Add parallel Print Page Options

Binh-đát Cho Rằng Gióp Phải Xét Lại Nếp Sống của Mình

Bấy giờ Binh-đát người Su-a đáp lời và nói:

Anh cứ nói những điều ấy cho đến bao giờ mới thôi?
Anh cứ nói ào ào như cuồng phong thổi tới.
Ðức Chúa Trời có bao giờ bẻ cong công lý chăng?
Ðấng Toàn Năng há uốn cong lẽ chính trực hay sao?
Nếu các con anh đã phạm tội đối với Ngài,
Thì Ngài bắt chúng phải gánh lấy hậu quả tội lỗi của chúng;
Nếu anh chuyên tâm tìm kiếm Ðức Chúa Trời,
Và hết lòng khẩn nguyện với Ðấng Toàn Năng,
Nếu anh quả thật là người trong sạch và ngay thẳng,
Thì bây giờ Ngài sẽ đứng dậy để binh vực anh,
Và sẽ tái lập anh vào cương vị của một người công chính;
Dù lúc bắt đầu hơi có phần khiêm tốn,
Nhưng đến cuối cùng sẽ vĩ đại khôn lường.
Tôi xin anh hãy tìm hiểu kinh nghiệm của các bậc tiền nhân,
Và suy xét những gì tổ tiên của họ đã tìm thấy.
Vì chúng ta mới có mặt ngày hôm qua và chẳng biết gì,
Vì những ngày của chúng ta trên đất qua mau như cái bóng.
10 Há chẳng phải các vị tiền bối sẽ dạy anh và bảo anh,
Và sẽ nói cho anh biết tri thức nằm lòng của họ hay sao?
11 Cây lau há có thể mọc lên nơi không phải bùn lầy?
Cây sậy há có thể mọc lên nơi không có nước?
12 Khi đang còn xanh tươi chưa kịp cắt về,
Chúng đã bị khô héo trước các loài cỏ khác.
13 Ðó là số phận của mọi kẻ quên ơn lìa bỏ Ðức Chúa Trời;
Hy vọng của những kẻ không tin kính Chúa sẽ tiêu vong.
14 Nơi nó nương dựa bị hoàn toàn sụp đổ;
Chỗ nó tin cậy chỉ là màng nhện mong manh.
15 Nó dựa vào căn nhà, nhưng nhà không đứng vững;
Nó bám vào căn nhà, nhưng nhà chẳng còn được bao lâu.
16 Nó như cây lớn mạnh xanh tươi dưới ánh mặt trời,
Các nhánh nó vươn ra tỏa rộng khắp vườn;
17 Các rễ nó quấn chằng chịt chung quanh đống đá;
Các rễ con nó len lỏi vào giữa những sỏi đá và bám vào.
18 Nhưng khi nó vừa bị bật gốc khỏi nơi ấy,
Nơi ấy liền phủ nhận nó rằng, “Ta chưa hề thấy ngươi.”
19 Này, đây là niềm vui của đường lối nó:
Từ dưới mặt đất sẽ có các cây khác mọc lên.
20 Này, Ðức Chúa Trời sẽ không loại bỏ người vẹn toàn đạo đức;
Ngài sẽ không phù hộ tay kẻ gian ác bao giờ.
21 Ngài sẽ làm cho miệng anh đầy tiếng cười vui vẻ,
Ngài sẽ ban cho môi anh vang những tiếng reo mừng.
22 Những kẻ ghét anh sẽ mặc lấy xấu hổ;
Và chỗ ở của bọn gian ác sẽ không còn nữa.