Add parallel Print Page Options

Ít-ra-en quay mặt khỏi Thượng Đế

CHÚA phán cùng tôi như sau: “Hãy đi nói cùng dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: CHÚA phán:

‘Ta nhớ lại khi các ngươi còn là một tân quốc gia,
    các ngươi trung thành với ta như thế nào.
Các ngươi yêu ta như một cô dâu.
    Các ngươi đi theo ta qua sa mạc,
    một vùng đất chưa hề được trồng trọt.
Ít-ra-en là dân thánh cho CHÚA,
    giống như hoa quả đầu mùa của mùa gặt Ngài.
Những kẻ làm hại Ít-ra-en bị trừng phạt nặng nề.
    Thảm họa xảy đến cho chúng,’” CHÚA phán vậy.

Hãy nghe lời của CHÚA, hỡi nhà Gia-cốp,
    và các họ hàng Ít-ra-en.

CHÚA phán như sau:
    “Ta rất công bằng với tổ tiên các ngươi,
    vậy tại sao chúng quay bỏ ta?
Tổ tiên các ngươi thờ lạy các tượng chạm vô ích
    và chính mình cũng trở thành vô dụng.
Tổ tiên các ngươi không hề hỏi,
    ‘CHÚA là Đấng mang chúng ta
    ra khỏi Ai-cập đâu rồi?
Ngài dẫn dắt chúng ta qua sa mạc,
    qua vùng đất khô khan lởm chởm đá,
qua xứ tăm tối và nguy hiểm.
    Ngài dẫn chúng ta qua nơi không ai ở hay đi lại.’

Ta đưa các ngươi vào một xứ phì nhiêu
    để các ngươi mặc tình ăn hoa quả và sản vật xứ đó.
Nhưng các ngươi vào làm nhơ nhớp xứ ta;
    Các ngươi làm nơi đó trở thành ghê tởm.

Các thầy tế lễ không hỏi,
    ‘CHÚA đâu rồi?’
Những người truyền bá lời giáo huấn ta, không hề biết ta.
    Các lãnh tụ chống nghịch ta.
Các nhà tiên tri nói tiên tri nhân danh Ba-anh,
    và bái lạy các tượng chạm vô ích.”

“Nên bây giờ ta nhắc lại điều ta đã tuyên bố nghịch cùng các ngươi,” CHÚA phán.
    “Ta sẽ loan báo điều ta nghịch cùng con cháu các ngươi.
10 Hãy băng qua biển đến các đảo Kít-tim [a] mà xem.
    Hãy sai người đến xứ Kê-đa mà nhìn cho kỹ.
    Xem thử có thấy chuyện như thế nầy chưa?
11 Có dân tộc nào đánh đổi thần mình không?
    Dù cho thần của chúng không phải là thần đi nữa.
Nhưng dân ta đã đổi Thượng Đế vinh hiển của mình
    để lấy những tượng chạm vô ích.

12 Hỡi trời, hãy sửng sốt về chuyện nầy
    và hãy run sợ!” CHÚA phán vậy.
13 “Dân ta đã phạm hai điều ác:
    Chính họ đã quay lưng khỏi ta,
    là suối nước sống.
Rồi tự đào các hồ chứa nước [b] cho mình,
    là giếng nứt nẻ không giữ nước được.

14 Dân Ít-ra-en có phải là nô lệ không?
    Chúng đã là nô lệ từ lúc mới ra đời sao?
    Tại sao chúng bị bắt làm tù binh?
15 Quân thù đã gầm thét nghịch cùng Ít-ra-en như sư tử rống;
    chúng đã gầm gừ cùng Ít-ra-en.
Chúng đã tiêu hủy đất Ít-ra-en.
Các thành phố của Ít-ra-en điêu tàn,
    dân cư đã bỏ đi hết.
16 Dân cư các thành Mem-phít và Ta-ban-hê [c]
    đã cạo đầu các ngươi để sỉ nhục các ngươi.
17 Phải chăng các ngươi rước những điều nầy vào mình
    vì đã quay khỏi Thượng Đế
    trong khi Ngài đang dẫn các ngươi vào đường chính đáng? [d]
18 Đừng đi xuống Ai-cập
    hay uống nước sông Si-ho mà uổng công!
Chớ nên đi qua A-xy-ri cầu cứu
    và uống nước sông Ơ-phơ-rát vì chẳng ích gì.
19 Các ngươi chuốc lấy trừng phạt
    do điều ác mình làm
và những điều quấy các ngươi phạm
    sẽ dạy các ngươi một bài học.
Hãy suy nghĩ điều nầy và hiểu rằng
    quay khỏi CHÚA, Thượng Đế mình,
    là điều cực ác.
Không kính sợ Ngài là điều sái bậy,”
    CHÚA Toàn Năng phán vậy.
20 “Trước kia các ngươi bẻ gãy ách, cắt bỏ dây thừng trói buộc mình
và nói, ‘Chúng tôi sẽ không phục vụ Ngài!’
    Thật vậy, các ngươi nằm xuống hành dâm
    trên mỗi ngọn đồi, và dưới mỗi cây xanh [e].
21 Ta đã trồng các ngươi như một dây nho đặc biệt
    gieo hạt giống rất tốt.
Tại sao các ngươi hóa thành dây nho hoang
    sinh ra trái nho xấu vậy?
22 Dù cho các ngươi tắm rửa bằng xà-bông và thuốc tẩy,
ta vẫn nhìn thấy vết dơ của tội lỗi các ngươi,”
    CHÚA là Thượng Đế phán vậy.
23 “Sao các ngươi nói được cùng ta rằng,
    ‘Tôi không có lỗi.
    Tôi không có thờ thần Ba-anh?’
Hãy nhìn những gì ngươi làm trong thung lũng.
    Hãy suy nghĩ đến những hành động ngươi.
Ngươi như con lạc đà cái đến thời kỳ rượng đực
    chạy tung tăng khắp nơi.
24 Ngươi như con lừa hoang sống trong sa mạc
    và đánh hơi gió vào thời kỳ rượng đực.
Lúc đó ai mà ngăn chận nó được?
    Lừa đực nào đuổi theo
    cũng bắt được nó dễ dàng;
vào thời kỳ rượng đực, rất dễ kiếm nó.
25 Đừng chạy cho đến khi chân ngươi sút giày dép
    hay đến khi cổ họng ngươi khô.
Nhưng ngươi nói, ‘Vô ích!
    Tôi thích các thần khác,
Tôi phải theo đuổi họ!’”

