Add parallel Print Page Options

Thượng Đế rất quyền năng,
    nhưng Ngài không ghét con người;
    Ngài quyền năng và cũng rất khôn ngoan.
Ngài không để kẻ ác sống,
    nhưng bênh vực quyền của người nghèo.
Ngài luôn luôn trông nom người làm điều phải;
    Ngài đặt họ ngồi với vua chúa
    và họ được tôn trọng đời đời.
Nếu ai bị xiềng xích trói buộc,
    hoặc nếu tai ương ràng buộc họ như dây thừng,
thì Thượng Đế cho họ biết họ đã làm gì,
    hoặc họ đã phạm tội kiêu căng.
10 Ngài khiến họ nghe lời cảnh cáo của Ngài
    và truyền dặn họ từ bỏ điều ác.
11 Nếu họ vâng lời và phục vụ Ngài,
    thì đời họ sẽ thành công,
    và những năm tháng còn lại của họ sẽ phước hạnh.
12 Nhưng nếu họ không chịu nghe,
    thì họ sẽ bị tiêu diệt,
    và qua đời như kẻ ngu dại.

13 Những ai có tâm địa độc ác nuôi cơn giận.
    Dù khi bị Thượng Đế trừng phạt,
    họ không thèm cầu xin cứu giúp.
14 Họ chết lúc còn thanh xuân,
    đời họ kết thúc trong sỉ nhục.
15 Nhưng Thượng Đế cứu giúp kẻ đau khổ qua sự đau khổ của họ;
    Ngài khiến họ lắng nghe qua sự đau đớn mình.

Read full chapter