Add parallel Print Page Options

Gióp trả lời

23 Sau đó Gióp trả lời:

“Lời than van của tôi hôm nay vẫn còn cay đắng.
    Tôi rên rỉ vì tay Thượng Đế đè nặng trên tôi.
Ước gì tôi biết Thượng Đế ở đâu,
    để tôi đi đến chỗ Ngài ở.
Tôi sẽ trình bày hoàn cảnh tôi trước mặt Ngài,
    và làm cho môi tôi đầy lý đoán.
Tôi muốn biết Ngài trả lời tôi ra sao,
    và suy nghĩ về những điều Ngài sẽ nói.
Ngài sẽ không bắt lý tôi sao?
    Không, Ngài sẽ lắng tai nghe tôi.
Người thanh liêm có thể trình bày hoàn cảnh mình cho Thượng Đế,
    và tôi sẽ được quan án tôi giải cứu đời đời.

Nếu tôi đi sang Đông, Thượng Đế không có đó;
    còn nếu tôi đi sang Tây, tôi cũng chẳng thấy Ngài.
Khi Ngài đang bận rộn ở phương Bắc, tôi không nhìn thấy Thượng Đế;
    khi Ngài quay sang phương Nam, tôi không thể thấy Ngài được.
10 Nhưng Thượng Đế biết đường tôi đi,
    sau khi Ngài thử rèn tôi, tôi sẽ hóa như vàng.
11 Các bước chân tôi đi theo sát gót Ngài;
    Tôi đã đi trong lối Ngài; không quay sang trái hay phải.
12 Tôi chưa bao giờ bỏ qua mệnh lệnh Ngài đã truyền;
    Tôi quí trọng lời Ngài hơn lời nói của chính tôi.

13 Nhưng Ngài là Thượng Đế duy nhất.
    Ai chống nghịch Ngài được?
    Ngài muốn làm gì tùy ý.
14 Ngài sẽ làm cho tôi điều Ngài định làm,
    mà Ngài có nhiều chương trình như vậy.
15 Vì thế mà tôi sợ hãi Ngài;
    khi tôi suy nghĩ đến điều đó, tôi run sợ vì Ngài.
16 Thượng Đế đã làm cho tôi sợ;
    Đấng Toàn Năng làm tôi kinh hãi.
17 Nhưng tôi không bị bóng tối che khuất,
    không bị màn đêm đen mịt che phủ mặt tôi.”