Add parallel Print Page Options

Bình Sành Bị Ðập Vỡ

19 Chúa phán thế này, “Hãy đi và mua một cái bình sành nơi người thợ gốm. Ngươi hãy mời một số trưởng lão trong dân và một vài trưởng tế đi với ngươi. Ngươi hãy dẫn họ ra Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm và đến lối vào ở Cổng Ðồ Gốm; tại đó ngươi hãy tuyên bố những lời Ta bảo ngươi. Ngươi hãy nói, ‘Hãy nghe lời của Chúa, hỡi các vua Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Ta sẽ giáng xuống nơi này những tai họa đến nỗi ai nghe đến phải lùng bùng lỗ tai, vì dân này đã bỏ Ta và biến xứ này thành một nơi xa lạ –Chúng đã dâng hương cầu khấn các thần khác, các thần mà ngay cả chúng, tổ tiên chúng, và các vua Giu-đa cũng không hề biết– và vì chúng đã làm cho nơi này đầy máu vô tội. Chúng đã xây các đền miếu trên những nơi cao để thờ phượng Ba-anh; chúng đã thiêu sống con cái chúng để làm của lễ thiêu dâng cho Ba-anh; đó là những điều Ta không truyền, không ra lịnh, và không hề nghĩ đến. Vì vậy những ngày đoán phạt chắc chắn sẽ đến,” Chúa phán. “Rồi đây, nơi này sẽ không còn được gọi là Tô-phết hay Thung Lũng của Con Trai Hin-nôm nữa, nhưng là Thung Lũng Bị Tàn Sát. Tại nơi này Ta sẽ làm hỏng mọi kế hoạch của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm chúng ngã chết trước mũi gươm của quân thù và bởi tay của những kẻ tìm cách lấy mạng chúng. Ta sẽ ban thây chúng làm thức ăn cho chim trời và thú vật trên đất. Ta sẽ làm cho thành này thành một điều kinh hãi, một cớ để thở dài nuối tiếc. Ai đi qua đó cũng lấy làm ghê rợn, cũng phải thở dài nuối tiếc, vì mọi tai họa đã giáng trên nó. Ta sẽ để cho chúng bị đói đến nỗi chúng phải ăn thịt các con trai và các con gái của mình. Ai nấy sẽ ăn thịt người lân cận của mình, vì quá khốn quẫn do bị quân thù và những kẻ tìm cách lấy mạng chúng vây hãm.”’

10 Bấy giờ ngươi hãy đập vỡ cái bình sành trước mặt những kẻ đi với ngươi, 11 rồi hãy nói với chúng, ‘Chúa các đạo quân phán thế này, “Ta sẽ đập vỡ dân này và thành này như vậy, như một người đập vỡ cái bình sành của người thợ gốm, và không cách nào hàn gắn nó lại được. Người ta sẽ chôn người chết ở Tô-phết cho đến khi không còn đất để chôn,” 12 Chúa phán. “Ta sẽ làm cho xứ này và cho dân này như thế. Ta sẽ làm cho thành này giống như Tô-phết. 13 Bấy giờ các nhà ở Giê-ru-sa-lem và các cung điện của các vua Giu-đa, tức tất cả các nhà mà người ta đã lên sân thượng để dâng hương cầu khấn các thần trên không trung và đổ rượu làm của lễ quán để dâng cho các thần khác, sẽ trở nên ô uế giống như nơi Tô-phết này.”’”

14 Khi Giê-rê-mi rời Tô-phết, nơi Chúa đã sai ông đến để nói tiên tri, trở về, ông đứng trong sân của nhà Chúa và nói với mọi người ở đó, 15 Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, ‘Này, Ta sẽ đem tất cả các tai họa mà Ta đã cảnh cáo đến trên thành này và trên mọi thị trấn phụ cận của nó, bởi vì chúng đã cứng cổ và không nghe lời Ta.’”