Add parallel Print Page Options

Lời Tựa

Lời của Chúa phán với Giô-ên con trai Pê-thu-ên:

Tai Họa Ðến trên Ðất Nước

Hỡi các trưởng lão, hãy lắng nghe những điều nầy,
Hỡi tất cả dân cư trong xứ, hãy lắng tai nghe.
Có bao giờ việc như thế nầy đã xảy ra trong thời của các ngươi,
Hoặc trong thời của tổ tiên các ngươi chăng?
Hãy kể lại cho con cái các ngươi để chúng biết,
Hầu con cái các ngươi sẽ kể lại cho con cái của chúng,
Con cái của chúng sẽ kể lại cho thế hệ tiếp theo:
Vật gì cào cào đầu nhỏ bỏ lại, cào cào đầu lớn ăn.
Vật gì cào cào đầu lớn bỏ lại, cào cào cánh ngắn ăn.
Vật gì cào cào cánh ngắn bỏ lại, cào cào cánh dài ăn.

Hỡi những kẻ say sưa, hãy tỉnh dậy và khóc lóc;
Hỡi mọi kẻ ghiền rượu, hãy mếu máo than van,
Vì rượu mới chưa kịp uống đã bị cướp mất;
Vì một dân hùng mạnh và đông vô số đã xâm lăng xứ sở chúng ta;[a]
Răng của nó như răng sư tử;
Nanh của nó như nanh sư tử cái.
Nó đã phá tan hoang cây nho của chúng ta;
Nó đã biến cây vả của chúng ta thành đống củi lộn.
Nó tước sạch vỏ rồi quăng xuống;
Nó lột sạch các cành, khiến chúng trắng hếu trụi trơ.
Hãy than khóc như người trinh nữ trẻ mặc tang phục khóc thương cho hôn phu nàng vừa mới mất.

Trong nhà Chúa, của lễ chay và của lễ quán không còn dâng nữa.
Các tư tế, tức các tôi tớ Chúa, buồn thảm như thể đang thọ tang.
10 Ruộng đồng bị bỏ hoang, đất đai tiêu điều,
Lúa gạo hư hại, rượu mới chẳng còn, dầu ô-liu khan hiếm.

11 Hỡi các nông phu, hãy thẹn thùng xấu hổ,
Hỡi những kẻ trồng nho, hãy khóc lóc than van,
Vì lúa mì và lúa mạch không còn nữa,
Bởi ruộng nương bị phá hủy cả rồi.
12 Cây nho cằn cỗi, cây vả héo khô;
Cây lựu, cây chà là, và cây táo cùng chung số phận;
Tất cả cây cối ngoài đồng khô héo,
Và như thế niềm vui của con cái loài người cũng khô héo theo.”

Kêu Gọi Ăn Năn và Cầu Nguyện

13 Hỡi các tư tế, hãy mặc tang phục và than khóc;
Hỡi những người phục vụ nơi bàn thờ, hãy khóc lóc thở than;
Hỡi các tôi tớ của Ðức Chúa Trời, hãy đến,
Hãy mặc vải thô và nằm than thở suốt đêm,
Vì nơi nhà Ðức Chúa Trời của lễ chay và của lễ quán đã bị cắt.

14 Hãy biệt riêng ra một cuộc kiêng ăn;
Hãy triệu tập một đại hội trọng thể;
Hãy mời các trưởng lão và toàn dân trong xứ đến nhà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em,
Rồi hãy cùng nhau kêu cầu Chúa.

15 Than ôi, ngày ấy đang đến!
Ngày của Chúa đang đến gần;
Nó đến như một cơn hủy diệt từ Ðấng Toàn Năng.
16 Há chẳng phải thực phẩm bị cắt trước mắt chúng ta sao?
Sự hân hoan và vui vẻ cũng chẳng còn thấy nơi nhà Ðức Chúa Trời chúng ta sao?
17 Hạt giống chết khô dưới lớp đất,
Các vựa lúa trở thành nhà hoang,
Các kho gạo trống không đổ nát,
Bởi vì chẳng còn lúa gạo.
18 Súc vật rên rỉ thảm thương,
Trâu bò lang thang đói khát,
Vì chẳng có đồng cỏ cho chúng;
Ngay cả các đàn chiên cũng cùng chung số phận.

19 Lạy Chúa, con cầu xin Ngài,
Vì lửa đã thiêu rụi những đồng cỏ trong đồng hoang,
Và ngọn lửa đã đốt cháy mọi cây cối ngoài đồng.
20 Ngay cả các thú hoang cũng van xin Ngài,
Vì các dòng nước đều khô cạn,
Và lửa đã thiêu rụi những đồng cỏ trong đồng hoang.

Footnotes

  1. Giô-ên 1:6 nt: của tôi (c. 6 & c.7)