26 Kẻ trộm cũng cảm thấy xấu hổ
    khi bị bắt quả tang.
    Nhà Ít-ra-en cũng vậy, phải biết mất cỡ,
từ thầy tế lễ cho đến các nhà tiên tri.
27 Họ nói cùng vật làm bằng gỗ rằng,
    “Ngươi là cha ta,”
    và tượng đá rằng, “Ngươi sinh ra ta.”
Những kẻ đó không thèm nhìn đến ta;
    Chúng đã quay lưng khỏi ta.
Nhưng khi gặp khốn đốn thì chúng kêu,
    “Xin hãy đến cứu chúng tôi!”
28 Những hình tượng các ngươi làm cho mình đâu rồi?
    Bảo chúng đến cứu ngươi
    khi ngươi gặp khốn khó đi!
Hỡi dân Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thị trấn
    thì có bấy nhiêu hình tượng!

29 “Sao các ngươi phàn nàn cùng ta?
    Tất cả các ngươi đều đã chống nghịch ta,”
    CHÚA phán vậy.
30 “Ta đã trừng phạt các ngươi nhưng không kết quả.
    Các ngươi không thèm trở lại cùng ta
    khi ta trừng phạt các ngươi.
Các ngươi dùng gươm giết các nhà tiên tri mình
    như sư tử đói.”
31 “Hỡi dân Giu-đa, hãy để ý nghe lời CHÚA:
    Có phải ta giống sa mạc cho dân Ít-ra-en
hay như mảnh đất đen tối và hiểm nguy chăng?
    Sao dân ta bảo, ‘Chúng ta tha hồ đi thong dong.
Chúng ta sẽ không đến cùng Ngài nữa’?
32 Thiếu nữ không hề quên đồ trang sức mình,
    cô dâu không quên vật trang điểm cho áo cưới mình.
Nhưng dân ta quên ta không biết bao nhiêu lâu.
33 Các ngươi biết rành việc theo đuổi tình yêu.
Người đàn bà kém cỏi nhất cũng học được
    những thói gian ác từ các ngươi.
34 Trên áo quần ngươi cũng có vấy máu
    của kẻ nghèo khó và vô tội,
họ không phải là bọn trộm cắp
    mà các ngươi bắt được quả tang.
Chính các ngươi làm những chuyện đó,
35 rồi tuyên bố, ‘Tôi vô tội.
    Thượng Đế không nổi thịnh nộ cùng tôi đâu.’
Nhưng ta sẽ kết tội ngươi vì nói dối,
    Vì ngươi bảo, ‘Tôi có phạm tội đâu.’
36 Thật quá dễ cho các ngươi đổi ý.
Đến nỗi Ai-cập cũng như A-xy-ri
    đều làm nhục ngươi.
37 Cuối cùng ngươi sẽ rời nơi đó
    hai tay chắp trên đầu như tù binh.
Ngươi tin cậy các nước đó,
    nhưng chúng chẳng giúp gì được cho ngươi,
    vì CHÚA đã từ bỏ chúng.”

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 2:10 các đảo Kít-tim Đây là tên đảo Chíp nhưng danh từ nầy cũng thường dùng để chỉ các đảo khác và các vùng bờ biển ở Địa-trung-hải.
  2. Giê-rê-mi-a 2:13 đào các hồ chứa nước Nghĩa là họ dựng nên các thần giả.
  3. Giê-rê-mi-a 2:16 Mem-phít và Ta-ban-hê Hai thành phố ở Ai-cập.
  4. Giê-rê-mi-a 2:17 dẫn … chính đáng Câu nầy không có trong bản cổ Hi-lạp.
  5. Giê-rê-mi-a 2:20 Thật vậy, … dưới mỗi cây xanh Có nghĩa là dân chúng thờ phụng các thần giả ở những nơi ấy.