A A A A A
Bible Book List

Hóseás 4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Perbe száll az Örökkévaló Izráel és a papok ellen

Halljátok meg az Örökkévaló szavát, Izráel népe! Perbe száll az Örökkévaló ellenetek, Izráel földjének lakói.

„Nem találom közöttetek az igazságot,
    sem szívetekben a hűséget,
nem ismeritek Istent igazán.
Egyebet sem látok köztetek, mint hamis esküdözést,
    hazugságot és gyilkosságot,
    lopást és házasságtörést,
    erőszakosságot és vérontást!
Gyászba borul emiatt az ország,
    sínylődnek lakói erőtlenül.
Még a mezei vadak is szenvednek,
    az égi madarak menekülnek,
    s a tenger halai is elpusztulnak.

Ne vádoljatok senkit,
    ne mást hibáztassatok,
    mert ellenetek van panaszom, ti papok![a]
Elhulltok nappal,
    s veletek pusztulnak el a hamis próféták is éjjel,
    elvesztem még szülőanyátokat is!”
„Jaj, elvész a népem,
    mert nem ismeri az Örökkévalót!
Mivel nem törődtök az Örökkévaló ismeretével,
    én sem törődöm veletek,
    s nem lesztek papjaim többé!
Elhagytátok Istenetek tanítását?
    Én is elhagyom fiaitokat!
Minél többen vagytok,
    annál többet vétkeztek ellenem!
    Hát én is gyalázattá változtatom dicsőségeteket!
Népem vétekáldozatait[b] eszitek,
    azt kívánjátok hát, hogy minél többet vétkezzenek.
De úgy jártok ti is, mint a nép:
    megbüntetlek benneteket bűneitekért,
    megfizetek nektek is vétkeitekért!
10 Esztek majd, de nem laktok jól,
    paráználkodtok, de gyermektelenek maradtok,
mivel elhagytátok az Örökkévalót,
    és a paráznaságnak adtátok magatokat.

A bálványimádás, paráznaság és részegség ostorozása

11 A paráznaság, mint a bor és a must,
    elveszi a józanságot!
12 Népem egy fatuskótól kér tanácsot,
    száraz karó mond nekik jövendőt,
    mert a paráznaság szelleme becsapta őket.
Idegen istenekkel paráználkodtak,
    hűtlenül elhagyták Istenüket!
13 Hegyek tetején áldoztak bálványaiknak,
    a dombokon égették áldozataikat,
zöldellő tölgyfák alatt,
    mert szeretik árnyékukat.
Hát majd leányaitok is
    azok árnyékában paráználkodnak,
és menyeitek is a tölgyfák alatt
    követnek el házasságtörést!

14 De nem büntetem leányaitokat paráznaságukért,
    sem menyeiteket a házasságtörésért,
mert a férfiak is paráznákhoz járnak,
    s bálványoknak áldoznak a prostituáltakkal.
Az ilyen esztelen nép
    a maga vesztébe rohan.”

Efraim bálványokkal szövetkezett

15 „Ha Izráel paráználkodik is a bálványokkal,
    legalább te ne vétkezzél, Júda!
Ne menjetek Gilgálba, se Bét-Ávenbe[c]!
    Ne esküdjetek az Örökkévaló nevére:
    »Ahogy él az Örökkévaló!«
16 Mert Izráel olyan makacs,
    mint a csökönyös szamár.
Hogyan legeltesse hát őket az Örökkévaló úgy,
    mint pásztor a nyáját tágas legelőn?

17 Efraim[d] bálványokkal szövetkezett,
    hát hagyd magára!
18 Ha megrészegednek,
    bálványaikkal paráználkodnak
    — jobban szeretik a gyalázatot,
    mint a tisztességet.
19 Szárnyára kapja őt a szélvihar,
    megszégyenül a bálványok oltárai miatt.”

Footnotes:

  1. Hóseás 4:4 mert… papok Vagy: „… mert népetek olyan, mint akik a papokkal vitatkoznak!” A Törvény szerint a papoknak és a lévitáknak sokszor bíráskodniuk is kellett, és döntéseik ellen nem volt fellebbezés.
  2. Hóseás 4:8 vétekáldozatait Vagyis a vétkek miatt feláldozott állatok húsát, amely a papok része volt. A héberben a „bűn” és a „bűnért való áldozat” ugyanaz a szó.
  3. Hóseás 4:15 Bét-Áven Jelentése: „A gonosz háza”. Utalás a Bétel nevű városra, ahol Izráelben először emeltek bálványszobrot. Lásd 1Kir 12: 25–33. Bétel jelentése: „Isten háza”. Az 5:8 versben is.
  4. Hóseás 4:17 Efraim Itt valószínűleg Izráelt, az északi királyságot, Hóseás szűkebb hazáját jelenti.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes