Add parallel Print Page Options

10 Nên ta sẽ trao vợ chúng nó cho đàn ông khác
    và ruộng nương chúng cho chủ mới.
Tất cả mọi người, từ sang đến hèn
    đều tham tiền.
Thậm chí các nhà tiên tri
    và thầy tế lễ đều nói dối.
11 Họ tìm cách chữa các vết thương trầm trọng của dân ta
    như thể vết thương sơ sài.
Chúng bảo, ‘Không sao, không sao.’
    Nhưng kỳ thực không phải vậy.

Read full chapter