Add parallel Print Page Options

RI XANTAK YAK JTAKOˈN KAKAJ JESUCRISTO

Tina pena Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios

At wichcˈulchiˈ Teófilo, li nabˈe inwuj ri xintzˈibˈajbˈi pi awe, xintzˈibˈajiˈ juntir ri bˈanalch jwiˈl Kakaj Jesús y juntir tijon ri xan cuando xwaˈx neri wich ulew asta cuando xcˈamsajbˈi lecj jwiˈl Kakaj Dios. Cuando ajquiˈ chi cˈamsajbˈi lecj, laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xcan jbˈij rechak yak jtakoˈn ri chaˈl jwiˈl chi trantak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Chiwch caˈwinak (40) kˈij cuando jorok cˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl, qˈuilaj bˈwelt xilsaj jwich pi cristianil jwiˈlak yak jtakoˈn chi jcˈutic chi kes tzˈetel tzˈet xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. Y Kakaj Jesús xij rechak nen mo titakon Kakaj Dios chibˈak juntir cristian.

Cuando ajwiˈ Kakaj Jesús riqˈuilak, xij rechak: Mat eltaknabˈi Jerusalén, ulbˈejtakna, tiyeˈsaj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chawechak ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chapcaˈ ximbˈij chawechak. Tzˈetiˈn, Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xanaˈ jaˈtiox rechak cristian laˈ jaˈ. Pero atak pi quibˈ uxibˈ kˈij tina bˈansajna jaˈtiox chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús ticˈamsajbˈi lecj

Y yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo ri mulbˈem ribˈak riqˈuil, xtzˈonajtak re: Kajawl, ¿roniˈ kˈij ri tawesaj kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak yak ri maˈ kawinaktak taˈn y tajach kˈatbˈitzij laj kakˈbˈ oj ri oj rijajl Israel? xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xij rechak: Atak taˈ yeˈl luwar chawechak tawetemajtak, xike Kakaj Dios retam nen or tran ri chomorsal jwiˈl y xike re wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jbˈanic y atak taˈ yeˈl luwar chawechak tawetemajtak. Pero cuando tacˈultak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj awanmak, ajrucˈreˈ tiyeˈsaj acwinelak pire ateltak chi jbˈij li tilmit Jerusalén, juntir luwar re Judea, Samaria y juntir luwar re wich ulew chi kes tzˈet xawilaˈtakaˈ juntir ri ximbˈan, xcheˈ rechak.

Xantaj jbˈij rechak jilonli jwiˈl Kakaj Jesús, xcˈamsajbˈi lecj jwiˈl Kakaj Dios chiwchak y xchˈuksajbˈi rij jwiˈl jun sutzˈ.

10 Y aj tijintakaˈ chi rilic nen mo jawic Kakaj Jesús lecj, etke xriltak waˈlchak quibˈ winak chijcˈulelak, subˈlaj sak ritzˈikak. 11 Y yak quibˈ winak li xijtak rechak: Atak winak aj Galilea, ¿nen tawiltak lecj? Kakaj Jesús ri xwaˈx chaxoˈlak ri xcˈamsajbˈi lecj, tina pena chic. Nen mo jbˈic cuando xeˈ lecj, jilon jpetic cuando tipe chic, xcheˈtak rechak.

Tichaˈsaj Matías pi jqˈuexwach Judas

12 Yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo xeltakch bˈa witz ri jbˈij Olivos, xkˈajtak Jerusalén. Bˈa witz ri jbˈij Olivos raj wiˈ jun kilometro jnajtil re Jerusalén, jiˈke jnajtil chapcaˈ jnajtil bˈe ri yeˈl luwar tibˈembˈej lak kˈij re uxlan chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 13 Cuando xtawtak Jerusalén, xjawtak laj jcabˈ wik re man ja lamas wiˈ jposadak. Yak ri xjawtak laj jcabˈ wik re man ja, riˈtakaˈ Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago ri jcˈajol Alfeo, Simón ri tibˈijsaj Zelote re y Judas ri jcˈajol Santiago. 14 Juntir ribˈilak tijmulbˈaˈ ribˈak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios pach yak jkˈun Kakaj Jesús, María ri jchuch Kakaj Jesús y nicˈj anm chic.

15 Laˈ mak kˈij li xmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, raj wiˈtakaˈ jun cient pach junwinak (120) chi cristian ri xmulbˈaˈ ribˈak. Xpe Pedro, xwaˈr laj xoˈlak, xij rechak jilonri: 16 Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, awetamakiˈ chi lajori xtawiˈ chiwch juntir ri bˈil jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chirij Judas ri xcan jtzˈibˈaj David li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij chirij Judas ri xcˈamow jbˈeak mak ri xtawtak chi jchapic Kakaj Jesús. 17 Judas kapachiˈn y riˈ jun chi chac chikaxoˈl. 18 Xpe Judas, xlokˈ jun qˈuer ulew laˈ man pwak ri jtojbˈl ri xyeˈsaj re jwiˈl man etzl noˈj ri xan. Xantaj li jwiˈl, xtzaak pi xulan jbˈa lak ulew, xpax jchˈol y xelch juntir rixcolbˈ. 19 Juntir cristian Jerusalén xtatak jtaquil chirij Judas, xcojtak jbˈij man ulew pi Acéldama. Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj Acéldama, luwar lamas xtix jquiqˈuel camnak.

20 Jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Salmos ri tijbˈij jilonri:
    Rulew tican chi taˈ chiquiˈ rajw, taˈ chiquiˈ ni jonok tiwaˈx chiwch.
    Y jalanchak tioc pi jqˈuexwach, ticheˈ, xcheˈ Pedro rechak.

21 Y Pedro xij chic: Lajori rajwaxiˈ tichaˈsaj jun rechak yak cristian ri xojjpachijtak cuando xwoˈcot Kakaj Jesús ri Kajawl chikaxoˈl 22 y cuando xansaj jaˈtiox re jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox asta cuando xcˈamsajbˈi lecj. Rajwaxiˈ jun rechak yak ri xiliwtak re juntir li tioc pi jqˈuexwach Judas, pire tiwaˈx laj kaxoˈl chi jbˈij chi kes tzˈetiˈ xcˈastasajiˈ jwich Kakaj Jesús laj jcamnakl, xcheˈ rechak.

23 Ajrucˈreˈ yak ri mulbˈem ribˈak claˈ xchaˈtak quibˈ, xkˈasajtak chijxoˈlak. Yak quibˈ ri xchaˈtak, riˈtakaˈ José ri tibˈijsaj Barsabás y tibˈijsaj Justo re, pach Matías.

24 Ajrucˈreˈ xchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios, xijtak: Kajawl, at awetamiˈ nen wiˈ laj ranmak juntir cristian. Cˈut chikawch nen rechak yak quibˈ ri, ri chaˈl awiˈl 25 pire tioc pi takoˈn chikaxoˈl pi jqˈuexwach Judas ri xkej li mac, ri xeˈ li man luwar ri tosol pire re, xcheˈtak.

26 Ajrucˈreˈ xoctak chi jtzakic suert chirijak chi rilic nen rechak yak quibˈ tican pi jqˈuexwach Judas y riˈ Matías xcanc. Jilonli Matías wiˈchak laj rajlalak yak junlajuj (11) chi jtakoˈn Kakaj Jesucristo.