Add parallel Print Page Options

Cảnh Báo về Cuộc Ngoại Xâm

“Hỡi các con cháu của Bên-gia-min,
Hãy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem để bảo tồn tính mạng!
Hãy thổi kèn báo động vang lên ở Tê-cô-a;
Hãy giương cao cờ báo giặc tới ở Bết Hác-kê-rem,
Vì hiểm họa đang lộ dần từ phương bắc;
Thật là một cuộc tàn sát lớn lao khủng khiếp!
Hỡi Ái Nữ của Si-ôn xinh đẹp yêu kiều của Ta,
Ta buộc lòng phải để cho con bị tiêu diệt!

Bọn chăn chiên sẽ dẫn các đàn chiên của chúng quanh nàng;
Chúng sẽ cắm lều dựng trại quanh nàng;
Chúng sẽ cho đàn súc vật của chúng ăn cỏ ở những vùng chúng chiếm lấy.

‘Hãy chuẩn bị tấn công nàng.
Hãy đứng lên!
Chúng ta hãy công hãm lúc giữa trưa.
Khốn thay cho chúng ta!
Trời đã về chiều mất rồi.
Bóng hoàng hôn đã ngã dài rồi!
Hãy đứng dậy!
Chúng ta hãy tấn công nàng vào ban đêm và tiêu diệt các lâu đài của nàng,’”

Read full chapter