Add parallel Print Page Options

Pablo titaksajbˈi Roma

27  Cuando xchomorsajtak, xojjtaktakbˈi Italia y xjachtakbˈi Pablo pach mak nicˈj prexbˈ chic laj jkˈabˈ jun jbˈabˈalak mak soldad re Roma ri tibˈijsaj Julio re. Xojjawbˈi li man barc Cesarea ri tipe Adramitio ri bˈenam rechak lak luwar re Asia ri wiˈtak chiˈ mar. Xojbˈe xilj y bˈesal Aristarco kiqˈuil, re jiˈ tipe Tesalónica ri jun tilmit re Macedonia.

Laj jcabˈ kˈij xojtaw Sidón ri wiˈ chiˈ mar. Xpe Julio, xril cˈur jwich Pablo, xyeˈ luwar re tibˈe chi jsolajcak yak richcˈulchiˈ y xyeˈ luwar tiyeˈsaj kelen re jwiˈlak yak richcˈulchiˈ. Xojelbˈi Sidón y cuando bˈesalcoj bˈa mar xpe subˈlaj tew, taˈ chiquiˈ xnaˈ xojbˈe sucˈul, jwiˈliˈli jiˈchak xojkˈax laj jxuct Chipre ri wiˈ li mar lamas taˈ mas jchokˈbˈ tew. Ajrucˈreˈ xojkˈax chiwch jun luwar re Cilicia ri wiˈ chiˈ mar y re Panfilia y jilonli xojtaw Mira ri wiˈ chiˈ mar ri jun tilmit re Licia.

Y man jbˈabˈalak mak soldad xtaˈ chicbˈi jun barc claˈ ri tipe Alejandría bˈenam re Italia y xojkˈasaj chicbˈi xilj, xojbˈec. Qˈuilaj kˈij xojbˈen chi usil bˈa mar. Subˈlaj cˈax xkatij chi kˈaxem chijcˈulel man tilmit Gnido ri wiˈ chiˈ mar. Y jwiˈl aj tijiniˈ jkˈatic kawch jwiˈl tew, jwiˈliˈli xojkˈax chiwch Creta ri wiˈ li mar. Y xojkˈax chijcˈulel Salmón ri jun luwar re Creta. Subˈlaj cˈax xkatij xojkˈax chiwch Creta, ajrucˈreˈ xojtaw li man luwar ri jbˈij Buenos Puertos ri wiˈ chijcˈulel Lasea ri jun luwar re Creta.

Qˈuilaj kˈij xojbˈaymaj y maschak cˈax bˈenam bˈa mar jwiˈl tawem tran mak riqˈuil jabˈ jwiˈl xkˈaxiˈ man kˈij re ayun. Jwiˈliˈli Pablo xij rechak: 10 Atak kaj, twil in lajori maschak cˈax tikatijtak laj kabˈe. In tambˈij chi pent tibˈe raneˈ cˈax man barc bˈa mar. Y maˈ xitaˈke man barc tran cˈax, jilon rikaˈn y jilon oj pent ojbˈe camok, xcheˈ rechak.

11 Pero man jbˈabˈalak mak soldad taˈ xcojon chiwch Pablo, riˈ mas xcojon chiwch man ajcˈamal re man barc y chiwch man rajw man barc. 12 Y jwiˈl li man luwar li, mas cˈax waˈxem laˈ mak riqˈuil jabˈ, jqˈuiyalak xchomorsantak chi mas tzi tieltakbˈi claˈ y tibˈetak Fenice ri jun tilmit re Creta ri wiˈ chiˈ mar ri tinaˈtun sudoeste y nordeste.

Man nimlaj quiekˈekˈ tew bˈa mar

13 Cuando xchol jun raquitz tew bˈa mar ri tipe li sur, xchomorsajtak rechak chi tijnaˈ tijtakej jbˈeak. Xjawtak chicbˈi li barc xeˈtak, xkˈaxtak chijcˈulel chiˈ mar re Creta. 14 Quibˈ uxibˈ kˈij kabˈic cuando xpe jun nimlaj quiekˈekˈ tew ri tipe li nordeste tikˈax chibˈ Creta. Xojjtucˈbˈi mas li mar. 15 Cuando xcˈamsajbˈi man barc jwiˈl quiekˈekˈ tew, taˈ chiquiˈ xnaˈ xojbˈe sucˈul lamas chikaj roj xojbˈeˈw. Xkayeˈchak kibˈ pire xojcˈamsajbˈic.

