Add parallel Print Page Options

Ba dimpotrivă, când au văzut(A) că mie îmi(B) fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur – căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur făcuse(C) şi din mine apostolul neamurilor(D) şi când au cunoscut harul(E) care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi(F), mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur.

Read full chapter