A A A A A
Bible Book List

Gálatas 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ e labaˈ iin˜n fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ: Faco̱ˈ jaangˋ dseaˋ seengˋ jaangˋ sɨmingˈˋ jiuung˜ quiáˈrˉ, jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e seaˋ quiáˈˉ i̱ tiquiáˈrˆ do, jo̱baˈ i̱ sɨmingˈˋ jiuung˜ dob nilíˋ quiáˈˉ mɨ˜ nɨféngˈˊguɨr; jo̱ dsʉˈ lajeeˇ e jiuuiñˈ˜ do, lɨ́ɨˊ lafaˈ e o̱ˈ quiáˈˉbre, nañiˊ faˈ e quiáˈˉbreˈr mɨ˜ nɨféiñˈˊ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ i̱ jiuung˜ do dseaˋ jiémˈˋ to̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ írˋ jo̱guɨ dseaˋ jiémˈˋ néeˊ ni˜ e sɨséeˆ quiáˈrˉ do. Jo̱ lɨ́ˈˆ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ caséeˊ tiquiáˈˆ i̱ jiuung˜ do, jo̱baˈ nɨcuǿøngˋ jmeáˈrˉ ta˜ lají̱i̱ˈ˜ e caséeˊ dseaˋ do. Jo̱ lajo̱b cangongɨ́ɨˉ jneaa˜aaˈ cajo̱, lajeeˇ e lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ jiuung˜, nʉ́ˈˉguɨ e nilɨcuíingˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, e dseángˈˉ ˈnéˉ jmitíˆbaaˈ jaléˈˋ e quiʉˈˊ ta˜ quíˉiiˈ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨˋnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Dsʉˈ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ lajo̱, jo̱baˈ casíingˋ Fidiéeˇ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e calɨséiñˋ laco̱ˈ lɨseengˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ co̱ˈ dseaˋ Israel lɨ́ɨiñˊ, jo̱baˈ ˈnéˉ jmiti˜bre e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do. Jo̱ lajo̱baˈ caleáaiñˋ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel e dseángˈˉ ˈnéˉ jmitíˆbaaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do e laco̱ˈ niˈíngˈˋ Fidiéeˇ jneaˈˆ e lɨ́ɨˊnaaˈ jó̱o̱rˊ. Jo̱guɨ calɨli˜ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, co̱ˈ Fidiéeˇ casíiñˋ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dsiˋnaaˈ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ; jo̱baˈ laˈeáangˊ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do féˈˋnaaˈ lala e iáangˋ dsiˋnaaˈ: “¡Teaa˜! ¡Teaa˜!” Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, joˋ lɨ́ɨˊguɨ́ɨˈ dseaˋ i̱ jmiti˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨˋnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ lana nɨlɨ́ɨˊnaaˈ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ, jo̱ lajo̱baˈ niñíingˋnaaˈ e nɨcajíñˈˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ e nicuǿˈrˉ dseaˋ quiáˈrˉ.

Jial guiing˜ dsíiˊ Paaˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galacia

Dsʉˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ, lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e calɨcuíingˋ ˈnʉ́ˈˋ Fidiéeˇ, lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ uíiˈ˜ e jmitíˆnaˈ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ jmooˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ. Dsʉˈ lanaguɨ nɨcalɨcuíimˋbaˈ Fidiéeˇ, o̱si laco̱ˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ, e dseaˋ íbˋ dseaˋ i̱ nɨcalɨcuíingˋ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ e nɨjmitíˆtu̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ do? Co̱ˈ e jo̱ jaˋ jiéˈˋ lɨ˜ íingˆ ta˜ quíiˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. 10 Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈgooˋnaˈ jaléˈˋ jmɨɨ˜ o̱si jaléˈˋ sɨˈˋ o̱si jaléˈˋ ji̱i̱ˋ é. 11 ¡Jo̱baˈ eáamˊ guiing˜ dsiiˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨng song jaˋ calɨˈíingˆ ta˜ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcajméˉe jee˜ ˈnʉ́ˈˋ!