16 Xojkˈax chirij jun ra luwar ri wiˈ li mar ri jbˈij Cauda. Claˈ taˈ mas tijubˈubˈ tew y subˈlaj cˈax xkatij chi jawsaj li barc man nuchˈ barc re colbˈi ibˈ. 17 Y cuando xantaj jawsaj man nuchˈ barc li barc, tzi jximic man nuchˈ barc xantak laˈ colobˈ jwiˈl pent tran cˈax wi titucˈsaj jwiˈl tew lak sanebˈ ri jbˈij Sirte. Jwiˈl xtzaak jchˈolak, xkesajtak man nimlaj itzˈik ri cojol chibˈ man barc ri tiubˈej jwiˈl tew pire tibˈen man barc. Jilonli xyeˈtak luwar ticˈamsajbˈi man barc jwiˈl tew lamas raj tijcˈambˈic.

18 Y laj jcabˈ kˈij xriltak chi man quiekˈekˈ tew tijin jpetic mas jchokˈbˈ bˈa mar, xoctak chi jtˈojic mak rikaˈn man barc li mar. 19 Y laj jrox kˈij rucˈ jkˈabˈak xcan jtˈojeˈtak chic li mar mak kelen ri tichocon li barc. 20 Y qˈuilaj kˈij taˈ xkil jwich kˈij ni chˈumil y subˈlaj quiekˈekˈ tew tijin. Oj xkachomorsaj laj kanm chi taˈ chiquiˈ ojyoˈrc.

21 Qˈuilaj kˈijchak taˈ tijil wa jwiˈlak mak cristian li, xpe Pablo, xwaˈr chijxoˈlak y xij rechak: Atak kaj, riˈ mas tzi witi chawajaktaj ri ximbˈij chawechak, miti xojelch Creta taˈ roj xkatij cˈax y taˈ roj xkatˈojbˈi mak kelen li mar. 22 Pero lajori coj jcowil awanmak, taˈ ni jono chike ticamc, xike man barc tran cˈax. 23 Lakˈabˈ mir xwabˈaˈ ribˈ jun anjl chinwch takalch jwiˈl Kakaj Dios ri quiek laj jkˈabˈ win y tambˈan nen raj tambˈan. 24 Y anjl li xij chwe: Mi tzaak achˈol Pablo, atna tawna riqˈui man César. Y awiˈlke at Kakaj Dios tijcolaˈ juntir yak ri bˈesaltak aacˈl li barc, xcheˈ anjl chwe.

25 Y lajori atak kaj, mi tzaak achˈolak, coj jcowil awanmak jwiˈl in cubˈuliˈ inchˈol chirij Kakaj Dios y wetamiˈ chi tranaˈ chapcaˈ xijsaj chwe jwiˈl anjl. 26 Pero ojna cˈamsajnabˈi jwiˈl quiekˈekˈ tew li jono luwar ri wiˈ li mar, xcheˈ Pablo rechak.

27 Jorok kˈaxiˈ cajlajuj (14) kˈij kabˈic bˈa mar, xcˈamsajbˈi man barc jwiˈl tew li mar ri jbˈij Adriático. Xcˈamsajbˈi man barc jwiˈl tew lamas raj tijcˈambˈic. Cuando xtaw nicˈaj akˈabˈ mak ajchacbˈ li man barc xricˈajtak chi taˈ chiquiˈ naj wiˈtak bˈa ulew. 28 Xpajtak nen jnajtil jkejebˈ man jaˈ, xriltak junwinak wuklajuj (37) metro jkejebˈ. Cuando xjutuntak chicbˈi junquitz, xpajtak chic junwinak wukubˈ (27) metrochak jkejebˈ. 29 Y jwiˈl jtzakic jchˈolak wi tibˈe jkˈosaj ribˈ man barc wiˈchak abˈaj ri wiˈ chiˈ mar, jwiˈliˈli xtˈojtakbˈi quejabˈ al laj chˈiˈchˈ li mar ri ximil chirij man barc pire tiwaˈr man barc. Y rechak rajti ranmak tisakarsanc.

30 Pero mak ajchacbˈ li man barc xchomorsajtak chi tieltakbˈic y tican jyeˈtak man barc. Xresajtak man nuchˈ barc re colbˈi ibˈ li man barc, xoctak chi jkesaj bˈa jaˈ. Xantak chapcaˈ jximic trantak chiwch man barc mak al laj chˈiˈchˈ ri tiwabˈan re man barc, pero taˈ tzˈet. 31 Cuando Pablo xril chi jilonli, xij re man jbˈabˈalak mak soldad y rechak mak soldad: Wi mitaˈ tiwaˈxtak yak nicˈj li, li barc taˈ atcolmajtak, xcheˈ rechak.

32 Ajrucˈreˈ xpetak mak soldad xkˈatztak mak ximbˈire man nuchˈ barc re colbˈi ibˈ pire titzaakbˈi li jaˈ.

33 Cuando xsakarsanc, xpe Pablo, xij rechak juntir chi tiwiˈntak y xij rechak: Xanaˈ cajlajuj (14) kˈij taˈ wa tijil awiˈlak chi rulbˈej nen tikataˈw. 34 Lajori tantzˈonaj tokˈobˈ chawechak chi atwiˈntak. Rajwaxiˈ atwiˈntak pire atyoˈrtak. Mi tzaak achˈolak, taˈ ni jun ra bˈakˈ jwich rusumal ábˈak tican tzakok, xcheˈ Pablo rechak.

35 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Pablo, xcˈam jun cuxlanwa y xcˈomowaj re Kakaj Dios chiwchak juntir cristian, ajrucˈreˈ xqˈuer y xoc chi jtijic. 36 Juntir ribˈilak xcowin ranmak y xoctak chi jtijic jwaak.

37 Juntir kibˈil ri bˈesalcoj li barc ojiˈ quibˈ cient riqˈui oxcˈal wuklajuj (267) chi cristian. 38 Y xwiˈntak asta xnojtak. Cuando xcolajtak, rechak riˈ rajak tikˈobˈ rikaˈn man barc, xcan jtˈojeˈtak man trig li mar.

Tikej man barc ralaj mar

39 Y cuando xsakarsanc, mak ajchacbˈ li barc taˈ tijchˈobˈtak lamas wiˈtakwiˈ. Pero xriltak jun luwar ri lamas tiqˈuilke jaˈ. Rechak xchomorsajtak pent tijnaˈ tijwabˈaˈtak man barc claˈ. 40 Xpetak, xkˈatztak lamas ximil mak al laj chˈiˈchˈ ri tiwabˈan re man barc, xcan jtˈojeˈtak li mar y xquirtak man ximbˈire mak timón re man barc y xcojtak man nimlaj itzˈik chibˈ man barc pire titucˈsajtakbˈi jwiˈl tew lamas rajak titawtak chiˈ mar.

41 Cuando tawem tran man barc chiˈ mar, xtzˈoc ribˈ man jtzam li sanebˈ ralaj jaˈ y taˈ chiquiˈ nen tisilibˈsan re y man chirij xchol tikˈipmaj jwiˈl jchokˈbˈ mak retumb re mar ri tiyuk jkˈosaj ribˈ chiwch. 42 Y mak soldad xchomorsajtak chi tijcamsajtak mak prexbˈ pire maˈ tijtˈojbˈi ribˈak bˈa jaˈ y tielmajtakbˈic. 43 Pero man jbˈabˈalak mak soldad jwiˈl riˈ raj tijcol Pablo, taˈ xyeˈ luwar rechak mak jsoldad tijcamsajtak mak prexbˈ. Jwiˈliˈli xij rechak mak ri retamak tiitintak li jaˈ tijnaˈ tijtˈojbˈi ribˈak li jaˈ y tieltakbˈi asta chiˈ mar. 44 Y xij rechak mak nicˈj ri taˈ retamak tiitintak li jaˈ, tibˈetak chibˈ mak tzˈalam y chibˈ mak qˈuereˈltak cheˈ re man barc pire titawtak chiˈ mar. Y jilonli xcolmajtak, xtawtak juntir ribˈilak chiˈ mar.