈ cˈax li mar, pero jwiˈl jmac taˈ tiyeˈsaj luwar re tiyoˈrc, xcheˈtak.

Pero Pablo xtotoj jkˈabˈ bˈa kˈakˈ, man cumatz xtzaak li kˈakˈ y taˈ xcˈaxcˈobˈ lamas xtiˈsaj re jwiˈl man cumatz. Rechak chajalchak jwiˈlak nen or tisipoj lamas xtiˈsaj re Pablo o nen or titzaak lak ulew cuando tipe jcamic. Subˈlaj naj xchajajtak, pero cuando xriltak chi taˈ nen xtaˈ Pablo, xsaach jchˈolak chi rilic, xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak chi Pablo jun diosiˈn.

Y chijcˈulel lamas xojtaw, wiˈ rulew Publio ri man jbˈabˈalak mak cristian ri wiˈtak laˈ man luwar li. Re subˈlaj tzi kacˈulic xan y jor tzi kalokˈaj xan laˈ mak uxibˈ kˈij ri xkabˈan kaposad riqˈuil. Y jkaj Publio yajiˈn, kesal laj jsoc jwiˈl kˈakˈ chirij y centeriy re. Pablo xeˈ rileˈ y xchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chirij. Ajrucˈreˈ xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa y jilonli xtzibˈc.

Cuando xtatak mak cristian ri wiˈtak li man luwar li chi xtzibˈsajiˈ winak li jwiˈl Pablo, xpetak juntir ri yajtak riqˈui Pablo y re xtzibˈsajtakaˈn. 10 Jilonli rechak subˈlaj tichak quiˈcottak chikij y subˈlaj kelen ke xsipajtak. Y cuando xojjaw chicbˈi li barc xojbˈec, xyeˈtak juntir kelen ke ri rajwax chike laj kabˈe.

Pablo titaw Roma

11 Uxibˈ icˈ xkabˈan li man luwar ri wiˈ li mar ri jbˈij Malta. Ajrucˈreˈ xojel chicbˈi claˈ. Xojbˈe xilj jun barc chic re Alejandría ri xeˈ waˈxok li man luwar li laˈ mak riqˈuil jabˈ. Y chiwch man barc li bˈanal richbˈal mak dios cwach ri jbˈijak Cástor y Pólux. 12 Ajrucˈreˈ xojtaw Siracusa ri wiˈ chiˈ mar y xojwaˈx uxibˈ kˈij claˈ. 13 Ajrucˈreˈ xojel chicbˈi claˈ li barc xojtaw Regio ri wiˈ chiˈ mar. Y laj jcabˈ kˈij xpe jun nimlaj tew li sur, subˈlaj tijubˈubˈc y laj jcabˈ kˈij chic xojtaw Puteoli ri wiˈ chiˈ mar. 14 Y claˈ xeˈ kateˈ nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y xijtak chike chi ojwaˈx wukubˈ (7) kˈij riqˈuilak. Y jilonli xkabˈan laj juntir kabˈe asta xojtaw Roma.

15 Y yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Roma xtatak jtaquil chi bˈesalcojiˈ lak bˈe, xpetak chi kacˈulic. Jiˈ xojyuk jcˈuleˈtak laˈ man luwar ri jbˈij Foro de Apio y nicˈj chic jiˈ xojyuk jcˈuleˈtak laˈ jun luwar ri jbˈij Tres Tabernas. Cuando xril Pablo chi xojyuk cˈulsajok, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xyuk mas jcowil ranm. 16 Y cuando xojtaw Roma, xyeˈsaj luwar re Pablo xcan ricˈan li jun ja y xike jun soldad tichajin re.

Pablo tijbˈij Jyolj Kakaj Dios Roma

17 Pablo uxibˈ kˈij jtawic Roma, xtak jsiqˈuij mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel ri wiˈtak claˈ. Cuando mulbˈemchak ribˈak juntir, xij rechak: Atak inwinak, in taˈ nen bˈanal inwiˈl chirijak yak rijajl Israel ni chirij jcˈutuˈnak kamam. Pero cuando win Jerusalén, xpetak yak rijajl Israel, xinjchaptak y ximbˈe jacheˈtak laj jkˈabˈak mak kˈatbˈitzij re Roma. 18 Mak kˈatbˈitzij re Roma xcˈottak ínchiˈ y cuando xriltak chi taˈ xtaˈtak jono immac pire incamsaj, rechak rajak roj xinjtakeˈtak.

19 Pero yak rijajl Israel taˈ xyeˈtak luwar xintaksaj, jwiˈliˈli ximbˈij chi tran jkˈatbˈitzij César chwij. Pero maˈ jwiˈl taˈ chwaj tancoj tzij chirijak yak rijajl Israel ri inwinak, jilonli ximbˈij. 20 Y jwiˈliˈli xintak asiqˈuijcak pire twil awchak y pire inyolow aacˈlak. Chwaj tambˈij chawechak chi in ximilquin laˈ caden, pero jwiˈlke cubˈul inchˈol chirij ri ajcolonl ri tijin trulbˈejtak juntir yak rijajl Israel, xcheˈ Pablo.

21 Rechak xijtak re Pablo: Oj ni jono wuj cˈulan kawiˈl chawij ri tipe Judea y ni jono rechak kawinak, yolowinak chike chi taˈ tzi tijin tabˈan. 22 Oj ketamiˈ chi lak juntir luwar masiˈ jcontrak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli oj chikaj tikata nen tabˈij at chirijak, xcheˈtak re Pablo mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel ri wiˈtak Roma.

23 Y rechak xchaˈtak jun kˈij chic pire tijmol ribˈak. Laˈ man kˈij li subˈlaj cristian xmol ribˈak la ja lamas wiˈ Pablo chi jtaic jyolj. Pablo xchol jtijoj cristian akˈabˈ asta xbˈesan kˈij chi jbˈij rechak nen tran Kakaj Dios chi takon chibˈak juntir cristian ri raj tijcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Y xij rechak lamas tijbˈijwiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios pach lak wuj ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij chirij Kakaj Jesús. 24 Nicˈj xcojaˈtakaˈ nen xij Pablo, pero nicˈj chic taˈ xcojtak.

25 Jwiˈl taˈ nicˈ jwichak juntir ribˈilak, xcholtak bˈenam y pi qˈuisbˈi jyolj Pablo xij rechak: Tzˈetel tzˈetiˈ ri xij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios re Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij cuando xij jilonri:
26     Jat, bˈijta rechak yak rijajl Israel chi rechak titontakaˈn, pero taˈ tijtatak jcholajl.
    Tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl nen tijin triltak.
27     Jwiˈl mak cristian li pur abˈaj ranmak, nic riqˈuil tzˈapiliˈ jxicnak y nicˈ riquil tzˈapiliˈ bˈakˈ jwichak.
    Taˈ triltak jcholajl nen ticˈutsaj chiwchak y taˈ tijtatak jcholajl nen tibˈijsaj rechak.
    Jilonli taˈ tijqˈuex jnoˈjak pire tancuy jmacak, xcheˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios re Isaías.

28 Lajori chwaj tawetemajtak chi Kakaj Dios xtakch Kakaj Jesucristo chi resaj cristian laj jkˈabˈ jmacak. Lajori titawiˈ jtaquil riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak y rechak tijtatakaˈn, xcheˈ Pablo rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel.

29 Y cuando xijmaj jilonli jwiˈl Pablo, mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xeˈtak. Xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak nen mo tielwiˈ ri xij Pablo rechak.

30 Pablo xwaˈx quibˈ junabˈ li jun ja ri xkej y claˈ xcˈulwiˈ yak cristian nen rajak xtawtak riqˈuil. 31 Y wiˈ jcowil ranm xij rechak nen tran Kakaj Dios chi takon chibˈak juntir cristian y xij rechak nen xan Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Y taˈ chiquiˈ nen jonok xcoj ribˈ chi jkˈatic jwich jyolj Pablo.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes