Add parallel Print Page Options

Saulo tijqˈuex jnoˈj

Saulo xtakej jbˈanic cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri Kajawl, tijbˈij chirijak chi tina jcamsajtakna wi mitaˈ tican jyeˈtak jcojic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Y Saulo xeˈ riqˈui man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri wiˈ Jerusalén. Xeˈ jtzˈonaj jun wuj re pire tiyeˈsaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire tibˈe lak sinagog re Damasco, pire tibˈe chi jtoquic yak ri ticojowtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, chi anm chi winak tijchap pire tijcˈamch prexil Jerusalén pire tibˈan kˈatbˈitzij chirijak.

Cuando bˈesal li bˈe tawem tran Damasco, etke xpe jun kˈakˈ lecj xrepaj ribˈ jkˈakˈal chirij. Saulo xtzaak lak ulew y xta xaanch jun chˈaˈwem lecj, xij: ¡Saulo, Saulo! ¿Nen chac takelquin awiˈl pire tabˈan cˈax chwe? xcheˈ.

Ajrucˈreˈ Saulo xtzˈonaj re: ¿Nencˈu at li, Kaj? xcheˈ.

Kakaj Jesús xij chic: Iniˈ Jesús ri takel awiˈl ri chawaj tabˈan cˈax chwe. ¡Bˈiiten! Jat Damasco. Claˈ tibˈijsajwiˈ chawe nen rajwax tabˈan, xcheˈ re Saulo.

Y mak winak ri jpach Saulo bˈesal, jor xtzaak jchˈolak chi jtaic man chˈaˈwem ri xaanc, pero taˈ nen xriltak jwich. Saulo xbˈiit lak ulew, xtebˈaˈ bˈakˈ jwich, taˈ chiquiˈ tinaˈtunc.

Xpe mak winak ri jpach, xchaptakbˈi chi jkˈabˈ, xcˈamtakbˈi Damasco. Uxibˈ kˈij xwaˈx claˈ, taˈ xnaˈtunc, ni taˈ xwiˈnc, ni taˈ xucˈaˈjanc.

10 Claˈ Damasco jekel jun winak ri ajtakel re Kakaj Jesucristo ri jbˈij Ananías, re xchˈabˈej chapcaˈ li jun ichicˈ jwiˈl Kakaj Jesús ri Kajawl, xij re: ¡Ananías! xcheˈ re.

Ananías xij: Winiˈ neri, Wajawl, xcheˈ.

11 Y Kakaj Jesús xij re Ananías: Jat, atbˈe laˈ man bˈe ri cojol jbˈij pi Sucˈul, attaw chiˈ richoch Judas. Claˈ tatzˈonaj lamas wiˈ Saulo, jun winak aj Tarso. Re tijiniˈ chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 12 Re xril jwich jun winak chapcaˈ li jun ichicˈ jbˈij Ananías, xocbˈi riqˈuil y xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa pire xtzibˈ chic bˈakˈ jwich, xcheˈ Kakaj Jesús re Ananías.

13 Cuando xta Ananías chi jilon xijsaj re, xpe re, xij: Wajawl, pero man winak li subˈlaj cristian xintak chwe chi subˈlaj cˈax bˈanal jwiˈl rechak cristian ri ticojowtak tzilaj jtaquil chawij ri wiˈtak Jerusalén. 14 Y lajori xpe neri, yeˈlch kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios chi jchapicak juntir cristian ri tinimirsantak jkˈij abˈj, xcheˈ Ananías re Kakaj Jesús.

15 Pero Kakaj Jesús ri Kajawl xij: Jat, in xinchaˈ winak li chi jbˈij intaquil rechak yak cristian ri maˈ rijajl taˈ Israel, rechak mak rey y rechak yak rijajl Israel. 16 In, tina incˈutna chiwch Saulo jurubˈ cˈax ri tina jtijna chi jyeˈic intaquil, xcheˈ Kakaj Jesús re Ananías.

17 Ananías xeˈ la ja lamas wiˈ Saulo. Cuando xoc la ja xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa Saulo y xij re: Saulo ri at wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, Kakaj Jesús ri Kajawl ri xatchˈabˈen li bˈe lamas petzalcatwiˈ, riˈ re xintakowch aacˈl pire atnaˈtunc y tijnojsaj awanm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcheˈ re.

18 Y laj or xtzaakch nicˈj kelen laj jwich Saulo chapcaˈ jmatzˈul ixm, jilonli cuando xtzibˈ chic bˈakˈ jwich, xbˈiit chic y xansaj jaˈtiox re.

19 Y ajrucˈreˈ xwiˈn chic y xucˈaˈjan chic, jiˈkelonli cuando xyuk chic jchokˈbˈ.

Ajrucˈreˈ Saulo xcan quibˈ uxibˈ kˈij chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Damasco.

Saulo wiˈ Damasco

20 Saulo xoc chi jbˈij rechak cristian lak sinagog chi Kakaj Jesús, Jcˈajoliˈ Kakaj Dios. 21 Juntir ri xtatak jyolj subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic y xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Maˈ ronin taˈ winak ri, ri xanow cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén? Y, ¿miti riˈ re ri xpe neri pire tiyuk jchapeˈ yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tijcˈambˈi chiwchak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri wiˈtak Jerusalén? xcheˈtak.

22 Pero Saulo subˈlaj tijin tiyuk mas jcowil ranm chi jbˈij chi Kakaj Jesús riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. Jwiˈliˈli yak rijajl Israel ri wiˈtak Damasco xsaach jchˈolak chi jtaic, taˈ chiquiˈ tijtaˈtak nen trantak.

