A A A A A
Bible Book List

HECHOS 20 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Pablo queˈ pa Macedonia xukujeˈ pa Grecia

20  Aretak xtäni waˈ we chˈoj riˈ, ri tat Pablo xeusiqˈuij ri cojonelab rech queupixbaj, cucuˈbisaj qui cˈux. Te cˈu riˈ xeuchˈabej canok, xeˈ cˈu pa Macedonia. Xeuchˈabej cˈu ri kachalal ri e cˈo pa tak ri tinimit ri xocˈow wi. Xak je riˈ sibalaj xuya animaˈ chque ri cojonelab. Te cˈu riˈ xopan ri areˈ pa Grecia. Oxib icˈ xcˈoji na chilaˈ. Xak jubikˈ man xoc tä ri areˈ pa barco rech queˈ pa Siria aretak xuto chi ri winak aj Israel tajin cäquichomaj u banic cˈäx che. Rumal waˈ xuchomaj chi utz na cätzelej chrakan, cocˈow chi na jumul pa Macedonia. Xachiˈlax cˈu bi rumal ri tat Sópater aj Berea, ri tat Aristarco, ri tat Segundo aj Tesalónica, ri tat Gayo aj Derbe, ri a Timoteo, xukujeˈ niqˈuiaj cojonelab aj Asia, ri tat Tíquico, xukujeˈ ri tat Trófimo. We kachalal riˈ xenabejic, xujqueyej cˈu pa ri tinimit Troas. Are cˈu ri uj, aretak xocˈow ri nimakˈij re ri caxlan wa ri man cäyiˈ tä chˈäm rucˈ, xujel bi pa ri tinimit Filipos pa barco. Ocˈowinak chi cˈu job kˈij, xekarika pa ri tinimit Troas. Wukub kˈij cˈut xujcanaj na can chilaˈ.

Waral cubij wi ri xuban ri tat Pablo pa ri tinimit Troas

Pa ri nabe kˈij re ri semana xkamulij kib rech cujwiˈ junam, cäkatij cˈu ri wa natabal re ru cämical ri Kajaw Jesús. Are cˈu ri tat Pablo xeutzijoj ru Lokˈ Pixab ri Dios chque ri cojonelab. Rajwaxic cˈut chi ri tat Pablo quel bi chilaˈ chucab kˈij. Rumal riˈ naj xtzijon na cˈä xurik na ri niqˈuiaj akˈab. Are pa ri u rox wik ja ka mulim wi kib. Chilaˈ cˈut e cˈo qˈuia chäj tzijtalic. Cˈo cˈu jun ala, Eutico u biˈ, tˈuyul pa ri wentaˈn. Ri ala sibalaj cˈäx u waram, xtzak cˈu lok pulew tzpa ru rox wik ja, cäminak chic xyaquic. 10 Xkaj cˈu lok ri tat Pablo, xjupiˈ puwiˈ ri ala, xulakˈpuj, te cˈu riˈ xubij chque ri kachalal: Mäxej ib alak, kachalal, are cˈasal chic ri ala, ―xcha chque.

11 Ri tat Pablo xpaki chi jumul pa ri ja, xupir ri wa, junam xwiˈ ri areˈ cucˈ ri cojonelab. Xutakej cˈu tzijonem cˈä xsakir na. Te cˈu riˈ xel bi chilaˈ. 12 Are cˈu ri ala cˈasal chic xquicˈam bic. Conojel cˈut sibalaj quequicot chic.

Ri tat Pablo quel bi pa ri tinimit Troas, copan cˈu pa ri tinimit Mileto

13 Ri uj xujnabejic, xujeˈ pa barco, xujopan pa ri tinimit Asón. Jelaˈ xujeˈ wi rech cäkarik ri tat Pablo, xoc cˈu bi kucˈ pa ri barco chilaˈ. Je riˈ xkaˈno rumal chi ri tat Pablo xuchomaj chi queˈ chrakan pa Asón. 14 Aretak xkarik kib rucˈ ri tat Pablo, xoc ri areˈ kucˈ pa ri barco. Junam chic xujeˈ pa ri tinimit Mitilene. 15 Pa barco xujel chi na bi chilaˈ, xkatakej cˈu ri ka be. Chucab kˈij cˈut xujopan chuwäch ri Quío. Che ri jun kˈij chic xujopan pa ri tinimit Samos chiˈ ri mar. Xujuxlan cˈu pa ri tinimit Trogilio, te cˈu riˈ, chucab kˈij, xujopan pa ri tinimit Mileto. 16 Je riˈ xkaˈno rumal chi ri tat Pablo xuchomaj chi man cocˈow tä pa ri tinimit Éfeso rech man cäbeytaj tä pa Asia. Are cˈu craj copan chanim pa ri tinimit Jerusalén we cäcowinic rech cärocˈowisaj ri nimakˈij re Pentecostés chilaˈ.

