Add parallel Print Page Options

Som du sår, skal du høste

Kjære søsken, om likevel noen synder mot Gud, da skal dere som blir styrt av Guds Ånd, hjelpe den personen til å få et godt forhold til Gud. Gjør det uten å fremheve dere selv, og pass på at dere ikke selv faller for samme fristelse. Støtt andre på de områdene der de er svake, for da lyder dere den kjærlighetens lov som Kristus har gitt oss.[a] Den som innbiller seg at han er bedre enn andre, til tross for at han selv har en masse svakheter, han lurer bare seg selv. Hver og en må tenke gjennom sine egne handlinger, og ikke sammenligne seg med andre. Vær ikke stolte over dere selv, bare fordi andre kanskje er et hakk verre. Hver og en er ansvarlig for sine egne handlinger for Gud. Den som blir undervist om Guds budskap, har ansvaret for å dele med den som underviser. Ikke bedra dere selv! Det er ikke mulig å bedra Gud. Det et menneske sår, får det også høste. Dersom vi lar den menneskelige naturen styre handlingene våre, får vi til slutt høste evig ødeleggelse. Men dersom vi lar Guds Ånd styre handlingene våre, skal Ånden en dag la oss få høste evig liv. La oss ikke bli trette av å gjøre det som er godt. Bare dersom vi ikke gir opp, vil vi nyte godt av det evige livet når den tiden kommer som Gud har bestemt. 10 Ta derfor vare på hver anledning til å gjøre godt mot andre mennesker, og spesielt mot dem som tror på Kristus.

Avsluttende advarsel

11 For riktig å understreke det jeg vil ha sagt, skriver jeg med egne hender og store bokstaver: 12 De personene som forsøker å tvinge troende menn til å la seg omskjære, gjør det bare for å holde seg til venns med jødene. De vil unngå å bli forfulgt for sin tro på at Kristus døde på korset. 13 Disse som påstår at alle troende menn må bli omskåret, er ikke selv lydige mot hele Moseloven[b]. De vil bare at dere skal la dere omskjære, slik at de kan rose seg over å ha gjort dere til jøder.

14 Men det eneste jeg vil rose meg over, er at vår Herre Jesus Kristus døde på korset for vår skyld. På grunn av hans død har denne onde verden ikke lenger noen makt over meg, etter som mitt gamle ego ble spikret fast på korset sammen med ham. 15 Om en troende mann er omskåret eller ikke spiller ingen rolle. Det handler i stedet om at Kristus må forvandle hele mennesket og gjøre det til en ny skikkelse.

Et siste ønske

16 Jeg ber om at Gud skal ha omsorg for dere som vil leve etter dette prinsippet og fylle dere med sin fred. Dere er Guds eget folk, det virkelige Israel. 17 Gi meg nå ikke flere bekymringer når det gjelder dette spørsmålet, for det er jeg som har måtte lide for Jesus, og det er jeg som tilhører ham, ikke disse personene som vil forvirre dere.

18 Med ønsker om at vår Herre Jesus Kristus i sin godhet og kjærlighet skal beskytte dere, kjære søsken. Ja, det er min bønn![c]

Footnotes

  1. 6:2 Se Johannes sin fortelling om Jesus 13:34-35, der Jesus sier: ”Så nå befaler jeg dere noe nytt: elske hverandre…”
  2. 6:13 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  3. 6:18 I grunnteksten: Amen!