23 Cuando xeˈ qˈuilaj kˈij, yak rijajl Israel xniqˈuibˈ jwichak, xchomorsajtak nen trantak chi jcamsaj Saulo, 24 pero Saulo xretemajiˈ nen jchomorsaˈnak. Chi lakˈj chi lakˈabˈ tijin tijchajajtak chiˈ man pwert re man tzˈaak ri sutuwinak rij man tilmit pire tijcamsajtak. 25 Pero xpetak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xresajtakbˈi Saulo lakˈabˈ xyeˈtakbˈi li jun nimlaj chicach y xkesajtakbˈi chirij man tzˈaak ri sutuwinak rij man tilmit Damasco, jiˈchaklonli xcolmajbˈi Saulo.

Saulo wiˈ Jerusalén

26 Cuando Saulo xtaw Jerusalén, re raj roj xoc chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, pero juntir ribˈilak subˈlaj titzaak jchˈolak chiwch, jwiˈl taˈ tijcojtak chi Saulo xjachaˈ ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. 27 Pero xpe Bernabé, xcˈambˈic, xeˈ jwabˈaˈ chiwchak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y xij rechak chi Saulo xrilaˈ jwich Kakaj Jesús ri Kajawl li bˈe y xij rechak chi xchˈabˈejiˈ jwiˈl Kakaj Jesús. Y Saulo wiˈchak subˈlaj jcowil ranm xij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian Damasco. 28 Jilonli cuando xcan Saulo chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén, nicˈ tiwoˈcottak y wiˈ jcowil ranm xij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 29 Xpe Saulo, xoc chi yoloj pach yak rijajl Israel ri tiyolowtak li tzijbˈal griego. Pero rechak xpe retzalak chirij Saulo jwiˈl re tijin tiyolow chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, jilonli rechak xoctak chi jtoquic nen trantak chi jcamsajc. 30 Y cuando xretemajtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo nen jchomorsaˈnak chirij Saulo, laj or xcˈamtakbˈi Cesarea y claˈ xtaktakbˈi Tarso.

31 Y jilonli cuando xwaˈx utzil pi rechak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak lak luwar re Judea, Galilea y Samaria. Jilonli xbˈit ribˈak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo, xtakejtak jcojic jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl, subˈlaj xqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xyeˈw jcowil ranmak.

Titzibˈsaj Eneas

32 Cuando Pedro tijin chi jsolajcak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xeˈ chi jsolajcak yak ri wiˈtak li man tilmit Lida. 33 Claˈ xeˈ jteˈ jun winak ri jbˈij Eneas. Re wiˈchak waxakibˈ (8) junabˈ jkejic laj jsoc jwiˈl siquirnak jtioˈjl. 34 Xpe Pedro, xij re: Eneas, Kakaj Jesucristo attzibˈsanc, bˈiiten, can yujbˈaˈ asoc, xcheˈ re.

Eneas laj or xbˈiitc.

35 Juntir cristian ri wiˈtak Lida y Sarón, cuando xriltak chi xtzibˈsajiˈ Eneas, laj or xqˈuex jnoˈjak y xoctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Ticˈastasaj jwich Dorcas laj jcamnakl

36 Jope wiˈ jun anm ajtakel re Kakaj Jesucristo ri jbˈij Tabita. Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Tabita, Dorcas. Sicˈ anm li nojel kˈij subˈlaj utzil tran, tijtˈowaˈ yak cristian ri wiˈ rajwax rechak. 37 Y laˈ mak kˈij li xpe jun jyaj Dorcas y xcamc. Mak cristian xantak ritin y cuando xantaj ritin jwiˈlak, xyeˈtak li jun cwart laj jcabˈ wik re man ja.

38 Jope jiˈ wiˈ nakaj re man tilmit Lida ri man tilmit lamas wiˈ Pedro. Jwiˈliˈli yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo cuando xtatak jtaquil chi wiˈ Pedro claˈ, xtaktakbˈi quibˈ winak chi jtzˈonaj tokˈobˈ re: ¡Bˈan tokˈobˈ, tzaj laj or kiqˈuil! xcheˈtak.

39 Jilonli xeˈ Pedro chirijak. Cuando xtaw claˈ, xcˈamtakbˈi laˈ man cwart lamas wiˈ camnak. Y juntir yak anm ri camnak richjilak subˈlaj tiokˈtak, xmulbˈaˈ ribˈak chirij Pedro y nak xoctak chi jcˈutic túnica y mak ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak chiwch ri cochal jwiˈlak riqˈui Dorcas cuando aj yoˈlna.

40 Xpe Pedro, laj or xresajch juntir cristian ri wiˈtak la ja claˈ. Ajrucˈreˈ xxucar li man cwart y xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xril sicˈ anm ri camnak y xij re: ¡Tabita, bˈiiten! xcheˈ re.

Sicˈ anm li xtebˈaˈ bˈakˈ jwich y cuando xril jwich Pedro, xbˈiitc, xcubˈar bˈa jchˈat.

41 Xpe Pedro, xchap chi jkˈabˈ, xwabˈaˈ y xsiqˈuijbˈi yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pach yak anm ri camnak richjil. Xwabˈaˈ Dorcas chiwchak, cˈastasalchak jwich laj jcamnaklak. 42 Y juntir li xetemaj jwiˈlak cristian re Jope y subˈlaj qˈui xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 43 Pedro xcan qˈuilaj kˈij Jope. Xwaˈx laj richoch jun ajbˈanal jwaˈx tzˈum ri jbˈij Simón.