(A) Där jag låg i min bädd om natten

    sökte jag honom
        som min själ har kär,
    jag sökte honom
        men fann honom inte.
Jag vill stiga upp
    och gå runt i staden
        på gator och torg,
    jag vill söka honom
        som min själ har kär.
    Jag sökte honom
        men fann honom inte.
(B) Väktarna fann mig
        där de gick runt i staden.
    ”Har ni sett honom
        som min själ har kär?”

(C) Knappt var jag förbi dem,
    så fann jag honom
        som min själ har kär.
    Jag grep honom
        och släppte honom inte
    förrän jag fört honom in
        i min mors hus,
    in i kammaren hos henne
        som fött mig.
(D) Lova mig, Jerusalems döttrar,
        vid markens gaseller och hindar:
    Stör inte kärleken, väck den inte
        förrän den själv vill.

Brudtåget

Vem är hon
        som kommer upp från öknen
    som i pelare av rök,
        doftande av myrra och rökelse,
            av köpmannens alla kryddor?
Se, där är Salomos bärstol[a]!
    Sextio krigare omger den,
        sextio av Israels hjältar.
(E) Alla bär svärd
        och är skickliga i strid,
    var och en med svärd vid sidan
        mot nattens faror.
Sin bärstol har kung Salomo
        gjort av trä från Libanon,
10 med sidostöd av silver,
    ryggstöd av guld
        och säte av purpurtyg,
    invändigt prydd i kärlek
        av Jerusalems döttrar.
11 Kom ut, Sions döttrar,
        se kung Salomo
    och kronan[b] som hans mor
        krönte honom med
    på hans bröllopsdag,
        på hans hjärtas glädjedag.

Footnotes

  1. 3:7 bärstol   Annan översättning: ”bädd” (endast i vers 7).
  2. 3:11 kronan   Annan översättning: ”kransen” (vanligt vid bröllop). Salomos mor Bat-Seba var även aktiv när sonen Salomo kröntes till kung (se 1 Kung 1:15f).

Bible Gateway Sponsors