O, att du hade varit som en bror för mig,
ammad vid min moders bröst!
    Om jag då hade mött dig där ute,
så hade jag fått kyssa dig,
    och ingen skulle ha tänkt illa om mig för det.
Jag hade då fått leda dig,
    föra dig in i min moders hus,
och du skulle ha undervisat mig.
    Kryddat vin skulle jag ha gett dig att dricka,
av saften från mitt granatträd.

Bruden talar till Jerusalems döttrar

Hans vänstra arm vilar under mitt huvud,
och hans högra omfamnar mig.
Jag bönfaller er, ni Jerusalems döttrar:
Oroa inte kärleken, stör den inte,
    förrän den själv vill.

Vännerna

Vem är hon som kommer hit upp från öknen,
stödd på sin vän?

Bruden

Där under äppelträdet väckte jag dig.
Det var där som din moder födde dig,
hon som gav dig livet födde dig där.
Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta,
    som ett sigill på din arm.
Ty kärleken är stark som döden,
    dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket.
Dess glöd är som eldsglöd,
    en Herrens låga.
De största vatten
    kan ej släcka kärleken,
strömmar kan ej dränka den.
    Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken,
skulle han ändå bli försmådd.

Brudens bröder

Vi har en syster, helt ung,
    som ännu inte har någon barm.
Vad skall vi göra för vår syster,
    den dag då man vill vinna henne?
Är hon en mur bygger vi på den
    ett krön av silver,
men är hon en dörr,
    bommar vi för den med en cederplanka.

Bruden

10 Jag är en mur,
    och min barm är som torn.
Så blev jag i hans ögon
    lik en som finner frid.
11 En vingård ägde Salomo
    i Baal-Hamon.
Den vingården lämnade han åt väktare.
Tusen siklar silver får man betala för dess frukt.
12 Min egen vingård tillhör mig,
    tusen tillhör dig, Salomo,
och tvåhundra dem som vaktar dess frukt.

Brudgummen

13 Du som håller till i lustgårdarna,
    vännerna lyssnar till din röst.
Låt mig få höra den!

Bruden

14 Skynda min vän!
    Var som en gasell
eller en ung hjort
    på de kryddoftande bergen.