12 Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ la guíingˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e nijméeˆnaˈ laco̱ˈguɨ nɨcajméˉ jnea˜ e joˋ jmitíˆtu̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ do. Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ, eáamˊ guiʉ́ˉ nɨcaˈeeˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. 13 Jo̱guɨ nɨñíˆbɨˈ cajo̱ e jmohuɨ́ɨbˊ quie̱e̱ˉ mɨ˜ canaanˉ guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ. 14 Dsʉˈ jaˋ e lɨ́ɨˊ e gabˋ e jmohuɨ́ɨˊ e quie̱e̱ˉ do, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ cajmeeˇnaˈ faˈ e jaˋ cajmijíingˆnaˈ jnea˜ o̱ˈguɨ caˈnaangˋnaˈ jnea˜ caˈˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨnˊn e jmohuɨ́ɨˊ do. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́bˉ caˈíingˈ˜naˈ jnea˜ laco̱ˈguɨ íngˈˋ dseaˋ jaangˋ ángel i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ i̱ casíingˋ dseaˋ do, o̱si laco̱ˈ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈˊbɨr é. 15 Jo̱ ¿jie˜ fɨˊ caˈíˉ e jmiˈiáangˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ ie˜ do? Co̱ˈ lanaguɨ joˋ ˈgaˈˊ lɨˊ iáangˋ óoˊnaˈ. Dsʉco̱ˈ cuǿømˋ fáˈˆa uii˜ quíiˉnaˈ ie˜ do e dseángˈˉ lafaˈ niguíˆ ˈnʉ́ˈˋ jminíˆnaˈ e nicuǿˈˆnaˈ jnea˜ e laco̱ˈ cuǿøngˋ e nijmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jnea˜. 16 Jo̱guɨ lanaguɨ lɨ́ɨˊ lafaˈ e nɨˈníˈˋ máamˊbaa ˈnʉ́ˈˋ dsʉˈ uíiˈ˜ e fǿnˈˋn ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ jáˈˉ la.

17 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ iing˜ nijmɨsɨ́ɨngˉ e júuˆ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ iiñ˜ e nigüɨtáangˉ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈr˜, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ ɨˊ dsíirˊ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, co̱ˈ lɨco̱ˈ iiñ˜ e nimáang˜ ˈnʉ́ˈˋ jnea˜ ˈníbˈˋ. 18 Dsʉˈ guiʉ́bˉ cajo̱ song seengˋ dseaˋ i̱ iing˜ e nigüɨtáangˉ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈr˜, lɨfaˈ i̱ dseaˋ íˋ ˈnéˉ ɨˊ dsíirˊ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ jo̱guɨ ˈnéˉ e contøømˉ éerˋ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ eeˉ jnea˜ mɨ˜ táanˋn jee˜ ˈnʉ́ˈˋ.

19 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ iin˜n eáangˊ, caléˈˋ catú̱ˉ ca̱a̱ˉ iihuɨ́ɨˊ uii˜ quíiˆ ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ iihuɨ́ɨˊ íngˈˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ mɨ˜ lɨseengˋ jiuung˜ quiáˈrˉ; jo̱guɨ ca̱a̱ˉ e iihuɨ́ɨˊ do cartɨˊ Dseaˋ Jmáangˉ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e niˈuíingˉnaˈ dseángˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ. 20 ¡Jo̱ eáamˊ iin˜n e táanˋn jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lana, co̱ˈ jiéˈˋguɨ lɨ́ɨˊ e sɨɨ˜naaˈ dseángˈˉ quiniˇnaˈ lana; co̱ˈ jaˋ ñiiˉ eeˋ niˈɨ́ˆ dsiiˉ uii˜ quíiˉnaˈ!

E˜ calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Agar jo̱guɨ Sara

21 Jo̱guɨ iin˜n e ningɨɨˉnaˈ quiéˉe e júuˆ la, jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ dseángˈˉ iing˜naˈ jmitíˆnaˈ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜. Jo̱ ¿su jaˋ mɨˊ cangángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jial lɨ́ɨˊ e júuˆ jo̱? 22 Co̱ˈ jee˜ e júuˆ jo̱ féˈˋ e i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do calɨséngˋ gángˉ jó̱o̱rˊ, jaangˋ i̱ calɨséngˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Agar i̱ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ e jaˋ ˈléengˈ˜, jo̱guɨ i̱ jaangˋguɨ do calɨséngˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ dseángˈˉ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Sara i̱ néeˊ ni˜ jalébˈˋ e óorˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ. 23 Jo̱ i̱ jó̱o̱ˊ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ sɨˈnɨɨngˇ do calɨséiñˋ laco̱ˈguɨ lɨseengˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ jó̱o̱ˊ dseaˋ; jo̱guɨ i̱ jó̱o̱ˊ dseángˈˉ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do calɨséiñˋ lajo̱b cajo̱, dsʉˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuøˈˊ Fidiéeˇ írˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 24 Jo̱ dsʉˈ lɨɨm˜ eeˋ guǿngˈˋ jaléˈˋ e la; dsʉco̱ˈ lajɨˋ gángˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lɨɨm˜ eeˋ júuˆ sɨséeˆ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ jaangˋ i̱ siiˋ Agar do cuøˊ co̱o̱ˋ li˜ quiáˈrˉ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajmɨrǿˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ Moi˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ Sinaí; jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ níingˈ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ dseaˋ sɨˈnɨɨmˇ. 25 Jo̱guɨ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Agar do cuøˊ co̱o̱ˋ li˜ quiáˈrˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ Sinaí e siˈˊ fɨˊ Arabia e guǿngˈˋ e jaléngˈˋ dseaˋ Jerusalén i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Israel lɨ́ɨiñˊ lafaˈ dseaˋ sɨˈnɨɨmˇ. 26 Dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ catɨ́ɨngˉ e fɨɨˋ Jerusalén ˈmɨ́ɨˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ do jaˋ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ. Jo̱guɨ lɨ́ɨˊ lafaˈ niquíˆbaaˈ e fɨɨˋ jo̱. 27 Co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:

Jmiˈiáangˋ oˈˊ, dseamɨ́ˋ,
ˈnʉˋ i̱ jaˋ mɨˊ cangoquieeng˜ yʉ̱ʉ̱ˋ;
jo̱guɨ jmiˈiáangˋ aˈˊ cajo̱ e jaˋ mɨˊ caˈíinˈ˜ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈ mɨ˜ lɨseengˋ jiuung˜ quiáˈˉ dseaˋ.
Dsʉco̱ˈ ˈnʉˋ, dseamɨ́ˋ i̱ catʉ́ʉˉ dseañʉˈˋ quíiˈˉ,
fɨ́ɨngˊguɨ jó̱o̱ˈˋ nilɨseengˋ laco̱ˈguɨ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ seengˋ dseañʉˈˋ quiáˈˉ.

Jo̱ lanab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ.

28 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jneaa˜aaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ jó̱o̱ˊ Abraham i̱ siiˋ Isáaˊ do lɨ́ɨˊnaaˈ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ e nɨcacuøˈrˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham lamɨ˜ jéengˊguɨ. 29 Jo̱ co̱ˈ ie˜ jo̱ i̱ jó̱o̱ˊ i̱ dseamɨ́ˋ sɨˈnɨɨngˇ do cajmeáiñˈˋ gaˋ i̱ jó̱o̱ˊ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do i̱ calɨséngˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ta˜ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱b cajo̱ jmóoˋ dseaˋ sɨju̱rˇ cartɨˊ lana e jmáiñˈˋ gaˋ rúiñˈˋ. 30 Jo̱guɨ quie̱ˋnaˈ cuente lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e casɨ́ˈrˉ Abraham: “Uøøngˉ fɨˊ quíiˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ sɨˈnɨɨngˇ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jó̱o̱rˊ do, co̱ˈ jaˋ catɨ́ɨngˉ jó̱o̱ˊ i̱ dseamɨ́ˋ do lají̱i̱ˈ˜ guiéeˆ quiáˈˉ i̱ jó̱o̱ˊ dseángˈˉ dseamɨ́ˋ quíiˈˉ i̱ néeˊ ni˜ jalébˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ, yʉ́ʉˈ˜ Abraham.” 31 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ jó̱o̱ˊ dseamɨ́ˋ i̱ sɨˈnɨɨngˇ, co̱ˈ lana nɨlɨ́ɨˊɨɨˈ lafaˈ jó̱o̱ˊ dseángˈˉ dseamɨ́ˋ i̱ jaˋ sɨˈnɨɨngˇ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes