Add parallel Print Page Options

Bây giờ chúng đặt bài hát chế giễu tôi;
    tên tôi là trò cười cho chúng.
10 Chúng ghét và xa lánh tôi,
    chúng không ngần ngại phỉ nhổ vào mặt tôi.
11 Thượng Đế đã lấy sức mạnh tôi đi, khiến tôi khổ sở,
    cho nên chúng trút đổ cơn giận vào tôi.
12 Chúng tấn công tôi bên phải.
    Chúng giăng bẫy trên bước chân tôi,
    đắp mô để tấn công và tiêu diệt tôi như thành lũy.
13 Chúng phá đường tôi đi
    tìm cách tiêu diệt tôi,
    không ai cứu giúp tôi.
14 Chúng nhào đến tôi như chui qua lỗ thủng trong tường,
    chúng lăn xả đến giữa đống gạch vụn.
15 Tôi bị kinh hoảng vây phủ,
    Chúng thổi bay danh dự tôi như cơn gió mạnh,
    và sự an toàn tôi biến đi như mây khói.

Read full chapter