A A A A A
Bible Book List

Hóseás 6 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jöjjetek, térjünk vissza az Örökkévalóhoz!

Jöjjetek, térjünk vissza az Örökkévalóhoz,
    mert ő sebesített meg minket,
    de be is köti sebeinket!
Ő vert meg,
    de meg is gyógyít minket!
Két nap múlva megelevenít,
    a harmadik napon feltámaszt,
    hogy színe előtt éljünk azontúl.
Ismerjük hát meg,
    törekedjünk igazán megismerni az Örökkévalót!
Mert eljövetele biztos,
    mint ahogy hajnal virrad az éj után,
mint ahogy megjönnek a felhők,
    s megöntözi földünket
    a korai és késői eső!

Izráel hűtlensége

„Mit tegyek veled, Efraim?
    Júda, mit tehetnék veled?
Hiszen olyan múlékony hűségetek,
    mint a hajnali harmat,
    mint reggel a köd:
    szertefoszlik, elillan.[a]
Ezért vertelek prófétáim által,
    öldököltelek szavaimmal.
    Büntető ítéleteimet kihirdettem ellened.[b]
Hiszen nem véresáldozatot kívántam tőlük,
    hanem hűséges szeretetet,
inkább Istenük megismerését,
    mint égőáldozatot!
De ők megtörték a szövetséget,
    mint Ádám,[c]
    s hűtlenül elfordultak tőlem.”

„Gileád gonosztevők vára lett,
    gyilkosságokkal tele.
A papok testülete olyan,
    mint a rablók csapata,
    akik lesben állnak a sikemi úton.
Bizony, gonoszságokat
    követnek el a papok is!
10 Rettenetes dolgokat láttam
    Izráel népe[d] között:
Efraim bálványokkal paráználkodik,
    Izráel tisztátalanná lett.
11 Számotokra is eljön
    az aratás ideje, Júda,
amikor visszahozom népemet
    a száműzetésből!”[e]

Footnotes:

  1. Hóseás 6:4 hajnali… elillan Utalás arra, hogy Izráelben nyári hajnalokon gyakran van sűrű köd és bőséges harmat, amely igen gyorsan szertefoszlik, illetve fölszárad, amint a nap fölkel.
  2. Hóseás 6:5 Büntető… ellened Vagy: „Ítéleteim olyan bizosan eljönnek, mint a felkelő nap világossága.” Egyes kéziratokban itt ez áll: „Mindenki láthatja, hogy ítéletem igazságos, mint a felkelő nap fénye.”
  3. Hóseás 6:7 Ádám Lásd 1Móz 3.
  4. Hóseás 6:10 Izráel népe Szó szerint: „Izráel háza vagy családja”. Jelentheti az északi királyság (Izráel) egész népét, vagy annak királyi családját is. Az „Izráel” név ebben a könyvben általában és elsősorban az északi királyságot jelenti, mivel Hóseás próféta itt élt.
  5. Hóseás 6:11 amikor… száműzetésből Vagy: „amikor népem sorsát jóra fordítom”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Hóseás 6 Hungarian New Translation (NT-HU)

A nép bűnbánata csak múló hangulat

Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.

Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte.

Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.

Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat.

Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön.

Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.

Papok és vezetők bűnei

De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám.

Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.

A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda: gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.

10 Szörnyű dolgokat láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel.

11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.

Hungarian New Translation (NT-HU)

Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society

Viewing of
Cross references
Footnotes