Add parallel Print Page Options

Gióp đáp lời Xô-pha

12 Bấy giờ Gióp trả lời:

“Chắc anh cho rằng chỉ có một mình anh khôn ngoan,
    nhưng khi anh chết, cái khôn của anh cũng chết theo với anh!
Trí tôi cũng không thua kém trí anh;
    anh chẳng có gì hơn tôi đâu.
    Anh nói những điều mà ai cũng biết.

Các bạn hữu tôi chê cười tôi.
    Khi tôi kêu xin CHÚA mong Ngài trả lời;
    họ chế diễu tôi mặc dù tôi có lý và vô tội!
Những kẻ sống sung sướng không thèm biết đến những khốn khổ của người khác;
    họ cho rằng những kẻ đó gặp khốn khổ là phải.
Lều của bọn trộm cướp không hề bị quấy phá,
    còn kẻ chọc tức Thượng Đế được yên thân.
    Chúng nó dường như có thần phù hộ trong túi.

Hãy hỏi thú vật, chúng sẽ dạy anh,
    hay hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết.
Hãy nói với đất, nó sẽ chỉ bảo anh,
    hay để loài cá dưới biển chỉ dạy anh.
Ai cũng biết rằng,
    tay của CHÚA đã tạo ra chúng.
10 Sự sống của mỗi sinh vật,
    và hơi thở của mọi người đều nằm trong tay Thượng Đế.
11 Lỗ tai thử lời nói,
    còn lưỡi để nếm thức ăn.
12 Người lớn tuổi có khôn ngoan,
    sống lâu được thông hiểu.
13 Nhưng chỉ một mình Thượng Đế có được khôn ngoan,
    và quyền năng, mưu lược và thông hiểu.
14 Điều gì Ngài phá sập, không ai xây lại được;
    kẻ bị Ngài cầm tù không thể được giải thoát.
15 Nếu CHÚA giữ nước lại
    liền có hạn hán;
    khi Ngài mở nước ra
    liền có lụt lội trên đất.
16 Ngài có sức mạnh và đắc thắng,
    kẻ lường gạt và người bị lường gạt đều thuộc về Ngài.
17 Thượng Đế bắt giải kẻ khôn ngoan đi như đám tù binh,
    biến các quan án ra như kẻ dại.
18 Ngài tháo các xiềng xích mà vua chúa đã cột vào,
    và cho họ mặc áo quần.
19 Ngài dẫn các thầy tế lễ đi trần truồng,
    và tiêu diệt kẻ quyền thế.
20 Ngài khiến kẻ tín nhiệm câm miệng,
    và tước lấy sự khôn ngoan của các bô lão.
21 Ngài đổ sỉ nhục trên các kẻ quyền quí,
    và tước vũ khí của kẻ mạnh.
22 Ngài phơi bày những điều thẳm sâu của bóng tối
    và đưa những điều kín giấu ra ánh sáng.
23 Ngài làm cho các quốc gia trở nên hùng cường
    rồi Ngài làm chúng suy tàn;
Ngài khiến các dân tộc bành trướng, rồi phân tán họ.
24 Ngài tước lấy sự khôn ngoan của các lãnh tụ trên đất,
    khiến họ lang thang
    qua một sa mạc hoang vu không lối đi.
25 Họ dò dẫm trong bóng tối,
    họ loạng choạng như kẻ say.”