Add parallel Print Page Options

26 Thượng Đế rất cao cả, cao đến nỗi chúng ta không thể hiểu nổi!
    Không ai biết Ngài bao nhiêu tuổi.

27 Ngài làm cho các giọt nước bốc hơi lên khỏi đất
    biến chúng thành mưa.
28 Rồi mưa từ các đám mây trút xuống,
    mưa rào rơi trên mọi người.
29 Không ai hiểu được Thượng Đế giăng các đám mây như thế nào
    hoặc sai sấm chớp đến từ nơi Ngài ở ra sao.
30 Hãy xem Thượng Đế phân tán các lằn chớp quanh Ngài,
    soi sáng nơi sâu thẳm nhất của đại dương.
31 Đó là cách Thượng Đế quản trị các dân;
    đó là cách Ngài nuôi sống chúng ta.
32 Ngài nắm các lằn chớp trong tay
    và truyền nó đánh nơi nào tùy ý.
33 Sấm báo trước cơn giông sắp đến,
    cho đến thú vật cũng biết cơn giông đã gần kề.”

Read full chapter