Add parallel Print Page Options

Pedro tisiqˈuij jwiˈl Cornelio

10  Cesarea wiˈ jun winak ri jbˈij Cornelio, riˈ jun jbˈabˈalak man kˈat mak soldad ri tibˈijsaj Italiano re. Man winak li pach rixokl y ralcˈwal nojeliˈ ranmak tijcojtak jkˈij Kakaj Dios y trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Re subˈlaj pwak tijyeˈ chi jtˈoˈicak yak cristian ri wiˈ rajwax rechak y cocˈxoˈl tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios.

Li jun kˈij, raj laj jrox or re bˈesal kˈij, Cornelio xril jwich jun anjl chapcaˈ li ichicˈ, xocbˈi riqˈuil lamas wiˈ y xij re: ¡Cornelio! xcheˈ.

Y Cornelio cow xril anjl y subˈlaj xtzaak jchˈol, xtzˈonaj re: Kaj, ¿nen chawaj? xcheˈ re.

Ajrucˈreˈ xpe anjl, xij re: Kakaj Dios xtaˈ ayolj cuando xatchˈaˈw riqˈuil y tziyiˈ xril xatˈoˈ yak ri wiˈ rajwax rechak. Lajori takbˈi jono cristian Jope chi jsiqˈuij Simón ri tibˈijsaj Pedro re pire tipe aacˈl. Jiˈ wiˈ jposad riqˈui jun winak ri jbˈij Simón ri ajbˈanal jwaˈx tzˈum ri wiˈ richoch chiˈ mar, xcheˈ anjl re Cornelio.

Cuando xelbˈi anjl ri xchˈabˈen re Cornelio, xpe Cornelio xsiqˈuij quibˈ rechak yak jmocom pach jun soldad ri ticojow jkˈij Kakaj Dios ri jun jtakoˈn ri cubˈul jchˈol chirij y xyol rechak nen xij anjl. Cuando xyolmaj juntir rechak jwiˈl, ajrucˈreˈ xtakbˈi mak jtakoˈn Jope.

Ri tril Pedro chapcaˈ li ichicˈ

Laj jcabˈ kˈij cuando yak jtakoˈn Cornelio bˈesaltak lak bˈe tawem trantak Jope, raj tiqˈuil cabˈlajuj (12) kˈij, Pedro xjaw bˈa ja pire tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios. 10 Tichak cˈok jwiˈl wiˈjal y raj roj xtij jwa, pero cuando tijin jbˈanic jwaˈx jwa, re xril jun kelen chapcaˈ li ichicˈ. 11 Xril xter caj y xkejch jun kelen lecj asta xtaw lak ulew chapcaˈ rilic jun nimlaj sawn ximil chi quejabˈ jxiquinl. 12 Y chiwch man itzˈik petzal juntir jwich awaj ri cajcaj rakanak pach caˈn ri tijjuraj ribˈak lak ulew cuando tibˈentak y caˈn ri tirupuptak lecj. 13 Y xta xaan jun chˈaˈwem, xij re: Bˈiiten Pedro, camsaj mak awaj pach mak caˈn ri y tij, xcheˈ.

14 Pedro xij: Taˈn, Wajawl, in ni jun bˈwelt tijil kelen inwiˈl ri taˈ tijyeˈ luwar Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈ.

15 Riˈchak tijta xijsaj chic re: Lawiˈ kelen ri Kakaj Dios xyeˈ luwar titijsaj, ma bˈij chi taˈ tzi titijsaj, xcheˈ re Pedro.

16 Oxmul xijsaj re jilonli, ajrucˈreˈ xchol chic jawem man sawn lecj. 17 Pedro aj tijiniˈ chi jchomorsaj nen jcholajl tielwiˈ man kelen ri xril, cuando xtawtak mak winak chiˈ pwert, ri takaltakbˈi jwiˈl Cornelio chi jtoquic richoch Simón. 18 Cuando xtawtak, xchˈaˈwtak y xtzˈonajtak wi laˈyiˈ man ja li wiˈ jposad winak ri jbˈij Simón ri tibˈijsaj Pedro re. 19 Y Pedro aj tijiniˈ chi jchomorsaj nen jcholajl tielwiˈ man kelen ri xril cuando xpe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xij re: Neri wiˈ uxibˈ winak tijintak chi atoquic.

20 Bˈiiten, kejench claˈ. Jat chirijak, mi ran quibˈ awanm jwiˈl iniˈ xintakowch rechak, xcheˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios re Pedro.

21 Pedro xkejch y xij rechak mak uxibˈ winak ri jtakoˈn Cornelio: Iniˈ ri, ri tijin tatoctak. ¿Nen quiek jwiˈl xatpetak chi intoquic? xcheˈ rechak.

22 Rechak xijtak: Oj xojtaksajch jwiˈl Cornelio ri jbˈabˈalak mak soldad, riˈ jun winak ri sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios y tijcojaˈ jkˈij Kakaj Dios y mas tilokˈaj jwiˈlak juntir yak rijajl Israel. Y jun anjl xin re chi tijtak acˈamic pire atbˈe laj richoch y pire tijta nen chawaj tabˈij re, xcheˈtak re Pedro.

23 Ajrucˈreˈ xcojsajtak la ja jwiˈl Pedro y claˈ xwaˈxtakwiˈ jun akˈabˈ.

Pedro tibˈe laj richoch Cornelio

Laj jcabˈ kˈij, xeˈ Pedro chirijak mak uxibˈ winak y xpachijbˈi jwiˈlak nicˈj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jope.

24 Y laj jcabˈ kˈij Pedro xtawtak Cesarea lamas tijin tiulbˈej jwiˈl Cornelio pach nicˈj yak rechˈelxic y yak nicˈj richcˈulchiˈ ri xtak jsiqˈuijc. 25 Cuando xocbˈi Pedro chuch ja, xpe Cornelio, laj or xelch chi jcˈulic y xxucar chiwch chi jcojic jkˈij. 26 Pero Pedro laj or xbˈit Cornelio y xij re: Bˈiiten, waˈren, in inke jun cristian chapcaˈ at, xcheˈ re.

27 Pedro tijin chi yoloj riqˈui Cornelio cuando xoctakbˈi la ja, xeˈ jteˈ subˈlaj cristian mulbˈem ribˈak la ja. 28 Pedro xij rechak: Atak awetamakiˈ chi taˈ tiyeˈsaj luwar re jun rijajl Israel tijpachij o tibˈe solin laj richoch jun cristian wi maˈ rijajl taˈ Israel. Pero Kakaj Dios xcˈutuw chinwch chi juntir cristian ri bˈanal jwiˈl taˈ luwar tikabˈij oj chi taˈ tzi. 29 Y jwiˈliˈli cuando xataktak insiqˈuijc, ximpetiˈn. Taˈ ximbˈij chi taˈ chwaj. ¿Nencˈu chawajak chwe xataktak incˈamic? xcheˈ Pedro rechak.

30 Y Cornelio xij re: Xanaˈ quejabˈ kˈij lajori, raj jilon or chapcaˈ or lajori, laj jrox or re bˈesal kˈij in win la ja neri tijin inchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios cuando riˈchak xwil xwabˈaˈ ribˈ jun winak chinwch, cojol jun ritzˈik jwiˈl pur tikopoponc. 31 Y xij chwe: Cornelio, Kakaj Dios xtaˈ ayolj cuando xatchˈaˈw riqˈuil y retamiˈ ri bˈanal awiˈl chi jtˈoˈicak yak ri wiˈ rajwax rechak. 32 Tak jsiqˈuij Simón ri tibˈijsaj Pedro re, ri wiˈ Jope ri wiˈ jposad riqˈui jun winak ri jbˈij Simón ri ajbˈanal jwaˈx tzˈum ri wiˈ richoch chiˈ mar, xcheˈ chwe.

33 Jilonli xintak atoquic y at xabˈanaˈ tokˈobˈ xatpetc. Y lajori woj neri. Chiwch Kakaj Dios chikaj tikata juntir ri bˈil chawe jwiˈl Kakaj Dios chi tabˈij chike, xcheˈ Cornelio re Pedro.

34 Pedro xchol yoloj riqˈuilak y xij rechak: Lajori xwetemajiˈ chi Kakaj Dios tzˈetel tzˈetiˈ taˈ jaljoj rilic jun cristian tran pach jun chic. 35 Lak juntir tilmit re wich ulew Kakaj Dios tziyiˈ tril yak cristian ri ticojow jkˈij y trantak tzitaklaj noˈj.

36 Atak, awetamakiˈ tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xtaksaj jbˈij rechak yak rijajl Israel jwiˈl Kakaj Dios, pire tiwaˈx utzil laj ranmak jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Rajawlak juntir cristian. 37 Atak, awetamakiˈ chi tzilaj jtaquil li, jiˈ xcholmajbˈi jbˈij Galilea asta xtaw jtaquil lak juntir tilmit re Judea. Cuando jorok bˈijsajiˈ rechak cristian jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y tijcˈam jkˈabˈal jmacak chiwch Kakaj Dios pire tibˈansaj jaˈtiox rechak. 38 Awetamakiˈ chi Kakaj Dios xyaˈ jcwinel y xyaˈ Jsantil laj ranm Kakaj Jesús ri aj Nazaret. Kakaj Jesús xanaˈ utzil chijxoˈlak cristian y xtzibˈsajiˈ juntir cristian ri tijin tijtijtak cˈax laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl, jwiˈl re wiˈ Kakaj Dios riqˈuil.

39 Y oj xkilaˈ chi tzˈetiˈ juntir ri xan Kakaj Jesús Jerusalén pach laj jluwrak yak rijajl Israel. Rechak xcamsajtak cocbˈal wich curs. 40 Pero Kakaj Dios xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij y xan chi xwabˈaˈ chic ribˈ chikawch oj pi cristianil. 41 Kakaj Jesucristo taˈ xilsaj jwich jwiˈl juntir cristian, xike oj ri chaˈlcoj jwiˈl Kakaj Dios. Y xojwiˈniˈn y xojucˈaˈjaniˈ riqˈuil cuando jorok cˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 42 Re xojjtak chi jbˈij rechak juntir cristian bˈak tilmit chi riˈ re chaˈl jwiˈl Kakaj Dios pire tran jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian ri yoˈltak y ri camnaktak. 43 Juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xijtakaˈ chi nen tijcubˈaˈ jchˈolak chirij, ticuysajiˈ jmac jwiˈl Kakaj Dios laj jbˈij Kakaj Jesucristo, xcheˈ Pedro rechak.

44 Aj tijiniˈ Pedro chi jbˈij jilonli rechak cuando xkej Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈak yak ri tijintak chi jtaic jyolj Pedro. 45 Y yak rijajl Israel ri jachem ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri tijcojtak jkˈij man jcojic retal jtioˈjl winak ri xambˈertakch chirij Pedro, xsaach jchˈolak chi rilic chi Kakaj Dios xyaˈ Lokˈlaj Jsantil laj ranmak yak maˈ rijajl taˈ Israel. 46 Rechak xretemajtak chi xcˈulaˈtakaˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios jwiˈl xtatak tichak tijintak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y tichak yolowtak lak jaljojtak tzijbˈal.

47 Xpe Pedro, xij rechak: Taˈ ni jonok tibˈin chi taˈ tijnaˈ tibˈansaj jaˈtiox rechak yak cristian ri laˈ jaˈ, ri xcˈuluwtak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak chapcaˈ xkabˈan oj, xcheˈ rechak.

48 Y Pedro xij chi tibˈansaj jaˈtiox rechak laj jbˈij Kakaj Jesucristo. Y ajrucˈreˈ subˈlaj xpwersijtak jbˈij re Pedro chi tiwaˈx chic quibˈ uxibˈ kˈij riqˈuilak.