Add parallel Print Page Options

Ba dimpotrivă, când au văzut(A) că mie îmi(B) fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur –

Read full chapter