A A A A A
Bible Book List

Hô-sê-a 13 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Lời cảnh cáo cuối cùng cho Ít-ra-en

13 “Mọi người thường sợ chi tộc Ép-ra-im;
    đó là đám dân quan trọng trong Ít-ra-en.
Nhưng chúng phạm tội vì thờ Ba-anh,
    nên chúng phải chết.
Vậy mà chúng vẫn tiếp tục phạm tội thêm.
Chúng tạc tượng bằng bạc,
    những tượng mà chúng tạc thật tài,
    kỳ công của thợ khéo.
Rồi dân Ít-ra-en bảo nhau,
‘Hãy hôn các tượng bò con đó
    và dâng sinh tế cho chúng.’
Vì thế dân chúng sẽ giống như sương mai;
    tan biến như sương buổi sáng.
Chúng sẽ như trấu thổi bay từ sàn đạp lúa,
    như khói bay ra khỏi cửa sổ.

Ta, CHÚA, đã là Thượng-Đế ngươi,
    từ khi ngươi ở trong xứ Ai-cập.
Ngươi không được phép biết đến Thượng-Đế nào khác ngoài ta.
Chỉ ta là Đấng cứu ngươi.
Ta lo cho chúng trong sa mạc
    nơi nóng nực khô khan.
Ta ban cho chúng thức ăn no nê.
    Nhưng chúng đâm ra tự phụ và quên ta.
Vì thế ta sẽ đối với chúng như sư tử,
    như cọp beo rình bên đường.
Ta sẽ tấn công chúng như gấu bị cướp con, phanh thây chúng ra.
Ta sẽ ăn nuốt chúng như sư tử,
    xé xác chúng như dã thú.

Ít-ra-en sẽ rơi vào cơn giận của Thượng Đế

Hỡi Ít-ra-en, ta sẽ tiêu diệt ngươi.
    Ai sẽ đến cứu giúp ngươi đây?
10 Vua ngươi có ích gì?
Người có giải cứu ngươi trong các thị trấn nào của ngươi không?
Các lãnh tụ ngươi giỏi giang gì?
    Ngươi bảo, ‘Hãy cho chúng tôi một vua và các lãnh tụ.’ [a]
11 Vậy ta ban cho ngươi một vua
    trong cơn giận ta,
rồi cũng trong cơn giận, ta dẹp bỏ vua ấy.

12 Tội lỗi của Ít-ra-en đã được ghi chép,
    lưu trữ chờ cơn trừng phạt.
13 Cơn đau đẻ sẽ đến với nó,
    nhưng nó như đứa bé khờ khạo
    không chịu chui ra khỏi lòng mẹ.
14 Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi âm phủ chăng?
Ta sẽ giải thoát chúng nó khỏi chết chăng?
Hỡi sự chết, bệnh tật ngươi đâu?
    Hỡi âm phủ, quyền lực ngươi đâu?
Ta sẽ không tỏ lòng nhân ái cùng chúng.
15 Ít-ra-en được thịnh vượng giữa các dân,
    nhưng CHÚA sẽ sai gió Đông đến,
    thổi từ sa mạc, làm khô cạn các suối và giếng nước.
Ngài sẽ tiêu hủy những gì đáng giá
    trong các nhà sang trọng của chúng.
16 Dân Ít-ra-en sẽ bị hoang tàn,
    vì nó chống lại Thượng-Đế mình.
Dân Ít-ra-en sẽ ngã chết trong chiến tranh;
    con cái nó sẽ bị phân thây,
    các đàn bà chửa của nó sẽ bị mổ bụng.”

Footnotes:

  1. Hô-sê-a 13:10 ‘Hãy cho chúng tôi một vua và các lãnh tụ.’ Xem I Sam 8:4-9.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Hô-sê-a 13 1934 Vietnamese Bible (VIET)

13 Vừa khi E Vả, bây giờ chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng thêm; dùng bạc làm những tượng đúc cho mình, những hình tượng theo trí khôn mình; cả sự đó là công việc của thợ khéo! Người ta nói về chúng nó rằng: Để mặc kẻ dâng của lễ hôn bò con.

Vậy nên, chúng nó sẽ giống như mây ban mai, như móc buổi sáng tan đi lúc sớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đạp lúa, như khói bởi ống khói thoát ra!

Nhưng mà, ấy chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, và ngoài ta, ngươi chớ nên nhận biết thần nào khác: ngoài ta không có đấng cứu nào khác!

Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan.

Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ; và được no nê rồi, thì chúng nó sanh lòng kiêu ngạo; vậy nên chúng nó đã quên ta.

Vì thế, ta đối với chúng nó sẽ như là sư tử. Ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường.

Ta sẽ vồ trên chúng nó như con gấu cái bị cướp mất con nó. Ta sẽ xé cái bọc lòng chúng nó, và sẽ nuốt chúng nó ở đó như sư tử cái. Thú rừng sẽ xé chúng nó.

Hỡi Y-sơ-ra-ên, sự bại hoại của ngươi, ấy là tại ngươi dấy loạn nghịch cùng ta, tức là Đấng giúp ngươi.

10 Vậy vua ngươi ở đâu? hầu cho người giải cứu ngươi trong hết thảy các thành! nào những quan xét ngươi là những người mà ngươi nói với rằng: Hãy cho tôi một vua và các quan trưởng!

11 Ta đã nhơn cơn giận mà ban cho ngươi một vua, và đã nhơn cơn giận mà cất đi.

12 Sự gian ác của E 13 Sự đau đớn của đờn bà đẻ sẽ đến trên nó. Nhưng nó là con trai không khôn ngoan; vì, đến kỳ rồi, nó không nên chậm trễ ở trong dạ con.

14 Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ, và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mầy ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự hủy hoại mầy ở đâu? ôi! sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta.

15 Ví dầu E 16 Sa-ma-ri sẽ mang tội nó, vì nó đã dấy loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời mình! Chúng nó sẽ ngã bởi gươm; các con trẻ chúng nó sẽ bị dập nát, và những đờn bà của chúng nó có chửa sẽ bị mổ bụng.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes