Add parallel Print Page Options

Tijmol ribˈak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo Jerusalén

15  Cuando wiˈtak Pablo pach Bernabé Antioquía re Siria, xtawtak jujun rijajl Israel ri jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri tipetak Judea. Xijtak rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo jilonri: Wi mitaˈ ticojsaj retal atioˈjlak chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak, xcheˈtak.

Pero Pablo pach Bernabé xcoj jcowil ranmak chi jbˈij rechak yak rijajl Israel ri tipetak Judea chi maˈ jcholajl taˈ ri tijin tijbˈijtak y subˈlaj naj xyolowtak chirij mak cˈutuˈn li. Jwiˈliˈli xpetak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xtaktakbˈi Pablo pach Bernabé y nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chic Jerusalén, pire xeˈ jchomorsajtak riqˈuilak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo pach riqˈuilak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén nen rajwax trantak.

Cuando Pablo pach Bernabé xtaksajtakbˈi jwiˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Antioquía re Siria, rechak xkˈaxtak Fenicia y Samaria. Pi kˈaxem xantak xyoltak rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo nen mo yak maˈ rijajl taˈ Israel xqˈuex jnoˈjak y xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo subˈlaj xquiˈcottak chi jtaic.

Cuando xtawtak Jerusalén, xcˈulsajtakaˈ pi utzil jwiˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Pablo pach Bernabé xyoltak juntir nen utzil ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios rechak. Pero wiˈ nicˈj fariseo ri ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xwaˈrtak y xijtak: Rajwaxiˈ ticojsaj retal jtioˈjlak yak winak ri maˈ rijajl taˈ Israel y rajwaxiˈ titaksajtak chi jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈtak.

Y xmulbˈaˈ ribˈak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo pach yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jchomorsaj nen trantak chirij man cˈutuˈn li. Subˈlaj naj xyolowtak chirij, ajrucˈreˈ xpe Pedro xwaˈrcw y xij rechak: Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, awetamakiˈ chi ojriˈ xinchaˈsaj jwiˈl Kakaj Dios chaxoˈlak pire tambˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel pire tijjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo. Kakaj Dios retamiˈ nen jchomorsaˈn laj ranmak juntir cristian, xcˈut chi tijcˈulaˈ yak maˈ rijajl taˈ Israel cuando xyeˈ Lokˈlaj Jsantil rechak chapcaˈ xyeˈsaj chike oj ri ojtak rijajl Israel. Kakaj Dios taˈ jaljoj kilic oj tran pach rechak, jwiˈl xsakabˈsajiˈ ranmak jwiˈlke xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo.

10 Y lajori, taˈ jcholajl takˈattak jwich ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios. Tayeˈtak mas jbˈa mak pixabˈ chapcaˈ jun al laj ikaˈn pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel jwiˈl tabˈijtak chi rajwaxiˈ ticojsaj retal jtioˈjlak yak winak. Pero ni oj, ni kamam ojrtaktzij xcwintak chi jcojic juntir Jpixbˈ Kakaj Dios. 11 Oj ketamiˈ chi jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Jesucristo ri Kajawl xojcolmaj laj jkˈabˈ kamac y jilon yak maˈ rijajl taˈ Israel, xcheˈ Pedro rechak.

12 Juntir ribˈilak taˈ chiquiˈ xchˈaˈwtak, riˈ xtatak nen xijtak Pablo pach Bernabé. Pablo pach Bernabé xoctak chi jyolic rechak lawiˈ nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y kelen sachom chˈolal rilic ri bˈanal jwiˈl Kakaj Dios xoˈlak yak maˈ rijajl taˈ Israel jwiˈl rechak.

13 Cuando xmaytak chˈaˈwem Pablo pach Bernabé, ajrucˈreˈ Santiago xij rechak: Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tatak lawiˈ tambˈij chawechak. 14 Simón Pedro xin chike nen mo xilsaj cˈur jwichak yak maˈ rijajl taˈ Israel jwiˈl Kakaj Dios. Re xchaˈ jun kˈat chijxoˈlak pire tiwuxtak pi ralcˈwal. 15 Riˈ li niqˈuiˈ pach ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

16 Cuando tikˈax ri, tina tawna jun kˈij tambˈan jwaˈx chic richoch David ri tzakal.
Juntir mak ri bˈanal cˈax tina inyujbˈaˈna chapcaˈ jbˈanic ojr.
17 Jilonli tambˈan pire juntir yak cristian wich ulew ri maˈ rijajl taˈ Israel ri tijtoctak kajawl tijnimirsajtak inkˈij.
Ri jilon jbˈanicak chapcaˈ jun ja tzakal y tambˈan chic jwaˈxc,
18 xcheˈ Kakaj Dios ri Kajawl ri tibˈanow lawiˈ ri chomorsal jwiˈl ojrtaktzij.

19 Jwiˈliˈli tambˈij in chi taˈ tijnaˈ tikabˈij rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel ri xqˈuex jnoˈjak ri xoctak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo chi rajwaxiˈ tijcojtak juntir Jpixbˈ Kakaj Dios. 20 Xike tikatakbˈi jbˈij rechak li wuj chi mi jtijtak chic mak kelen ri tijel rij ri sujulchak re mak tiox, mi rantak tzˈiˈal, mi jtijtak jtiˈnicl awaj ri tike jitzˈaj ribˈak y mi jtijtak jquiqˈuel awaj chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, 21 jwiˈl ojrtaktzijiˈ wiˈ cristian lak juntir tilmit ri tijtijojtak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Mak pixabˈ li, tibˈijsajiˈ lak sinagog nojel kˈij re uxlan asta lajori, xcheˈ Santiago rechak.

Man wuj ri xtaksaj riqˈuilak yak maˈ rijajl taˈ Israel

22 Y yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo, yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak y juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén, nicˈ jwichak xchomorsajtak chi tijchaˈtak nicˈj chijxoˈlak rechak pire tijtaktakbˈi chirijak Pablo pach Bernabé Antioquía re Siria. Xchaˈtak Judas ri tibˈijsaj Barsabás re pach Silas ri cojol jkˈijak chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 23 Chirijak rechak xtaktakbˈi man wuj ri tijbˈij jilonri:

Oj jtakoˈn Kakaj Jesucristo kapach yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak neri Jerusalén, tikatakbˈi rutzil awchak atak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri maˈ atak taˈ rijajl Israel ri watak Antioquía re Siria, ri watak lak luwar re Siria y lak luwar re Cilicia. 24 Xkata jtaquil chi wiˈ jujun cristian aj neri xtawtak aacˈlak xeˈ jbˈijtak nicˈj yoloj chawechak ri maˈ jcholajl taˈn y maˈ katakoˈntak taˈn. Rechak riˈke rajak tran quibˈ awanmak chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl mak jyoljak ri xeˈ jbˈijtak chawechak. 25 Jwiˈliˈli xkachomorsaj oj juntir xkatakbˈi quibˈ winak chi asolajcak pi jpachak Bernabé pach Pablo ri lokˈlajtak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. 26 Rechak xjachaˈ ribˈak pi cˈax chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 27 Jwiˈliˈli xkatakbˈi Judas y Silas chi awilicak, rechak tiyolowtakaˈ aacˈlak y tijbˈijtakaˈ chawechak chapcaˈ tzˈibˈalbˈi li wuj. 28 Oj pach Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios nicˈ kawch chi taˈ tikayeˈ chic jun jalan pixabˈ chawechak chapcaˈ jun al laj ikaˈn, xike mak ri, ri mas rajwaxc, 29 ma tijtak chic mak kelen ri tijel rij ri sujulchak re mak tiox, ma tijtak quicˈ, ma tijtak jtiˈnicl awaj ri tike jitzˈaj ribˈak y ma bˈantak tzˈiˈal. Y wi tabˈantak juntir li, tziyiˈ tabˈantak. Xikeli chikaj tikabˈijbˈi chawechak, ticheˈ li wuj ri xtaktakbˈic.

30 Jilonli yak winak ri xeˈtak Antioquía re Siria xcan jchˈabˈejtak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén xantajtakbˈic, xeˈtak. Cuando xtawtak claˈ, xmulbˈaˈtak jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo y xjachtak man wuj rechak. 31 Xilmaj jwich man wuj jwiˈlak, rechak subˈlaj xquiˈcottak jwiˈl tziyiˈ jyeˈic jnoˈjak xansajbˈi li wuj. 32 Judas pach Silas riˈtakaˈ ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xoctak chi jyeˈic jnoˈjak y jcowil ranmak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

33 Xkˈax quibˈ uxibˈ kˈij jtawicak claˈ, ajrucˈreˈ xcan jchˈabˈej ribˈak pi quiˈcotemal pire xkˈajtak riqˈuilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri xtakowbˈi rechak.

34 Pero Silas xchomorsaj xcan Antioquía re Siria. 35 Y jilon xantak Pablo pach Bernabé xcantakna claˈ pi jpachak nicˈj yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jtijoj cristian y chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

Pablo tijtos ribˈak pach Bernabé

36 Xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij jwaˈxicak claˈ, Pablo xij re Bernabé: Lajori joˈ kasolaj yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo lak juntir tilmit lamas kˈasalcojwiˈ nabˈe chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios y tikil nen jbˈanicak, xcheˈ Pablo.

37 Bernabé riˈ raj roj xeˈ Juan chirijak ri tibˈijsaj Marcos re. 38 Pero Pablo taˈ tzi xril tibˈe chirijak jwiˈl re xcan resaj ribˈ chirijak Panfilia, taˈ raj xpachijtak chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 39 Jwiˈlke li taˈ xcˈul jwichak chiribˈil ribˈak Pablo pach Bernabé, xtos ribˈak, Bernabé xcˈambˈi Marcos chirij xjawtakbˈi li jun barc, xeˈtak Chipre.

40 Y Pablo xcˈambˈi Silas chirij. Yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo xchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chirijak y xjachtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire tiwaˈx rutzil ranm Kakaj Dios riqˈuilak. 41 Xkˈaxtak Siria y Cilicia, xkˈax jyeˈtak jcowil ranmak yak kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire ticubˈar mas jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo.