Add parallel Print Page Options

Chúa và các thần tượng

10 Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời CHÚA phán cùng các ngươi. Ngài phán như sau:

“Đừng sống như các dân khác,
    đừng lo sợ các dấu lạ trên trời [a],
    dù rằng các dân khác sợ.
Phong tục của các dân khác không có giá trị gì.
    Thần tượng chúng nó chỉ là khúc gỗ đốn trong rừng,
    rồi thợ đục đẽo mà thành.
Chúng dùng vàng bạc giát lên các thần tượng đó.
    Rồi dùng búa và đinh đóng xuống
    cho chúng khỏi ngã.
Các thần tượng chúng như hình nộm đặt trong ruộng dưa;
    chúng không biết nói.
Vì không biết đi,
    nên người ta phải khiêng chúng.
Đừng sợ các thần tượng đó,
    vì chúng không thể làm hại các ngươi được,
    cũng chẳng giúp gì được cho ngươi.”

Lạy CHÚA, không có ai giống như Ngài,
    Ngài thật cao cả,
    danh Ngài oai nghi và hùng mạnh.
Hỡi Vua của các dân, mọi người phải tôn kính Ngài;
    Ngài đáng được tôn kính.
Trong số tất cả các người khôn ngoan
    giữa các dân, giữa các nước,
    không ai khôn ngoan như Ngài.
Những kẻ khôn ngoan đó thật ngu dại và ngờ nghệch.
Những điều dạy dỗ của chúng
    đều đến từ các thần tượng bằng gỗ vô dụng.
Bạc giát mỏng từ Tạt-si
    và vàng mang từ U-pha về,
    để cho các thợ khéo và thợ bạc tạc tượng.
    Chúng mặc áo quần xanh và tím cho tượng.
    Tất cả những đồ đó đều do tay thợ khéo làm ra.
10 Nhưng CHÚA là Thượng Đế chân thật duy nhất.
    Ngài là Thượng Đế hằng sống duy nhất,
    là Vua đời đời.
    Đất rung chuyển khi CHÚA nổi giận,
    các dân không thể chịu nổi cơn giận Ngài.

11 Hãy bảo chúng như sau:
    “Các thần đó không tạo ra trời đất;
    chúng sẽ bị tiêu hủy và biến mất khỏi trời đất.” [b]

12 Thượng Đế dùng quyền năng Ngài tạo nên trái đất.
    Ngài dùng sự khôn ngoan mình dựng nên thế gian
    và dùng sự thông sáng Ngài trải các bầu trời ra.
13 Khi Ngài gầm lên, thì nước trên trời vang động.
    Ngài khiến mây mọc lên trên bầu trời,
    đầy khắp cả đất.
Ngài sai sấm chớp đến với mưa
    và mang gió ra từ các kho Ngài.

14 Loài người ngu dại, ít hiểu biết.
    Các thợ bạc cảm thấy xấu hổ
    về những tượng chạm mình,
    vì các tượng đó chỉ là thần giả.
    Chúng không có hơi thở [c].
15 Chúng hoàn toàn vô dụng;
    người ta chế diễu chúng.
Khi bị xét xử, chúng sẽ bị tiêu diệt.
16 Nhưng Thượng Đế là phần của Gia-cốp [d],
    không giống các thần ấy.
Ngài tạo nên muôn vật,
    và chọn Ít-ra-en làm dân riêng của Ngài.
Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.

Sự hủy phá sắp đến

17 Hãy gom góp của cải ngươi và chuẩn bị rời xứ,
các ngươi là những kẻ đang bị kẻ thù bao vây.
18 CHÚA phán như sau:
    “Vào lúc nầy ta sẽ trục xuất
    những dân sống trong xứ nầy.
Ta sẽ mang khốn khổ đến cho chúng
    để chúng bị bắt làm tù binh.”

19 Khốn cho tôi vì thương tích của tôi.
    Vết thương tôi không thể chữa lành.
Nhưng tôi vẫn tự nhủ,
    “Đây là bệnh tật của tôi,
    tôi phải gánh chịu.”
20 Lều tôi đã bị tiêu hủy rồi,
    các dây thừng giăng lều đã đứt.
Các con cái tôi đã ra đi, bỏ tôi lại.
    Không còn ai giúp tôi dựng lều trở lại
    hay làm một nơi tạm trú cho tôi.
21 Các người chăn chiên rất ngu dại
    không thèm hỏi ý CHÚA.
Vì thế họ làm việc gì cũng không thành công,
    các bầy chiên của họ đã bị tản lạc.
22 Hãy nghe! Có tin loan ra.
    Có tiếng vang ra từ phương Bắc [e]
    để biến các thị trấn Giu-đa
    ra sa mạc hoang vu
    làm nơi ở cho chó rừng!

Lời cầu nguyện của Giê-rê-mi

23 Lạy CHÚA, tôi biết mạng sống con người
    không ở trong tay họ.
    Không ai làm chủ được đời mình.
24 Lạy CHÚA, xin sửa dạy tôi nhưng hãy công bằng.
    Đừng trừng phạt tôi trong khi Ngài nổi giận,
    nếu không Ngài sẽ tiêu diệt tôi.
25 Xin hãy trút cơn giận Ngài trên các dân khác
    là những dân không biết Ngài
    và không cầu khẩn cùng Ngài.
Các dân đó đã tiêu diệt nhà Gia-cốp.
    Chúng đã hoàn toàn ăn nuốt nhà đó,
và phá hủy xứ họ.

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 10:2 dấu lạ trên trời Người ta tin rằng nếu trên trời có những dấu lạ như sao chổi, sao băng, nhật thực hay nguyệt thực thì người ta có thể dùng chúng để tiên đoán tương lai.
  2. Giê-rê-mi-a 10:11 Hãy bảo chúng … trời đất Phần nầy được viết bằng tiếng A-ram, không phải tiếng Hê-bơ-rơ. Tiếng A-ram là ngôn ngữ mà dân chúng dùng để giao tiếp với dân tộc của các quốc gia khác. Đó cũng là ngôn ngữ mà xứ Ba-by-lôn dùng.
  3. Giê-rê-mi-a 10:14 Chúng không có hơi thở Nguyên văn, “Chúng không có thần linh” nghĩa là “Chúng không có sự sống.”
  4. Giê-rê-mi-a 10:16 phần của Gia-cốp Nghĩa là Thượng Đế và Gia-cốp (tức dân Ít-ra-en) có một mối tương quan đặc biệt: Thượng Đế thuộc về Gia-cốp, và Gia-cốp thuộc về Thượng Đế.
  5. Giê-rê-mi-a 10:22 phương Bắc Đạo quân Ba-by-lôn từ phương Bắc đến tấn công Giu-đa. Các đạo quân thuộc phương Bắc và Đông của xứ Ít-ra-en hay theo những hướng ấy để tấn công Ít-ra-en và Giu-đa.