Ri tat Pablo cätzijon cucˈ ri cˈamal tak qui be ri kachalal cojonelab aj Éfeso

17 Aretak uj cˈo chi pa ri tinimit Mileto, ri tat Pablo xtakan che qui siqˈuixic ri cˈamal tak qui be ri kachalal cojonelab ri e cˈo pa ri tinimit Éfeso. 18 Aretak xeopanic, xubij chque: Kachalal, etam alak jas ri nu cˈaslemal kas pa ri nabe kˈij ri xinul ucˈ alak waral pa Asia. 19 Ronojel kˈij ri xincˈoji ucˈ alak xinpatänij ri Kajaw Jesús, man xinnimarisaj tä wib. Rucˈ tak okˈej xinban ri nu chac ucˈ alak, xukujeˈ xinrik qˈuia u wäch cˈäxcˈol ri xepe chwij rumal ronojel ri xcaˈn ri winak aj Israel chwe. 20 Pune je riˈ, man xinya tä can u tzijoxic ru Lokˈ Pixab ri Dios chech alak, xukujeˈ ronojel u wäch tijonic ri cajwataj chech alak rech cärik alak ri utzil. Xane xintzijoj waˈ chuwäch alak cho tak ri achoch alak, xukujeˈ chquiwäch conojel ri niqˈuiaj winak. 21 Xinbij chque ri winak aj Israel, xukujeˈ ri niqˈuiaj winak chic chi rajwaxic cäquiqˈuex canimaˈ, cäquiqˈuex cˈu qui chomanic cho ri Dios, xukujeˈ cäquiya can ri qui mac, quecojon cˈu che ri Kajaw Jesucristo. 22 Cämic cˈut quineˈ pa ri tinimit Jerusalén. Rajwaxic cˈut quinniman che ri Lokˈalaj Espíritu ri takowinak waˈ chwe. Man wetam tä cˈut jas ri cäban na chwe chilaˈ. 23 Xuwi wetam jas ri u bim ri Lokˈalaj Espíritu chwe pa tak conojel ri tinimit ri quineˈ wi, chi quinocsax na pa cheˈ, sibalaj quinrik na cˈäx. 24 Man cˈo tä cˈu jun chque we cˈäxcˈol riˈ ri quinoc il rumal. Xukujeˈ ne ri nu cˈaslemal man are tä kas nim quinwil wi. Are cwaj quinqˈuis ri nu chac ri nu takem rech quinopan pa ri qˈuisbal re ri nu cˈaslemal rucˈ quicotem. Cwaj cˈut quinqˈuis u banic ri yoˈm pa nu kˈab rumal ri Kajaw Jesús. Are waˈ ru tzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chque ri winak, quinbij chque chi ri Dios sibalaj curayij cutokˈobisaj na qui wäch nimalaj conojel, ―cächa ri tat Pablo.

25 Cämic cˈut kas wetam chi man cˈo tä jun chech alak, ri nu tzijom ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio che chrij ru takanic ri Dios, ri cäril chi na jumul nu wäch. 26 Rumal riˈ quinbij chech alak pa we kˈij cämic chi ri in man cˈo tä nu mac che jachin jun chech alak we cäsach u wäch. 27 Je riˈ, rumal chi xinya u bixic chech alak ronojel ri u chomam ri Dios pa ka wiˈ. Man cˈo tä jas jun u wäch tijonic ri mat xinya chech alak. 28 Chajij baˈ ib alak, chechajij cˈu alak ri kachalal cojonelab. Cojom cˈu alak che cˈamal tak qui be rech quechajij alak conojel ri kachalal ri e cojoninak che ri Kajaw Jesús. Xcäm cˈu ri Areˈ cho ri cruz, xuya cˈu ru quiqˈuel rech cäquirik ru tobanic ri Dios. 29 Wetam cˈut chi aretak in elinak chi bi ucˈ alak, quepe na achijab ri cäcaˈn na cˈäx chque ri kachalal cojonelab, jeˈ ta ne e cˈaˈnalaj tak utiw waˈ ri quequitij tak ri chij. 30 Quecˈoji cˈu na jujun achijab, banal tak tzij, xol alak, ri quequitijoj ri winak che ri man kas tzij taj chuqˈuexwäch ri kas tzij rech quebeˈ ri cojonelab cucˈ. 31 ¡Chila baˈ alak waˈ, chcˈascˈat alak! Chnaˈtaj chech alak chi oxib junab, chi pakˈij chi chakˈab, man xintäni tä che pixbexic alak chjujunal alak rucˈ tak okˈej, ―cächa chque.

32 Are cˈu ri cämic, kachalal, quinjach can alak pu kˈab ri Dios rech man cäsach tä chech alak ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cucˈut chkawäch chi sibalaj nim ru tokˈob ri Areˈ pa ka wiˈ. We tzij riˈ cäcowinic cubano chi cäcˈoji chukˈab alak, xukujeˈ cubano chi cärik alak ri echbal alak junam cucˈ conojel ri e rech ri Dios. 33 Man are tä sak puak, man are tä kˈän puak, man are tä atzˈiak rech jachin chech alak nu rayim u wäch. 34 Kas etam alak chi xinchacun chuchˈaquic ronojel ri xajwataj chwe, xukujeˈ ri xajwataj chque ri e cˈo wucˈ. 35 Pa ronojel ri nu tijonic nu cˈutum chuwäch alak chi rajwaxic cujchacunic chuchˈaquic ri cajwataj chke, rech xukujeˈ cujcowinic quekatoˈ ri cˈo qui rajwaxic. Xinnaˈtaj chech alak ru tzij ri Kajaw Jesús ri cubij: “Are utz na re ri winak ri cˈo cusipaj che jun chic chuwäch ri jun ri xak xuwi cucˈamo,” ―cächaˈ, ―xcha ri tat Pablo chque.

36 Aretak xbitaj waˈ we tzij riˈ rumal ri tat Pablo, xxuquiˈc, xuban orar junam cucˈ conojel. 37 Conojel cˈut xebokˈic, xquiqˈuiäk quib chukul ri tat Pablo, xquitzˈumaj. 38 Sibalaj xebisonic rumal ri xubij chque chi man cˈo tä chi jumul ri cäquil na u wäch. Xcachiˈlaj cˈu bic, xequijacha can chiˈ ri mar jawijeˈ cˈo wi ri barco.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes