Add parallel Print Page Options

Nỗi đau buồn của cảnh lưu đày

Hỡi Ít-ra-en, đừng hớn hở;
    đừng reo vui như các dân khác.
Ngươi như gái điếm
    nghịch lại Thượng-Đế ngươi.
Ngươi nhận thù lao cho nghề mãi dâm [a] trên mỗi sàn đạp lúa.
Nhưng sàn đạp lúa và bàn ép rượu
    không nuôi sống người ta được,
và rượu mới cũng sẽ không đủ.
Dân cư sẽ không ở trong xứ của CHÚA.
    Ít-ra-en [b] sẽ trở lại làm tù binh
như thuở còn ở Ai-cập,
    và chúng sẽ ăn những món bị cấm ăn ở A-xy-ri.
Dân Ít-ra-en sẽ không dâng của lễ
    bằng rượu cho CHÚA;
chúng sẽ không dâng sinh tế cho Ngài.
Sinh tế của chúng sẽ giống như thức ăn nơi đám ma;
Thức ăn đó nhơ nhớp,
    ai ăn nó cũng sẽ bị nhơ nhớp.
Thức ăn của chúng chỉ dùng cho đỡ đói thôi;
    không thể dâng làm sinh tế trong đền thờ.
Vậy đến các ngày lễ kỷ niệm và ngày lễ của CHÚA thì các ngươi phải làm sao?
Dù dân chúng không bị tiêu diệt,
    Ai-cập cũng bắt chúng.
Mem-phít [c] sẽ chôn sống chúng.
    Cỏ dại sẽ phủ lấp các kho báu bằng bạc của chúng,
    và gai gốc sẽ xua đuổi chúng ra khỏi lều mình.

Dân Ít-ra-en gạt bỏ các nhà tiên tri

Thời kỳ trừng phạt đã đến,
    thời kỳ đền tội.
Ít-ra-en hãy biết điều nầy:
Các ngươi cho rằng nhà tiên tri
    là người ngu ngốc,
    và kẻ thiêng liêng là điên dại.
Ngươi phạm lắm tội,
    và lòng ghen ghét của ngươi quá lớn.
Ít-ra-en có phải là lính gác không?
Dân cư của Thượng-Đế có phải
    là các nhà tiên tri không?
Nơi nào Ít-ra-en đi cũng đều vướng bẫy.
    Chúng là kẻ thù trong nhà Thượng-Đế.
Dân Ít-ra-en đã ngụp lặn trong tội lỗi,
    như dân Ghi-bê-a.
CHÚA sẽ nhớ lại điều ác chúng làm,
    và Ngài sẽ trừng phạt tội chúng.
10 “Khi ta tìm được Ít-ra-en,
    giống như tìm được nho trong sa mạc.
Các tổ tiên ngươi giống như
    trái vả đầu tiên trên cây.
Nhưng khi chúng đến Ba-anh Phê-ô [d],
    thì bắt đầu cúng lạy thần tượng,
Chúng trở thành gớm ghiếc
    như những vật chúng thờ.
11 Ít-ra-en sẽ bay đi như chim;
    sẽ không ai mang thai,
    không ai sinh sản,
    không ai chịu thai nghén nữa.
12 Nhưng dù cho Ít-ra-en nuôi dưỡng con cái,
    ta cũng sẽ bắt chúng nó đi.
Khốn cho chúng nó khi ta từ bỏ chúng!
13 Ta đã thấy Ít-ra-en,
    giống như thành Tia,
được ban cho một nơi thoải mái.
    Nhưng chẳng bao lâu nữa
    dân Ít-ra-en sẽ mang con cái mình ra để bị giết.”
14 Lạy CHÚA, xin hãy ban cho chúng
    điều chúng đáng lãnh.
    Ngài sẽ ban gì cho chúng?
Xin hãy làm cho các đàn bà của chúng
    không sinh sản được;
Xin cho họ vú cạn sữa,
    để không thể cho con bú được.

15 “Tất cả những điều ác của chúng đều ở Ghinh-ganh,
    Ta ghét chúng nơi đó.
Vì những tội lỗi chúng phạm,
    Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi xứ ta.
Ta sẽ không còn yêu chúng nữa;
    các lãnh tụ chúng đã chống nghịch ta.
16 Ít-ra-en đã bị đánh ngã;
    rễ của nó khô héo,
    cây nó không sinh trái.
Dù nó có thêm con cái,
    Ta sẽ giết các con mà chúng yêu.”
17 Thượng-Đế sẽ gạt bỏ chúng,
    vì chúng không vâng lời Ngài;
    chúng sẽ lưu lạc giữa các dân.

Footnotes

  1. Hô-sê-a 9:1 nhận thù lao cho nghề mãi dâm Hay “phạm tội nhục dục” Điều nầy chứng tỏ dân chúng không trung thành với Thượng Đế nhưng cũng có thể nghĩa là họ hành lạc với các gái điếm trong đền thờ. Họ tin rằng làm như thế sẽ khiến các thần giả cho họ nhiều con và mùa màng tốt.
  2. Hô-sê-a 9:3 Ít-ra-en Nguyên văn, “Ép-ra-im.” Xem “Ép-ra-im” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  3. Hô-sê-a 9:6 Mem-phít Tên của một thành phố Ai-cập nổi tiếng về những lăng tẩm.
  4. Hô-sê-a 9:10 Ba-anh Phê-ô Chuyện nầy xảy ra khi Mô-se đang hướng dẫn dân chúng đi trong sa mạc. Xem Dân 25:1-5.