Add parallel Print Page Options

Pedro tijyol ri nen xan

11  Yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo pach yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Judea xtaˈtakaˈ jtaquil chi yak ri maˈ rijajl taˈ Israel xcojaˈtakaˈ Jyolj Kakaj Dios. Jilonli cuando Pedro xkˈaj chic Jerusalén, xpetak jujun rechak yak rijajl Israel ri ticojowtak Jyolj Kakaj Dios ri tijcojowtak jkˈij man jcojic retal jtioˈjl winak, xyajtak Pedro. Y xijtak re: ¿Nen chac xeˈ asolaj mak cristian ri maˈ rijajl taˈ Israel ri taˈ cojol retal jtioˈjlak y xatwiˈn riqˈuilak? xcheˈtak re.

Ajrucˈreˈ Pedro xoc chi jyolic rechak juntir ri ilan y bˈanal jwiˈl, xij rechak: Cuando xinwaˈx Jope, in tijin inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios cuando etke xcˈut ribˈ jun kelen chinwch chapcaˈ li ichicˈ. Xwil jun kelen chapcaˈ rilic jun nimlaj sawn ximil chi quejabˈ jxiquinl xkejch lecj asta lamas winwiˈ. Cow xwil, riˈchak xwil mak awaj wiˈ chiwch ri cajcaj rakanak pach mak cˈaˈntaklaj caˈn pach caˈn ri tijjuraj ribˈak lak ulew cuando tibˈentak pach mak caˈn ri tirupuptak lecj. Y riˈchak xinta xaanch jun chˈaˈwem lecj, xij chwe: Bˈiiten Pedro, camsaj juntir ri y tij, xcheˈ chwe.

Pero in ximbˈij: Taˈn Wajawl, in ni jun bˈwelt tijil kelen inwiˈl ri taˈ tijyeˈ luwar Jpixbˈ Kakaj Dios, xincheˈ re.

Riˈchak xinta xinjchˈabˈej chic jcaˈmul lecj, xij chwe: Lawiˈ kelen ri Kakaj Dios xyeˈ luwar titijsaj, ma bˈij chi taˈ tzi titijsaj, xcheˈ chwe.

10 Oxmul xijsaj jilonli chwe, ajrucˈreˈ xchol chic jawem man nimlaj sawn lecj.

11 Y laj or xtawtak uxibˈ winak la ja lamas winwiˈ, takaltakbˈi chi intoquic, jiˈ xeltakbˈi Cesarea xtawtak wiqˈuil. 12 Y Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xin chwe chi mi ran quibˈ wanm chi bˈenam riqˈuilak. Y xeˈtak chwij yak wakakibˈ (6) kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo y nicˈ xojoc laj richoch Cornelio. 13 Re xij chike nen mo xril jun anjl waˈl laj richoch y xij re: Takbˈi nicˈj winak Jope pire tibˈe jsiqˈuij Simón ri tibˈijsaj Pedro re. 14 Y re tiyuk jbˈij chawe pach juntir yak ri wiˈtak laj awichoch nen tabˈantak pire atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak, xcheˈ, xcheˈ Cornelio chwe.

15 Cuando xinchol jchˈabˈejcak Cornelio pach yak ri wiˈtak laj richoch, xkejch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈak chapcaˈ xan chikabˈ oj nabˈe. 16 Ajrucˈreˈ xcuxtaj inwiˈl jyolj Kakaj Jesucristo ri Kajawl cuando xij: Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xanaˈ jaˈtiox laˈ jaˈ, pero tina acˈultakna Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak, riˈ li jaˈtiox ri tran Kakaj Dios chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil, xcheˈ.

17 Kes tzˈet Kakaj Dios xyaˈ Lokˈlaj Jsantil rechak pire jun sipan chapcaˈ ri yeˈl chike oj jwiˈl, ri jachem kibˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Y, in taˈ nen incholajl pire tankˈat jwich Kakaj Dios, xcheˈ Pedro rechak.

18 Cuando rechak xtatak jilonli, xtzˈapij jchiˈak, xmaytak jyajic Pedro. Y xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios, xijtak: Iltakcˈu li, Kakaj Dios xyaˈ luwar rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel chi jqˈuexic jnoˈjak pire tijtaˈtak tzilaj cˈaslemal, xcheˈtak.

Man kˈat ri wiˈ Antioquía re Siria

19 Laˈ mak kˈij li, cuando xcamsaj Esteban, xoc jbˈanic cˈax rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Jwiˈliˈli rechak nak xelmajtakbˈic, wiˈ jujun xeˈtak Fenicia y wiˈ jujun xeˈtak Chipre y wiˈ jujun xeˈtak Antioquía re Siria. Claˈ xike rechak yak rijajl Israel xijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 20 Pero wiˈ jujun chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri aj Chipre y aj Cirene, xtawtak Antioquía re Siria. Xijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 21 Y jwiˈl xtˈoˈsajtak jwiˈl jcwinel Kakaj Jesucristo ri Kajawl, subˈlaj cristian xcan jyeˈtak mak ojrtak cˈutuˈn, xqˈuex jnoˈjak y xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

22 Man kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén, cuando xtatak juntir li, xtaktakbˈi Bernabé Antioquía re Siria. 23 Y cuando xtaw Bernabé xril nen utzil ri yeˈl jwiˈl Kakaj Dios rechak jwiˈl rutzil ranm, re subˈlaj xquiˈcotc y xij rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi jcubˈaˈ mas jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl riqˈui nojel ranmak. 24 Bernabé tzilaj winakiˈn y nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y cubˈuliˈ jchˈol chirij Kakaj Jesucristo. Subˈlaj cristian xcˈultak Kakaj Jesucristo ri Kajawl laj ranmak laˈ mak kˈij li.

25 Ajrucˈreˈ xeˈ Bernabé Tarso chi jtoquic Saulo. 26 Y cuando xeˈ jteˈ, xcˈamch Antioquía re Siria, xwaˈxtak jun junabˈ riqˈuilak man kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak claˈ y xtijojtak subˈlaj cristian claˈ. Antioquía re Siria ri lamas xcojsajwiˈ nabˈe bˈwelt jbˈijak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo pi ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

27 Y laˈ mak kˈij li xeltakbˈi jujun ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios Jerusalén, xeˈtak Antioquía re Siria. 28 Y jun rechak, Agabo jbˈij, re xwaˈr y xtaksaj jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chi jbˈij chi tina pena jun nimlaj wiˈjal juntir wich ulew. Y cuando xan man nimlaj wiˈjal li, riˈ Claudio wiˈ pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma.

29 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Antioquía re Siria xchomorsajtak xtaktakbˈi kelen re jtˈoˈicak yak rechˈelxicak chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Judea. Xyeˈtakbˈi nen jnimakl xcwintak chi jyeˈic, xtaktakbˈic. 30 Jilonli xantak xtaktakbˈi Bernabé pach Saulo chi jyeˈic laj jkˈabˈak yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Judea.