A A A A A
Bible Book List

Giăng 5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chúa Trở Lại Giê-ru-sa-lem và Chữa Lành Một Người Bịnh

Sau những việc đó có một lễ của người Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem. Thuở ấy tại Cổng Chiên ở Giê-ru-sa-lem có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bết-xa-tha; quanh ao có năm vòm hành lang. Dưới các vòm hành lang ấy có nhiều người bịnh tật, đui mù, què quặt, và bại xuội nằm la liệt. [Họ ở đó chờ nước động, vì họ tin rằng thỉnh thoảng có một thiên sứ của Chúa ngự xuống ao, quậy cho nước động, và khi nước động, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, sẽ được chữa lành.][a]

Tại đó có một người đã bị bịnh ba mươi tám năm. Ðức Chúa Jesus thấy ông nằm đó và biết ông ở đó đã lâu, Ngài hỏi ông, “Ngươi muốn được lành không?”

Người bịnh trả lời Ngài, “Thưa Ngài, tôi không có ai giúp đem xuống ao mỗi khi nước động; trong khi tôi lê thân đến ao thì đã có người khác bước xuống trước tôi rồi.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hãy đứng dậy, vác chõng của ngươi, và bước đi.” Ngay lập tức người bịnh được lành; ông nhấc chõng của ông lên và bước đi.

Nhưng hôm ấy lại nhằm vào ngày Sa-bát, 10 vì thế người Do-thái nói với người được chữa lành, “Hôm nay là ngày Sa-bát, ông không được phép vác chõng của ông.”

11 Nhưng ông trả lời họ, “Người chữa lành tôi đã bảo tôi, ‘Hãy vác chõng của ngươi và bước đi.’

12 Họ hỏi ông, “Ai là người đã bảo ông vác chõng của ông và bước đi?”

13 Nhưng người được chữa lành không biết người đã chữa lành cho mình là ai, vì Ðức Chúa Jesus đã bước sang chỗ khác, và nơi đó rất đông người.

14 Sau đó Ðức Chúa Jesus gặp ông trong đền thờ, Ngài nói với ông, “Này, ngươi đã được lành; đừng phạm tội nữa, kẻo có điều tệ hơn trước xảy đến với ngươi.”

15 Người ấy đi và báo cho người Do-thái rằng Ðức Chúa Jesus là Ðấng đã chữa lành ông.

16 Vì cớ đó người Do-thái làm khó dễ Ðức Chúa Jesus và tìm cách giết Ngài,[b] vì Ngài đã làm những việc ấy trong ngày Sa-bát. 17 Nhưng Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, và Ta cũng làm vậy.”

18 Vì thế người Do-thái lại càng kiếm mọi cách để giết Ngài, bởi vì không những Ngài vi phạm luật ngày Sa-bát, mà còn gọi Ðức Chúa Trời là Cha Ngài, tức tự cho Ngài ngang hàng với Ðức Chúa Trời.

Quyền của Ðức Chúa Con

19 Vì thế Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói với họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì nếu chẳng thấy Cha làm, vì Cha làm sao thì Con làm vậy. 20 Vì Cha thương Con nên đã chỉ cho Con mọi việc Cha làm. Cha sẽ còn chỉ cho Con nhiều việc lớn lao hơn nữa, khiến các ngươi phải kinh ngạc. 21 Như Cha làm cho người chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, Con cũng sẽ ban sự sống cho bất cứ ai Con muốn thể ấy. 22 Hơn nữa Cha không phán xét ai nhưng đã trao trọn quyền phán xét cho Con, 23 để người ta sẽ tôn kính Con như họ đã tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha, Ðấng đã sai Con đến.

24 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống.

25 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, giờ đến và bây giờ đã đến, khi người chết sẽ nghe tiếng của Con Ðức Chúa Trời, và ai nghe sẽ sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong Ngài thể nào, Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong Con thể ấy. 27 Cha đã trao quyền thực thi phán quyết cho Con, vì Con là Con Người. 28 Chớ ngạc nhiên về điều nầy, vì giờ đến, khi mọi kẻ trong mồ mả sẽ nghe tiếng Người 29 và bước ra. Ai làm điều thiện sẽ sống lại để hưởng sự sống, và kẻ làm điều ác sẽ sống lại để chịu phán xét. 30 Ta không thể tự mình làm điều gì. Ta nghe thể nào, Ta phán xét thể ấy, và phán quyết của Ta là công bình, vì Ta không tìm cách làm theo ý riêng mình, nhưng làm theo ý của Ðấng đã sai Ta.”

Chứng Nhân của Chúa

31 “Nếu Ta tự làm chứng cho mình, lời chứng ấy khó có giá trị. 32 Có người khác làm chứng cho Ta, và Ta biết lời chứng của người ấy về Ta là thật. 33 Các ngươi đã phái người đến với Giăng, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Tuy Ta không cần lời chứng của loài người, nhưng Ta nói điều nầy để các ngươi được cứu. 35 Ông ấy là ngọn đèn đang cháy và tỏa sáng, các ngươi sẽ vui tạm trong ánh sáng của ông ấy ít lâu. 36 Nhưng Ta có một chứng cớ vững mạnh hơn lời chứng của Giăng, đó là những việc Cha giao cho Ta để hoàn tất; những việc Ta thực hiện làm chứng cho Ta rằng Cha đã sai Ta. 37 Chính Cha, Ðấng đã sai Ta, đã làm chứng về Ta. Các ngươi chưa nghe tiếng Ngài hoặc thấy hình dạng Ngài bao giờ. 38 Lời Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Ðấng Ngài đã sai đến. 39 Các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh vì các ngươi nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời; hãy biết rằng Kinh Thánh làm chứng về Ta. 40 Thế mà các ngươi không muốn đến với Ta để các ngươi có sự sống!

41 Ta không cầu vinh hiển đến từ loài người, 42 vì Ta biết các ngươi, các ngươi không có tình yêu của Ðức Chúa Trời ở trong mình. 43 Ta nhân danh Cha Ta mà đến, các ngươi không nhận Ta; nếu ai nhân danh mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận người ấy. 44 Làm sao các ngươi có thể tin khi các ngươi chỉ thích vinh danh lẫn nhau, nhưng không tìm kiếm vinh hiển đến từ Ðức Chúa Trời là chân thần duy nhất?

45 Ðừng nghĩ rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha; người tố cáo các ngươi là Môi-se, người các ngươi đã đặt trọn hy vọng vào. 46 Vì nếu các ngươi tin Môi-se, thì các ngươi hẳn đã tin Ta, vì Môi-se đã viết về Ta. 47 Nhưng nếu các ngươi không tin những gì Môi-se đã viết, làm sao các ngươi tin những gì Ta nói?”

Footnotes:

  1. Giăng 5:4 Các bản cổ không có khúc trong hai dấu ngoặc nầy. Có lẽ người sao lại đã tự ý thêm vào để giải thích tại sao người ta nằm đợi ở đó.
  2. Giăng 5:16 Bản Byzantine thêm “và tìm cách giết Ngài”
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes