Add parallel Print Page Options

Pablo tibˈe Jerusalén

21  Cuando xcan kayeˈtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xojjawbˈi li barc, xojbˈe sucˈul li man luwar ri jbˈij Cos y laj jcabˈ kˈij xojjaw chicbˈi li barc, xojbˈe li man luwar ri jbˈij Rodas. Ajrucˈreˈ xojjaw chicbˈi li barc, xojbˈe li man luwar ri jbˈij Pátara. Y claˈ Pátara xkataˈ jun barc bˈenam re Fenicia, xojjawbˈi xilj y xojbˈec.

Cuando bˈesalcoj, xojkˈax jilibˈi re Chipre ri man luwar ri wiˈ li mar. Jiˈ xcan laj kamax, xojkˈaxbˈi sucˈul xojbˈe asta Siria y jwiˈl tina can kesajna rikaˈn man barc Tiro, jilonli xojoc claˈ. Claˈ xkataˈ quibˈ uxibˈ ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xojwaˈx wukubˈ (7) kˈij riqˈuilak. Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xij rechak chi tijbˈijtak re Pablo chi taˈ tibˈe Jerusalén.

Cuando xkˈax mak kˈij li, xojbˈec, juntir ribˈilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xojjpachijtakbˈi pach rixoklak y ralcˈwalak, xojelbˈi asta chirij man tilmit li. Cuando xojtaw chiˈ mar, xojxucar y xojoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xcan kachˈabˈej kibˈ riqˈuilak y xojjawbˈi li barc y rechak xkˈajtak laj richochak.

Xojelbˈi Tiro, xojbˈe asta Tolemaida. Claˈ xkayeˈ rutzil jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y xojwaˈx jun kˈij riqˈuilak. Laj jcabˈ kˈij xojelbˈi claˈ, xojjaw chicbˈi li barc xojbˈe Cesarea. Y cuando xojtaw claˈ, xojbˈe laj richoch Felipe, ri jun ajbˈil tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Riˈ jun rechak yak wukubˈ (7) ajtˈoˈoltak rechak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén y xojcan riqˈuil. Felipe wiˈ quejabˈ jrabˈin, taˈ cˈuliˈnaktak, rechak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Diostakaˈn. 10 Qˈuilaj kˈijchak kawaˈxic claˈ cuando xtaw chic jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios aj Judea ri jbˈij Agabo. 11 Cuando xtaw kiqˈuil, xcˈam jpas Pablo y xxim rakan pach jkˈabˈ laˈ y xij: Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tijbˈij chi yak rijajl Israel ri wiˈtak Jerusalén tina rantakna re rajw man pas chapcaˈ rilic ri ximbˈan in y tijjachtak laj jkˈabˈak yak maˈ rijajl taˈ Israel, ticheˈ, xcheˈ Agabo chike.

12 Cuando xkata chi jilonli, oj pach yak aj Cesarea subˈlaj xel kanm chi jbˈij re Pablo chi taˈ tibˈe Jerusalén. 13 Pero Pablo xij chike: ¿Nen chac atokˈtak chwij? Awiˈlak mas imbˈisonc. In taˈ titzaak inchˈol wi inximsaj y wi incamsajc. Quincamsajbˈaˈ claˈ jwiˈliˈ tijin tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl, xcheˈ chike.

14 Y jwiˈl taˈ raj tijcoj lawiˈ ri xkabˈij re, xkamay jbˈij re, xichak xkabˈij re: Raneˈna Kakaj Dios ri Kajawl chabˈ nen raj tran, xojcheˈ re.

15 Ajrucˈreˈ xkabˈan jwaˈx kelen ke, xojbˈantajbˈic, xojbˈe Jerusalén. 16 Y nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Cesarea xeˈtak chikij Jerusalén. Rechak xojjcˈamtakbˈi laj richoch jun winak aj Chipre ri jbˈij Mnasón, re ojrchak chi jjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo.

Pablo titaw Jerusalén

17 Yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén subˈlaj xquiˈcottak chi kacˈulic cuando xojtawc. 18 Y laj jcabˈ kˈij xeˈ Pablo chikij, xojbˈe chi jsolaj Santiago y wiˈtakaˈ claˈ juntir yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 19 Cuando Pablo jorok jcˈamaˈ rutzil jwichak, xyol rechak juntir utzil ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios jwiˈl re chijxoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 20 Cuando xtatak nen xijsaj rechak jwiˈl Pablo, xoctak chi jbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y xijtak re Pablo: At kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, at awetamiˈ chi chijxoˈlak yak rijajl Israel, subˈlaj qˈui xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Pero juntir rechak tijbˈijtak chi rajwaxiˈ tina cojsajna juntir ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 21 Y xijsaj rechak chi atiˈ xatbˈin rechak juntir yak rijajl Israel ri wiˈtak chijxoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel lak jaljojtak tilmit, chi taˈ chiquiˈ trantak chapcaˈ xcan jbˈij Moisés y xabˈij rechak chi taˈ chiquiˈ tijcojtak retal jtioˈjl jcˈajolak y taˈ chiquiˈ trantak mak jcˈutuˈnak kamam ojrtaktzij.

22 ¿Nencˈu tikabˈan lajori? Mak cristian tijtaˈtakaˈ jtaquil chi xatyukiˈ neri. 23 Lajori bˈan chapcaˈ tikabˈij chawe. Neri chikaxoˈl wiˈtakaˈ quejabˈ winak ri trantak chapcaˈ ri bˈil jwiˈlak chiwch Kakaj Dios. 24 Cˈamtakbˈi chawij chˈajchˈobˈej aybˈ chiwch Kakaj Dios pi jpachak y yeˈ jpwaakak pire tijmoctak resaj xeˈ jbˈaak. Y jilonli juntir cristian triltak chi taˈ tzˈet ri bˈil rechak chawij, jwiˈl trilaˈtakaˈ chi tijiniˈ tacoj ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios.

25 Juntir yak maˈ rijajl taˈ Israel ri xtakentak re Kakaj Jesucristo, xkatakaˈbˈi jbˈij rechak li jun wuj chi mi jtijtak chic mak kelen ri sujulchak re mak tiox, mi jtijtak jquiqˈueltak awaj, mi jtijtak jtiˈnicl awaj ri tike jitzˈaj ribˈak y mi rechbˈejtak jun jalan cristian chic wi maˈ jcˈulajlak taˈn, xcheˈtak re Pablo.

26 Laj jcabˈ kˈij xpe Pablo, xcˈambˈi yak quejabˈ winak li chirij y xesaj xeˈ jbˈaak y ajrucˈreˈ xoctak li nimi richoch Kakaj Dios. Y xij re man ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios chi pi wukubˈ (7) kˈij tijcˈamtakbˈi kelen pire tijsujtak re Kakaj Dios chi jcˈutic chi xanaˈtakaˈ chapcaˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios.

Tichapsaj Pablo

27 Cuando tichak tzˈakat mak wukubˈ (7) kˈij li, xpe nicˈj rijajl Israel ri tipetak Asia, xriltak jwich Pablo li nimi richoch Kakaj Dios, xoctak chi jtakchiˈjcak cristian ri wiˈtak claˈ pire tijbˈit ribˈak chirij Pablo y xchaptak. 28 Cow xchˈejejtak, xijtak: Atak rijajl Israel, cojatˈoweˈtak jwiˈl riˈ man winak ri, ri tijin tiwoˈcot lak juntir tilmit tijin tijtakchiˈj cristian pire ojcontrijtak ri ojtak rijajl Israel y pire taˈ chiquiˈ tijcojtak Jpixbˈ Kakaj Dios y pire taˈ chiquiˈ tijcojtak jkˈij nimi richoch Kakaj Dios ri. Y witneˈ xike li tran, iltak lajori, re xcˈamaˈch yak maˈ rijajl taˈ Israel neri li nimi richoch Kakaj Dios reke tiyuk jtzˈilibˈsajtak man luwar ri tosol pire Kakaj Dios, xcheˈtak.

29 Jilonli xijtak chirij jwiˈl ilanchak jwich jwiˈlak li tilmit Jerusalén chi jpachiˈ Trófimo ri aj Éfeso ri maˈ rijajl taˈ Israel y riˈ chijchˈol rechak cˈamaliˈbˈi Trófimo jwiˈl Pablo li nimi richoch Kakaj Dios.

30 Y juntir cristian li tilmit xbˈit ribˈak chirij Pablo. Xmol ribˈak subˈlaj cristian, xchaptak Pablo y xresajtakbˈi pi jural li nimi richoch Kakaj Dios y laj or xtzˈapijtak mak pwert. 31 Camsajelchak rij Pablo jwiˈlak cuando xeˈ bˈijsaj re man jbˈabˈalak juntir mak soldad re César chi juntir cristian Jerusalén xbˈitaˈ ribˈak chirij Pablo y rajak tijcamsajtak.

32 Xpe man jbˈabˈalak juntir mak soldad, laj or xcˈambˈi nicˈj jbˈabˈalak mak soldad pach nicˈj soldad y xkejtakch jol chi rilic mak cristian li.

Y cuando xriltak xtaw man jbˈabˈalak juntir mak soldad pach mak jsoldad laj or xmaytak jchˈiˈic Pablo. 33 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xjutun chijcˈulelak, xchap Pablo y xtak jximic laˈ quibˈ caden y ajrucˈreˈ xtzˈonaj rechak cristian nen chi cristian lal y nen jmac chiwchak trantak cˈax re.

34 Pero juntir cristian cow tichˈejejtak, nicˈj tijbˈijtak jun kelen y nicˈj chic tijbˈijtak jun jalan kelen chic, taˈ chiquiˈ naˈl nen tijbˈijtak y man jbˈabˈalak juntir mak soldad taˈ chiquiˈ tijta jcholajl nen xantak. Jwiˈliˈli xij rechak mak soldad chi tijjawsajtakbˈi Pablo li cuartel. 35 Cuando jawem trantak laˈ man kˈaˈm ri tijaw li cuartel, mak soldad xchˈelejtakbˈi Pablo chi jcolic chiwchak mak cristian ri xbˈit ribˈak chirij.

36 Juntir mak cristian ri xambˈertakbˈic, subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsajok man winak ri! xcheˈtak.

Pablo tijcol ribˈ chiwchak mak cristian

37 Cuando cˈamalbˈi Pablo oquem trantak li cuartel, re xtzˈonaj re man jbˈabˈalak juntir mak soldad: ¿Ton jnaˈ inyolow junquitz aacˈl? xcheˈ re li tzijbˈal griego.

Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xij re Pablo: Awetamiˈcaˈ griego.

38 ¿Maˈ atintaˈ man aj Egipto ri ojrchak chi oc chi jtoquic chˈoˈj re mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij y xeˈ li chekej luwar xcˈambˈi quejabˈ mil (4,000) etzltak cristian chirij? xcheˈ re.

39 Y xpe Pablo, xij re: Maˈ in taˈn, in iniˈ rijajl Israel jiˈ impe Tarso ri jun nimlaj tilmit re Cilicia. Y riˈ chwaj tabˈan jun tokˈobˈ, tayeˈ luwar chwe inyolow junquitz riqˈuilak juntir cristian, xcheˈ re.

40 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xyeˈ luwar re Pablo xyolowc. Y ajrucˈreˈ xwaˈrch Pablo bˈa man kˈaˈm ri tijaw li cuartel y laˈ jkˈabˈ xij re cristian chi taˈ tichˈaˈwtak. Cuando xril chi taˈ chiquiˈ nen tichˈaˈwc, ajrucˈreˈ xoc chi jchˈabˈejcak li tzijbˈal hebreo y xij rechak: