27 Och Gud skapade människan till sin avbild[a], till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna[b] skapade han dem.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1:27 till sin avbild   Annan översättning: ”i sin avbild” (alltså Kristus, jfr 2 Kor 4:4, Kol 1:15f).
  2. 1:27 man och kvinna   Ordagrant: ”hankön och honkön” (samma ord i 6:19f). Versen citeras av Jesus i Matt 19:4, Mark 10:6.