Add parallel Print Page Options

Ticamsaj Santiago y ticojsaj Pedro li cars

12  Laˈ mak junabˈ li man rey Herodes Nabˈe Agripa xoc chi jbˈanic cˈax rechak jujun yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Xtak jcamsaj Santiago chi espad, ri ratz Juan. Cuando re xril chi tziyiˈ xriltak yak rijajl Israel ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, xtak chic jchapic Pedro. Riˈ xan li laˈ man nimakˈij cuando titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ. Cuando xchapmaj Pedro, Herodes Nabˈe Agripa xij chi ticojsaj li cars lamas tichajaj jwiˈl quejabˈ kˈat chi soldad, cajcaj chi soldad wiˈ laˈ jujun kˈat. Re chomorsal jwiˈl chi xike tikˈax man nimakˈij Pascua, tresaj Pedro li cars pire tran kˈatbˈitzij chirij chiwchak cristian. Y jilonli Pedro wiˈ li cars tzi jchajajc y yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo cocˈxoˈl tijin tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios riqˈui nojel ranmak chirij Pedro.

Pedro tiesajbˈi li cars

Laˈ man akˈabˈ li ri chomorsal jwiˈl Herodes Nabˈe Agripa chi xike tisakarsanc, tresaj Pedro li cars pire tijwabˈaˈ chiwchak cristian y pire tijbˈij rechak nen jmac. Pedro tijin chi waraj chijxoˈlak quibˈ soldad li cars y ximil laˈ quibˈ caden y nicˈj soldad chic wiˈtak chiˈ cars chi chajinc. Etke xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl li cars y subˈlaj xsakabˈsaj jpam man cars y xpe anjl, xyucxij laj jxucul Pedro chi jcˈastasaj jwich y xij re: ¡Bˈiiten laj or! xcheˈ re.

Y mak caden laj or xquirmaj laˈ jkˈabˈ Pedro. Xpe anjl, xij re: Coj awitzˈik y coj aperem xajabˈ, xcheˈ re.

Cuando Pedro xan lawiˈ ri xijsaj re, xij chic anjl re: Coj awitzˈik ri takˈuˈj y xambˈeren chwij, xcheˈ re.

Pedro xelbˈi li cars, xeˈ chirij anjl, pero ajquiˈ chi retemaj wi tzˈetiˈ jun anjl tijin tiyolow riqˈuil. Riˈ chijchˈol re tijin tril chapcaˈ li jun ichicˈ. 10 Xkˈaxtak lamas wiˈtakwiˈ mak nabˈetak ajchajinl y xkˈaxtak chic lamas wiˈtakwiˈ mak jcabˈtak ajchajinl. Cuando xtawtak lamas wiˈ man pwert ri bˈanal laˈ chˈiˈchˈ ri wiˈbˈi chiˈ bˈe, man pwert xter ricˈan. Rechak xeltakbˈic y xbˈembˈejtakbˈi jun cay, ajrucˈreˈ anjl xcan jyeˈ Pedro ricˈan.

11 Ajrucˈreˈ Pedro xmaj jcholajl y xij: Lajori xwetemajiˈ chi tzˈetel tzˈet riˈ Kakaj Dios ri Kajawl xtakowch re anjl chi incolic laj jkˈabˈ Herodes y laj jkˈabˈak yak rijajl Israel ri ulbˈel jwiˈlak tisakarsan pire trantak cˈax chwe, xcheˈ.

12 Y cuando Pedro xretemaj juntir li, xeˈ la ja riqˈui María ri jchuch Juan ri tibˈijsaj Marcos re, lamas mulbˈemwiˈ ribˈak subˈlaj cristian ri tijin tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios. 13 Xchˈaˈwbˈi laˈ man pwert ri wiˈ chiˈ bˈe y xelch jun ajicˈ ri jbˈij Rode chi rilic nen tichˈaˈw laˈ man pwert. 14 Cuando xta chi jyoljiˈ Pedro, subˈlaj xquiˈcotc. Jwiˈl jquiˈcotem taˈ chiquiˈ xtebˈaˈ man pwert, xeˈ jol la ja chi jbˈij rechak chi Pedro tichˈaˈw laˈ man pwert chiˈ bˈe. 15 Rechak xijtak re Rode: Atniˈ sons, xcheˈtak re.

Pero Rode xij chi tzˈetiˈ Pedro tichˈaˈwc.

Y rechak xijtak chic: Maˈ riˈ taˈ re ri tichˈaˈw, li riˈ ranjl ri tichajin re, xcheˈtak.

16 Y Pedro aj tijiniˈ tichˈaˈwbˈi laˈ man pwert. Cuando xtebˈaˈtak man pwert, xriltak chi Pedro tijin tichˈaˈw, subˈlaj xsaach jchˈolak. 17 Pero re laˈ jkˈabˈ xij rechak chi tijtzˈapij jchiˈak y xyol rechak chi usil nen xan Kakaj Dios ri Kajawl chi resaj li cars. Y xij chi tibˈijsaj re Santiago y pach rechak yak rechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo. Ajrucˈreˈ Pedro xelbˈic. Xeˈ li jun jalan luwar chic.

18 Cuando xsakarsanc, subˈlaj xsaach jchˈolak mak soldad jwiˈl taˈ retamak lamas xeˈ Pedro. 19 Y Herodes xtak jtoquic Pedro, pero taˈ chiquiˈ xtaˈtak. Xtak jcˈotic jchiˈak mak soldad nen xantak re Pedro y xtak jcamsajcak. Xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij jbˈantaj jilonli, Herodes xelbˈi Judea. Xeˈ waˈxok Cesarea.

Jcamic Herodes Nabˈe Agripa

20 Herodes Nabˈe Agripa petzal retzal chirijak mak cristian ri wiˈtak Tiro y Sidón. Rechak xchomorsajtak chi tibˈetak riqˈui Herodes. Y cuando xeˈtak, xchˈabˈejtak Blasto ri ajchajal re man cwart lamas tiwar man rey Herodes pire trantak richcˈulchiˈ ribˈak riqˈuil y xijtak re chi tican jyeˈtak man ayuwal jwiˈl kelen rechak ri tijtijtak, jiˈ tipe li tilmit lamas wiˈ Herodes pire rey.

21 Herodes xchaˈ jun kˈij pire xtak jsiqˈuijcak mak cristian re Tiro y Sidón pire tiyolow riqˈuilak. Laˈ man kˈij li ri xchaˈ, Herodes xcoj ritzˈik re rey y xcubˈar lamas ticubˈarwiˈ cuando tran kˈatbˈitzij, xchol yoloj riqˈuilak. 22 Y cuando mak cristian xriltak jilonli, xcholtak chˈejejem, xijtak: ¡Ri tijin tichˈaˈw diosiˈn, maˈ jun cristian taˈn! xcheˈtak.

23 Y etke xyuk jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl, xan cˈax re Herodes jwiˈl taˈ xkˈel mak cristian cuando xijtak chi re diosiˈn y jwiˈl taˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios. Jiˈkelonli xoc ramolil y xcamc. 24 Pero Jyolj Kakaj Dios tijiniˈ tibˈe mas jtaquil bˈak tilmit. 25 Bernabé pach Saulo, cuando xantajch jtajquilak jwiˈlak ri takaltakbˈic, xkˈajtak Jerusalén. Xcˈamtakbˈi Juan chirijak ri tibˈijsaj Marcos re, xeˈtak Antioquía re Siria.