A A A A A
Bible Book List

Giê-rê-mi 48 New Vietnamese Bible (NVB)

Lời Tiên Tri Về Dân Mô-áp

48 Về Mô-áp.

CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy:

“Đáng thương thay cho thành Nê-bô đổ nát!
    Thành Ki-ri-a-tha-im xấu hổ vì bị chiếm đóng,
    Thành trì kiên cố nhục nhã, tan hoang!
Danh tiếng Mô-áp không còn nữa.
    Tại Hết-bôn, chúng bàn mưu hại Mô-áp:
    ‘Nào, chúng ta hãy tận diệt dân này, xóa bỏ Mô-áp trên bản đồ các nước!’
Thành Mát-mên, ngươi cũng sẽ than khóc,
    Gươm đao sẽ đuổi theo ngươi!
Dân thành Hô-rô-na-im kêu than:
    ‘Điêu tàn và đổ nát tan hoang!
Mô-áp sụp đổ rồi!’
    Tiếng kêu than vang đến thành Xoa.[a]
Trên đường lên thành Lu-hít,
    Chúng không ngừng khóc lóc.
Trên đường xuống thành Hô-rô-na-im,
    Sự tàn phá gây nên bao tiếng la thất thanh.
Hãy trốn chạy thoát mạng!
    Hãy sống như lừa rừng[b] trong sa mạc!
Vì ngươi cậy vào công lao của cải mình,
    Nên chính ngươi cũng sẽ bị chiếm đóng.
Thần Kê-mốt của ngươi cũng sẽ đi đày
    Cùng với các thầy tế lễ và quan cận thần.
Kẻ hủy diệt sẽ tàn phá mọi thành phố,
    Không thành nào thoát khỏi.
Thung lũng sẽ điêu tàn,
    Vùng cao nguyên cũng tan nát,
    Y như lời CHÚA phán.
Hãy rải muối trên xứ Mô-áp,
    Vì nó chắc sẽ bị hủy diệt tan tành.
Các thành phố nó điêu tàn,
    Không người ở.
10 Khốn nạn cho kẻ làm công việc CHÚA cách dối trá!
    Khốn nạn cho kẻ không cho gươm mình vấy máu!
11 Mô-áp quen sống an nhàn từ thuở nhỏ,
    Giống như rượu nằm yên trên cặn,
Chưa chắt gạn từ bình này sang bình khác,
    Chưa hề đi lưu đày,
Cho nên mùi rượu còn y nguyên,
    Vì rượu chưa dịu xuống.”
12 CHÚA phán:
    “Vì thế, sẽ có ngày Ta sai thợ chắt rượu đến,
Chúng sẽ gạn chắt sạch bình
    Rồi đập tan cả vò.
13 Và Mô-áp sẽ xấu hổ về thần Kê-mốt
    Cũng như nhà Y-sơ-ra-ên xấu hổ
    Về Bê-tên mà chúng tin cậy.
14 Sao các ngươi dám tự hào:
    ‘Chúng tôi là chiến sĩ dũng cảm, anh hùng thiện chiến?’
15 Kẻ hủy diệt xông lên tàn phá Mô-áp và các thành phố nó,
    Các thanh niên ưu tú bị đưa xuống lò sát sinh.
    Đó là lời của Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
16 Mô-áp sắp đến thời nguy kịch,
    Tai họa hối hả kéo đến.
17 Hết thảy các nước lân bang,
    Và mọi người nghe danh Mô-áp,
Hãy chia buồn với nó:
    ‘Ôi, gậy uy quyền, gậy vinh quang đã gãy đổ!’
18 Hỡi nàng Đi-bôn ngự chễm chệ,
    Hãy bước xuống khỏi ngai vinh hiển,
    Ngồi dưới đất khô cằn.[c]
Vì kẻ hủy diệt Mô-áp
    Đã xông lên đánh ngươi,
    Tàn phá các thành trì kiên cố của ngươi.
19 Hỡi nàng A-rô-e ngự chễm chệ,
    Hãy đứng nơi đường cái trông chờ,
Hãy hỏi những người chạy thoát, cả nam lẫn nữ:
    ‘Chuyện gì đã xảy ra?’ ”
20 “Mô-áp nhục nhã vì đã bị tàn phá.
    Hãy khóc lóc kêu than!
Hãy loan báo khắp vùng sông Ạt-nôn:
    Mô-áp bị hủy diệt!”
21 Cả vùng cao nguyên bị trừng phạt:
    Các thành Hô-lôn, Gia-xa, Mê-phát,
22     Đi-bôn, Nê-bô, Bết Đíp-lát-tha-im,
23     Ki-ri-a-tha-im, Bết Ga-num, Bết Mê-ôn,
24     Kê-ri-giốt, Bốt-ra,
    Và tất cả các thành xa gần trong xứ Mô-áp.
25 CHÚA phán:
“Sừng của Mô-áp đã bị chặt đứt,
    Cánh tay nó đã gãy.
26 Hãy cho Mô-áp uống say túy lúy,
    Vì nó đã xấc xược chống lại CHÚA.
Mô-áp sẽ nôn mửa lai láng
    Và chính nó sẽ thành trò cười.
27 Có phải ngươi cũng đã từng xem Y-sơ-ra-ên như trò cười sao?
    Y-sơ-ra-ên có bao giờ bị bắt quả tang cùng với bọn trộm cướp không?
Mà sao hễ khi nào ngươi nhắc đến nó,
    Ngươi cũng lắc đầu chế nhạo?
28 Hỡi dân Mô-áp, hãy lìa bỏ nơi đô thị,
    Hãy ẩn náu nơi các khe đá!
Hãy nên như chim bồ câu,
    Xây tổ nơi sườn vực sâu!
29 Chúng tôi có nghe về tính kiêu căng của Mô-áp,
    Kiêu căng vô cùng,
Kiêu ngạo, kiêu căng,
    Tự đắc, tự cao, tự đại!”
30 CHÚA phán:
“Chính Ta biết tính xấc xược của nó,
    Lời nó khoe khoang không nền tảng,
    Việc nó làm không giá trị.
31 Vì thế tôi sẽ than khóc Mô-áp,
    Tôi sẽ kêu la vì toàn cõi Mô-áp,
    Tôi sẽ rên xiết vì dân thành Kiệt Hê-re.
32 Hỡi cây nho Síp-ma,
    Ta khóc ngươi nhiều hơn ta khóc Gia-xe!
Các nhánh ngươi vươn xa tận bờ biển,
    Vươn lên tận thành Gia-xe.
Kẻ hủy diệt đã đáp xuống,
    Phá hại trái cây mùa hạ và mùa nho của ngươi.
33 Vui mừng hoan hỉ không còn nữa
    Trong xứ Mô-áp,
Vốn là đất ruộng màu mỡ.
    Ta đã khiến cho các bể đạp nho cạn hết rượu,
Không còn ai đạp nho với tiếng hò reo vui nữa,
    Tiếng hò hét không phải là tiếng hò vui.
34 Dân chúng kêu gào vang dội từ thành Hết-bôn
    Đến thành Ê-lê-a-lê và Gia-hát,
Chúng cất tiếng kêu la từ thành Xoa, đến thành Hô-rô-na-im và Ê-lát Sê-li-sia.
    Ngay cả nước sông Nim-rim cũng khô cạn.”
35 CHÚA phán:
“Ta sẽ dứt khỏi Mô-áp
    Những kẻ nào cúng tế tại các miếu đền,
    Những kẻ dâng sinh tế cho thần tượng.”
36 Vì thế, tôi than khóc Mô-áp như tiếng sáo rên da diết,
    Tôi than khóc dân thành Kiệt Hê-re như tiếng sáo ủ ê,
    Vì của cải chúng thâu góp đã tiêu tan.
37 Mọi người đều cạo trọc đầu,
    Cạo sạch râu,
Cắt rạch tay,
    Quấn vải tang ngang lưng.
38 CHÚA phán:
“Trong toàn xứ Mô-áp, mọi người đều khóc than tang chế
    Trên mọi sân thượng,
Tại các quảng trường,
    Vì Ta đã đập bể Mô-áp
    Như một cái bình không ai ưa thích.
39 Ôi, Mô-áp tan nát! Chúng khóc lóc thảm thương!
    Ôi, Mô-áp quay lưng, tủi nhục!
Mô-áp đã thành trò cười,
    Nỗi khiếp sợ cho mọi nước lân bang.”

40 CHÚA phán như vầy:

“Kìa, kẻ thù bay vút lên cao như chim đại bàng,
    Xòe cánh ra bao phủ đất Mô-áp!
41 Thành Kê-ri-giốt bị chiếm đóng,
    Các đồn lũy thất thủ.
Ngày ấy, các chiến sĩ Mô-áp dũng cảm đều mất hết hồn vía
    Như thiếu phụ chuyển bụng đẻ.
42 Dân tộc Mô-áp sẽ bị tiêu diệt,
    Vì chúng dám tự cao tự đại chống nghịch CHÚA.”
43 CHÚA phán:
“Hỡi dân Mô-áp,
    Kinh hoàng, vực sâu, cạm bẫy đang chờ các ngươi!”
44 CHÚA phán:
“Người nào thoát khỏi kinh hoàng sẽ rơi xuống vực sâu.
    Người nào leo lên khỏi vực sâu sẽ sa vào cạm bẫy.
Vì Ta sẽ giáng mọi điều ấy xuống dân Mô-áp
    Vào năm Ta trừng phạt chúng.
45 Dân tỵ nạn kiệt sức
    Dừng lại dưới bóng thành Hết-bôn.
Vì lửa đã phát ra từ Hết-bôn,
    Ngọn lửa từ giữa cung Si-hôn,
Thiêu nuốt toàn dân Mô-áp,
    Sọ của dân ồn ào xấc xược.
46 Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi!
    Dân của thần Kê-mốt đã bị hủy diệt,
Vì con trai ngươi bị bắt đi đày,
    Con gái ngươi cũng vậy.”
47 CHÚA phán:
“Tuy nhiên, đến thời cuối cùng,
    Ta sẽ phục hồi dân tộc Mô-áp.”

Lời tiên tri về sự trừng phạt dân Mô-áp chấm dứt tại đây.

Footnotes:

  1. 48:4 Dịch theo LXX và Isa 15:5. Hy-bá: con trẻ chúng kêu la
  2. 48:6 Dịch theo LXX. Hy-bá: Hãy trở nên như thành A-rô-e trong sa mạc. Phục 2:36 nói đến thành A-rô-e, nhưng chúng ta không hiểu lý do sự so sánh này. Vg: như một bụi cây nhỏ trong sa mạc. (17:6 cây bách xù). Bản NEB: như gà gô trong sa mạc
  3. 48:18 Hy-bá: “ngồi trong cơn khát.” Chỉ cần sửa một dấu nguyên âm thành ra “ngồi dưới đất khô cằn.” Hy-lạp: “ngồi nơi ẩm thấp.” Syr: “ngồi trong tủi nhục.”
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

Giê-rê-mi-a 48 1934 Vietnamese Bible (VIET)

48 Về Mô-áp. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Khốn cho Nê-bô, vì đã trở nên hoang vu! Ki-ri -a-ta-im mang xấu hổ, và bị bắt lấy; Nít-gáp bị xô đổ và nhuốc nha.

Sự ngợi khen của Mô-áp chẳng còn có nữa; tại Hết-bôn, người ta mưu hại nó mà rằng: Hãy đến, hủy diệt dân nầy, cho nó không được kể vào số các nước nữa! Hỡi Mát-mên, ngươi cùng sẽ trở nên im lặng; gươm sẽ đuổi theo ngươi.

Có tiếng kỳ lạ khởi từ Hô-rô-an-im rằng: Sự hoang vu và hủy hoại lớn thay!

Mô-áp tan nát rồi. Những con trẻ nó kêu la vang tiếng!

Chúng nó sẽ lên giốc Lu-hít, khóc lóc, chẳng thôi; xuống giốc Hô-rô-na-im, nghe tiếng hủy hoại thảm sầu.

Hãy trốn đi, cứu lấy sự sống mình, như cây thạch thảo nơi đồng vắng!

Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báu mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù.

Kẻ hủy diệt sẽ vào trong mọi thành, chẳng có thành nào thoát khỏi; nơi trũng sẽ bị hủy hoại, đồng bằng bị phá tan, như Đức Giê-hô-va đã phán.

Hãy cho Mô-áp những cánh, đặng nó bay đi trốn; các thành nó sẽ nên hoang vu, chẳng còn ai ở.

10 Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối dá! Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơi gươm mình.

11 Mô-áp từ lúc còn trẻ vốn yên lặng, như rượu đứng cặn, chưa từ bình nầy rót qua bình khác: nó cũng chẳng đi làm phu tù; nên giữ được vị nguyên của mình, mùi thơm còn chưa đổi.

12 Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ngày đến, bấy giờ ta sẽ sai đến cùng nó những kẻ đổ ra, chúng nó sẽ đổ nó ra, làm trống bình nó đi, và đập các bình ra từng mảnh.

13 Mô-áp sẽ bị xấu hổ bởi Kê-mốt, cũng như nhà Y-sơ-ra-ên đã bị xấu hổ bởi Bê-tên mình trông cậy.

14 Làm sao các ngươi nói được rằng: Chúng ta là anh hùng, là người mạnh mẽ nơi chiến trận?

15 Mô-áp bị phá hoại, kẻ thù nghịch nó đi lên tiến vào các thành nó; kẻ giỏi nhứt trong bọn trai trẻ nó bị giết, Đức Vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán vậy.

16 Sự tai hại của Mô-áp gần đến; họa nó tới rất mau.

17 Hỡi các ngươi là kẻ ở chung quanh nó, hãy than khóc nó! Hết thảy các ngươi là kẻ biết danh nó, khá nói rằng: Cái gậy cứng mạnh, cái gậy đẹp đẽ nầy đã gãy đi là dường nào!

18 Hỡi con gái ở trong Đi-bôn! hãy xuống khỏi ngôi vinh hiển mình, ngồi cách khô khát. Vì kẻ hủy diệt Nô-áp lên nghịch cùng ngươi, phá đồn lũy ngươi.

19 Hỡi dân cư A-rô -e! Hãy đứng bên đường và ngó. Hãy hỏi đờn ông đi trốn và đờn bà thoát nạn, rằng: Việc đã xảy ra làm sao?

20 Mô-áp bị xấu hổ, sức mạnh nó đã tan nát. Hãy than thở, cất tiếng kêu lên! Hãy rao trên bờ A 21 Sự đoán phạt đã đổ xuống trên xứ đồng bằng, trên Hô-lôn, Gia-sa, Mê-phát,

22 Đi-bôn, Nê-bô, Bết-Đíp-la-tha-im,

23 Ki-ri -a-ta-im, Bết-Ga-mun, Bết-Mê-ôn,

24 Kê-ri-giốt, Bốt-ra, và trên hết thảy các thành xứ Mô-áp, nơi gần và xa.

25 Đức Giê-hô-va phán: Sừng của Mô-áp đã chặt rồi, cánh tay nó đã gãy.

26 Hãy làm cho nó say sưa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Mô-áp sẽ đẵm mình trong sự mửa thổ, cũng làm cớ cho người ta chê cười.

27 Ngươi há chẳng từng chê cười Y-sơ-ra-ên sao? Vậy thì nó có bị bắt được trong vòng kẻ trộm chăng, mà hễ khi ngươi nói đến nó thì lắc đầu?

28 Hỡi dân cư Mô-áp, hãy lìa bỏ các thành, đi trong vầng đá; khá như chim bò câu làm ổ trên miệng vực sâu.

29 Mô-áp kiêu ngạo vô chừng, sự xất xược, sự cậy mình, sự khoe khoang của lòng kiêu ngạo nó, chúng ta đều nghe cả.

30 Đức Giê-hô-va phán: Ta biết sự giận của nó là hư không, sự khoe khoang của nó là vô ích.

31 Vậy nên ta khóc thương Mô-áp, vì cả dân sự Mô-áp mà kêu la. Người ta than khóc cho dân Kiệt-Hê-re.

32 Hỡi cây nho Síp-ma, nhánh nhóc ngươi vuợt qua biển, kịp tới biển Gia-ê-xe; kẻ hủy diệt đã đến cướp lấy trái mùa hạ và mùa nho ngươi, nên ta vì ngươi khóc lóc hơn là vì Gia-ê-xe khóc lóc.

33 Sự vui mừng hớn hở đã mất đi trong ruộng màu mỡ và đất Mô-áp; ta đã làm cho rượu cạn khô trong các bàn ép. Người ta chẳng reo vui mà đạp trái nho nữa: sự reo vui của nó chẳng phải là reo vui.

34 Tiếng than khóc từ Hết-bôn nghe thấu Ê-lê -a-lê cho đến Gia-hát, từ Xoa cho đến Hô-rô-na-im và đến Ê-lát-Sê-li-sia. Vì các dòng nước ở Nim-rim cũng đều nên hoang vu.

35 Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cất khỏi Mô-áp kẻ dâng tế lễ trên nơi cao, và kẻ đốt hương cho các thần mình.

36 Bởi vậy, lòng ta vì Mô-áp trổi tiếng như ống sáo; lòng ta trổi tiếng vì dân Kiệt-Hê-re như ống sáo; cho nên sự dư dật nó đã thâu góp thì mất hết rồi.

37 Đầu đều trọc hết, râu đều cắt hết; mọi tay đều bị dấu cắt, mọi lưng đều mang bao gai.

38 Trên các nóc nhà Mô-áp và trong các đường phố nó, rặt là những sự than khóc, vì ta đã đập bể Mô-áp như bình chẳng ai ưa thích, Đức Giê-hô-va phán vậy.

39 Kìa, nó đã đổ nát dường nào! Chúng nó than thở dường nào! Mô-áp xây lưng lại cách hổ thẹn dường nào! Mô-áp sẽ trở nên cớ nhạo cười và sợ hãi cho hết thảy người chung quanh.

40 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, quân nghịch liệng như chim ưng, sè cánh nghịch cùng Mô-áp.

41 Kê-ri-giốt bị lấy, các đồn lũy bị choán rồi; ngày đó, lòng những người mạnh mẽ của Mô-áp trở nên như lòng đờn bà đau đẻ.

42 Mô-áp sẽ bị diệt, không thành một dân nữa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va.

43 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân Mô-áp! sự kinh hãi, hầm hố, bẫy dò đương lâm trên ngươi.

44 Kẻ nào trốn khỏi sự kinh hãi sẽ sa trong hầm hố, kẻ nào lên khỏi hầm hố sẽ mắc phải bẫy dò. Vì ta sẽ khiến năm thăm phạt đến trên Mô-áp, Đức Giê-hô-va phán vậy.

45 Kẻ trốn tránh kiệt sức rồi thì núp dưới bóng Hết-bôn; vì có lửa phát ra từ Hết-bôn, ngọn lửa từ giữa Si-hôn, thiêu nuốt góc Mô-áp, và sọ của con kẻ hỗn hào.

46 Hỡi Mô-áp, khốn nạn cho ngươi! dân Kê-mốt mất rồi! Các con trai và con gái ngươi đã bị bắt đi làm phu tù.

47 Nhưng, đến những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù Mô-áp trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời xét đoán về Mô-áp đến đó mà thôi.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes