Add parallel Print Page Options

Ê-li-hu Cao Rao Công Lý của Ðức Chúa Trời

34 Ê-li-hu tiếp tục và nói:

Hỡi những người khôn ngoan, xin nghe những lời tôi nói;
Hỡi những người trí thức, xin lắng tai nghe tôi.
Vì như lỗ tai nghe để thẩm định lời nói,
Như miệng nếm để biết vị thức ăn,
Chúng ta phải chọn cho mình điều gì là đúng;
Chúng ta phải quyết định điều gì là tốt giữa chúng ta.
Vì ông Gióp đã nói, “Tôi là người ngay lành vô tội,
Thế mà Ðức Chúa Trời đã cất đi quyền vô tội ấy của tôi.
Mặc dù tôi có quyền ấy, tôi lại bị xem như kẻ nói dối;
Tôi bị thương tích đến nỗi không còn cách nào chữa trị, dù bản thân tôi không vi phạm lỗi gì.”
Có người nào giống như ông Gióp,
Một người uống những lời nhạo báng như uống nước,
Một người đi cùng những kẻ gây nên tội ác,
Một người đi chung với những kẻ gian ác chăng?
Vì ông ấy đã nói, “Con người chẳng có lợi gì khi làm cho Ðức Chúa Trời vui lòng cả.”
10 Vì thế xin nghe tôi nói, hỡi những người trí thức:
Ðức Chúa Trời không thể làm điều gian ác,
Ðấng Toàn Năng không làm điều tội lỗi bao giờ.
11 Vì Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo công việc họ làm;
Ngài sẽ khiến mỗi người chuốc lấy hậu quả của mình tùy theo con đường họ chọn.
12 Chắc chắn Ðức Chúa Trời không bao giờ làm điều gian ác;
Ðấng Toàn Năng không bẻ cong công lý bao giờ.
13 Ai đã lập Ngài quản cai toàn trái đất?
Ai đã chỉ định Ngài quản lý cả thế gian?
14 Nếu Ngài chỉ quan tâm đến Ngài mà thôi,
Nếu Ngài thu hồi linh khí và hơi thở Ngài đã ban ra,
15 Mọi loài xác thịt sẽ cùng nhau chết mất;
Mọi người ắt sẽ quay về bụi đất tức thì.
16 Nếu ông là người trí thức, xin ông nghe tôi nói;
Xin lắng nghe những gì tôi nói tiếp sau đây.
17 Có ai ghét công lý mà được lập lên để cai trị chăng?
Ông dám lên án Ðấng thực thi công lý đầy quyền năng sao?
18 Ai dám nói với vua rằng, “Ngươi là đồ vô dụng,”
Hay nói với người có quyền rằng, “Ngươi là kẻ gian ác” chăng?
19 Nhưng Ngài chẳng thiên vị kẻ có quyền hành;
Ngài cũng không phán quyết dựa theo tiêu chuẩn giàu nghèo;
Vì tất cả đều là công việc của tay Ngài tạo dựng.
20 Rồi đây chỉ trong giây lát họ thảy đều chết hết;
Giữa đêm khuya họ run rẩy và qua đời;
Mạng kẻ quyền thế bị lấy đi mà không cần ai phải ra tay cả,
21 Vì mắt Ngài xem xét các đường lối của mỗi người;
Ngài thấy rõ mọi bước chân của từng người một.
22 Không có bóng tối hay sự mờ ám nào
Có thể che giấu những kẻ làm ác khỏi Ngài được.
23 Vì một khi Ngài đã ban phán quyết về ai, Ngài không cần tái xét;
Ðức Chúa Trời không cần kẻ ấy phải ra ứng hầu một lần nữa để được tái xử.
24 Ngài đập tan bọn cường quyền mà không cần tra vấn;
Ngài lập những kẻ khác lên thay thế chúng dễ dàng.
25 Ngài quan sát các công việc của chúng;
Chỉ trong một đêm Ngài lật đổ chúng và chúng bị tan tành.
26 Ngài đánh chúng vì sự gian ác của chúng
Trước mắt mọi người;
27 Vì chúng đã lìa bỏ và không theo Ngài nữa,
Vì chúng đã chẳng coi các đường lối của Ngài ra gì.
28 Chúng đã làm cho tiếng kêu của người nghèo thấu đến Ngài;
Phải, Ngài đã nghe tiếng khóc của những người bị khốn khổ.
29 Khi Ngài muốn yên lặng, ai dám đặt vấn đề thắc mắc?
Khi Ngài muốn giấu mặt, dù cả nước hay chỉ một cá nhân, ai có thể thấy được Ngài chăng?
30 Ngài không muốn kẻ vô tín vô luân được nắm quyền cai trị;
Ðể chúng không có cơ hội đưa dân sa vào bẫy diệt vong.
31 Giả sử có người nào thưa với Ðức Chúa Trời rằng,
“Tôi đã chịu lấy hình phạt rồi và tôi sẽ không phạm tội nữa.
32 Xin chỉ dạy tôi những gì tôi chưa nhận thấy;
Nếu tôi đã làm gì có tội, tôi sẽ không tái phạm nữa.”
33 Liệu Ngài sẽ đền bù ông những gì ông muốn,
Vì bây giờ ông mới chịu nhìn nhận rằng ông không đúng hay sao?
Xin ông cứ chọn lấy đi, chứ không phải tôi đâu.
Vậy những gì ông biết, xin ông cứ nói ra đi.
34 Những người trí thức đã nói với tôi;
Những bậc thức giả mà tôi đã có dịp hầu chuyện bảo rằng,
35 “Ông Gióp nói mà không hiểu những gì ông ấy nói;
Lời lẽ của ông ấy chẳng bày tỏ sự thông sáng chút nào.
36 Ôi ước chi ông ấy cứ bị thử thách đến cùng,
Vì những lời đáp của ông ấy giống những lời của phường gian ác.
37 Bây giờ ông ấy đã chất thêm tội bội nghịch vào những tội lỗi của ông ấy;
Ông ấy đã vỗ tay mỉa mai chúng ta và đã gia thêm những lời xúc phạm đến Ðức Chúa Trời.”