A A A A A
Bible Book List

Gipadayag 4 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

Ang Pagsimba sa Langit

Human niadto, may gipakita pa gayod kanako. Nakita ko ang pultahan sa langit nga naabre. Ug nadungog ko pag-usab ang makusog nga tingog nga daw trumpeta. Miingon kini kanako, “Saka dinhi kay ipakita ko kanimo kon unsa ang mahitabo sa umaabot.” Diha-diha gigamhan ako sa Espiritu Santo. Ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may nagalingkod niini. Ang nagalingkod niini nagadan-ag sama sa mahalon nga mga bato nga haspe ug kornalina. Ug sa palibot sa trono may bangaw nga ang iyang kolor sama sa bato nga esmeralda. Sa palibot sa trono, may lain pang 24 ka mga trono nga gilingkoran sa 24 ka mga pangulo. Kini nga mga pangulo nagabistig puti ug ang matag usa kanila may korona nga bulawan. Ug gikan didto sa trono may pagpangilat ug pagdalogdog ug nagkalain-lain pa nga pagdahunog. Atubangan sa trono may pito ka suga nga nagasiga. Mao kadto ang pito ka Espiritu sa Dios.[a] Didto usab sa atubangan sa trono adunay morag dagat nga tin-aw sama sa kristal.

Sa palibot sa trono, sa matag kilid, may upat ka nilalang nga nalukop ug mga mata sa atubangan ug sa likod. Ang una nga nilalang morag leon; ang ikaduha morag nating baka; ang ikatulo morag tawo ang hitsura; ug ang ikaupat morag agila nga nagalupad. Ang matag usa kanila may unom ka mga pako ug nalukop sa mga mata ang ilang tibuok nga lawas. Adlaw-gabii wala silay hunong sa ilang pagkanta nga nagaingon,

“Balaan! Balaan! Balaan ang atong Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan.
Siya mao ang Dios kaniadto, karon ug sa umaabot.”

Kanunay ang ilang pagdayeg, pagpasidungog ug pagpasalamat kaniya nga nagalingkod didto sa trono, siya nga nagakinabuhi sa walay kataposan. Ug samtang gibuhat nila kini, 10 ang 24 ka mga pangulo nagaluhod ug nagasimba kaniya nga nagalingkod didto sa trono, siya nga nagakinabuhi sa walay kataposan. Ug gibutang nila ang ilang mga korona sa atubangan sa trono ug nagaingon,

11 “Ikaw ang among Ginoo ug Dios, takos ikaw nga modawat sa pagpasidungog, pagtahod, ug gahom.
Kay gimugna mo ang tanan nga mga butang.
Gibuhat mo sila sumala sa imong kabubut-on.”

Footnotes:

  1. Gipadayag 4:5 pito ka Espiritu sa Dios: Tan-awa usab ang sa 1:4-5.
Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

Ang Pulong Sa Dios (Cebuano New Testament) Copyright © 1988, 2001 by International Bible Society® Used by Permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes