Add parallel Print Page Options

Chúa Giê-xu ví như cây nho

15 “Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng vườn. Ngài chặt hết nhánh [a] nào trong ta mà không sinh trái và tỉa sửa những nhánh sinh trái để sai trái [b] hơn. Các con đã được sạch vì lời dạy của ta. Hãy ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Nhánh nho tự nó không thể sinh trái nếu không gắn liền với cây nho. Cũng vậy, các con không thể sinh trái được, nếu các con không ở trong ta.

Read full chapter

Footnotes

  1. Giăng 15:2 nhánh Nghĩa là những người theo Chúa Giê-xu. Xem câu 5.
  2. Giăng 15:2 sai trái Có nghĩa là trong cách sống của những người theo Chúa phải chứng tỏ họ thuộc về Ngài. Xem câu 7-10.