Add parallel Print Page Options

Pablo tijcol ribˈ

26  Herodes Jcabˈ Agripa xij re Pablo: Tijnaˈ tabˈij nen chawaj tabˈij pire colbˈi aybˈ, xcheˈ re.

Pablo xbˈit jkˈabˈ xoc chi yoloj y xij: Kaj Agripa ri at rey, lajori subˈlaj inquiˈcot win chawch jwiˈl wetamiˈ chi tijnaˈ inchˈaˈw chi jcolic wibˈ laj jkˈabˈ subˈlaj tzij ri cojol chwij jwiˈlak yak rijajl Israel. Y wetamiˈ chi at awetamiˈ juntir mak jcˈutuˈnak y mak chomorsaˈn ri taˈ tijcˈul jwichak yak rijajl Israel y tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chi tata chi usil jcholajl inyolj.

Juntir yak rijajl Israel retamakiˈ nen mo inqˈuiyicch. Y retamakiˈ nen ximbˈan laj incˈaslemal cuando xinwaˈx laj intilmit y cuando xinwaˈx Jerusalén. Y rechak retamakiˈn y wi rajak, tijnaˈ tijbˈijtak chawe chi tzˈetiˈ iniˈ fariseo. Mak fariseo riˈtakaˈ jun kˈat ri subˈlaj tioctak il chi jbˈanic juntir ri tijbˈij kacˈutuˈn chirij Kakaj Dios. Y lajori waˈlquin chawch pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chwij jwiˈl cubˈul inchˈol chirij juntir ri bˈilch jwiˈl Kakaj Dios rechak kamam.

Yak cabˈlajuj (12) kˈat rijajl Israel tijin trulbˈejtak tibˈan ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina ranna, jwiˈliˈli rechak mas tioctak il chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios chi lakˈj chi lakˈabˈ chapcaˈ in. In cubˈuliˈ inchˈol chirij ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios. Kaj rey Agripa, lajori tijin tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij yak rijajl Israel chwij jwiˈlke tancoj juntir li. In taˈ wetam nen chac atak taˈ tacojtak chi ticˈastasajiˈ jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

Pablo tijbˈij nen mo xqˈuex jnoˈj

Pablo xij chic re Herodes Jcabˈ Agripa: In ojr xinchomorsaj chi tambˈan cˈax rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesús aj Nazaret. 10 Y jilon ximbˈan Jerusalén. Xyeˈsajiˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pire tancojtak subˈlaj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo li cars y cuando ticamsajtak, iniˈ jun tzi twil. 11 Y qˈuilaj bˈwelt ximbˈan cˈax rechak, riˈ chwaj tican jyeˈtak jcojic jkˈij Kakaj Jesús y tiyokˈontak chirij. Jilonli ximbˈan lak juntir sinagog. Xeˈ imbˈaneˈ cˈax rechak yak ri wiˈtak lak jaljojtak tilmit. 12 Riˈ li quiek jwiˈl ximbˈe Damasco, yeˈlbˈi kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ y takalquimbˈi jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios.

13 Pero kaj rey Agripa, cuando bˈesalquin li bˈe, riˈchak xwil jun kˈakˈ re lecj, xrepajch ribˈ jkˈakˈal chwij y chirijak yak ri bˈesaltak chwij. Y man kˈakˈ li masna tikopopon chiwch kˈij. 14 Y oj juntir xojtzaak lak ulew jwiˈl y xinta jun chˈaˈwem ri xaanch li tzijbˈal hebreo, xtzˈonaj chwe: Saulo, Saulo, ¿nen chac chawaj tabˈan cˈax chwe? At tijin tabˈan cˈax aybˈ awicˈan chapcaˈ tijin takˈosaj abˈ wich xeˈ ja, xcheˈ chwe.

15 Y in xintzˈonaj re: ¿Nencˈu at li, Kaj? xincheˈ.

Y re xij chic chwe: Iniˈ ri Jesús ri chawaj tabˈan cˈax re. 16 Bˈiiten, waˈren. In xinwabˈaˈ wibˈ chawch jwiˈl chaˈlcat inwiˈl pire atincoj pi intakoˈn y tabˈij chi tzˈetiˈ ri nen mo ri xawil lajori y nen ri tina incˈutna chawch.

17 Atintakbˈi riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel y riqˈuilak yak rijajl Israel y atincolaˈ laj jkˈabˈak cuando rajak trantak cˈax chawe.

18 Atintakbˈi chijxoˈlak pire tibˈe atebˈaˈ bˈakˈ jwichak pire maˈ tiwaˈxtak li ukuˈmal pire tieltak chi sak y pire tieltak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl y tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios. Y jilonli ticuysajiˈ jmacak y tiyeˈsajiˈ utzil rechak pi jqˈuexwach jun textament nicˈ pachak yak ri tosoltak pire Kakaj Dios wi ticubˈar jchˈolak chwij, xcheˈ Kakaj Jesús chwe.

19 Y jilonli ximbˈan, kaj rey Agripa, xincojoniˈ chiwch Kakaj Jesús ri xinchˈabˈench lecj chapcaˈ li ichicˈ.

20 Nabˈe ximbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak yak cristian ri wiˈtak Damasco y ajrucˈreˈ ximbˈe Jerusalén y lak luwar re Judea y rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel. Juntir rechak li ximbˈij rechak chi jqˈuexeˈ jnoˈjak pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios y raneˈtak utzil pire ticˈutun chi xqˈuexaˈ jnoˈjak. 21 Y jwiˈliˈli xinchapsaj jwiˈlak yak rijajl Israel ri taˈ jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo cuando xinwaˈx li nimi richoch Kakaj Dios y rajak roj injcamsajtak. 22 Kakaj Dios xintˈoˈwch asta lajori y taˈ xinquibˈaj wanm chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian, chi jiˈ rechak yak nimak jkˈijak pach yak ri taˈ nimak jkˈijak tambˈijwiˈ. Pero ni jun bˈwelt tanyeˈ mas jbˈa tzij, xike tambˈij ri bˈil jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij pach ri xij Moisés 23 chirij ri tibˈansaj re Kakaj Jesús ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y tina jtijna subˈlaj cˈax, tina camsajna, pero ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Riˈ re tiesan chi sakil chiwchak yak rijajl Israel y chiwchak juntir yak maˈ rijajl taˈ Israel nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ Pablo re Agripa.

Pablo tijbˈij re Agripa chi tijcoj Jyolj Kakaj Dios

24 Cuando xijmaj jwiˈl Pablo jilonli pire colbˈi ribˈ, xpe Festo, subˈlaj cow xchˈejejc, xij: ¡At Pablo, atiˈ chˈuˈj! ¡Xatranaˈ chˈuˈj jwiˈl jtijoj aybˈ! xcheˈ re.

25 Y Pablo xij re: Maˈ in taˈ chˈuˈj, kaj Festo. Tzˈetel tzˈetiˈ ri tijin tambˈij chawechak y pi jcholajliˈn, xcheˈ re.

26 Y coˈ kakaj rey Agripa ri, re retamiˈ juntir ri tijin tambˈij chawechak, jwiˈliˈli in taˈ titzaak inchˈol chi jbˈij chawechak chiwch, jwiˈl wetamiˈ chi re retamiˈ jcholajl juntir ri tambˈij, jwiˈl maˈ chi mukukil taˈ xansaj. 27 Kaj rey Agripa, ¿ton acojaˈ ri xijtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr? In wetamiˈ chi tacojaˈn, xcheˈ Pablo re man rey.

28 Xpe Agripa, xij re Pablo: Riˈ chachˈol at laj orke atcwin chwij pire inoc pi ajtakel re Kakaj Jesucristo, xcheˈ re.

29 Pablo xij chic: Wi lajori o nen or atoc pi ajtakel re Kakaj Jesucristo, in tantzˈonaj re Kakaj Dios chi at pach juntir yak ri wiˈtak neri ri tijin tijtatak inyolj tiniqˈuibˈ awchak wiqˈuil chi jtakej Kakaj Jesucristo. Pero in taˈ chwaj atximsajtak laˈ caden chapcaˈ xansaj chwe in, xcheˈ Pablo re.

30 Ajrucˈreˈ xbˈiit man rey Agripa y xwaˈr pach Festo, Berenice y juntir mak ri cubˈultak claˈ. 31 Xeltakbˈic, xtosbˈi ribˈak chiwch Pablo xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak chirij ri xij Pablo rechak y xijtak: Winak li taˈ ni jono jmac bˈanal jwiˈl. Taˈ nen quiek jwiˈl ticamsaj y tiwaˈx li cars, xcheˈtak.

32 Agripa xij re Festo: Winak li tijnaˈ titaksajbˈi miti riˈ re xtzˈonin chi tibˈansaj kˈatbˈitzij chirij jwiˈl César, xcheˈ.