Add parallel Print Page Options

33 Các ngươi biết rành việc theo đuổi tình yêu.
Người đàn bà kém cỏi nhất cũng học được
    những thói gian ác từ các ngươi.
34 Trên áo quần ngươi cũng có vấy máu
    của kẻ nghèo khó và vô tội,
họ không phải là bọn trộm cắp
    mà các ngươi bắt được quả tang.
Chính các ngươi làm những chuyện đó,
35 rồi tuyên bố, ‘Tôi vô tội.
    Thượng Đế không nổi thịnh nộ cùng tôi đâu.’
Nhưng ta sẽ kết tội ngươi vì nói dối,
    Vì ngươi bảo, ‘Tôi có phạm tội đâu.’
36 Thật quá dễ cho các ngươi đổi ý.
Đến nỗi Ai-cập cũng như A-xy-ri
    đều làm nhục ngươi.
37 Cuối cùng ngươi sẽ rời nơi đó
    hai tay chắp trên đầu như tù binh.
Ngươi tin cậy các nước đó,
    nhưng chúng chẳng giúp gì được cho ngươi,
    vì CHÚA đã từ bỏ chúng.”

Read full chapter