Add parallel Print Page Options

“Gióp ơi, anh muốn kêu thì kêu,
    nhưng không ai trả lời đâu.
    Anh không thể quay đến các đấng thánh.
Cơn giận dữ giết kẻ dại,
    và lòng ganh tị diệt người ngu xuẩn.
Tôi đã từng thấy kẻ dại tưởng mình an toàn,
    nhưng bỗng nhiên chúng lìa đời [a].
Con cái chúng không sống yên lành
    bị toà án trừng phạt không phương bênh vực.
Người đói khổ ăn lấy hoa lợi chúng,
    thậm chí lấy hết những gì mọc trong gai gốc,
    và người khát nước chiếm đoạt của cải nó.
Thời kỳ khó khăn không thể mọc lên từ đất,
    và chuyện lôi thôi không thể do đất sinh ra.
Con người sinh ra để gặp khốn khó,
    như tia lửa bắn lên không.

Read full chapter

Footnotes

  1. Gióp 5:3 bỗng nhiên chúng lìa đời Hay “bỗng nhiên nhà cửa chúng bị nguyền rủa.”